in English
 
 
Anvisningar för kursledare

Anvisningar för dem som leder kurser på Själö

 

Före kursen

Kursdeltagarna bör informeras om följande:

 • Logi i 2–4 personers rum. Flickor och pojkar skilt.
 • Logi till studiepris då egna sängkläder tas med (det är också möjligt att hyra sängkläder, se prislista). Man får inte övernatta utan sängkläder, och av hygienskäl är det också förbjudet att sova i egen sovsäck utan lakan.
 • Alla kursdeltagare anländer till och reser från ön samtidigt.
 • Eventuella specialdieter ska beskrivas så noggrant som möjligt för kursledaren.
 • Helpension under vistelsen på Själö.
 • Exakt pris för helpension (kansliet räknar ut det exakta priset, som beror på första och sista serveringen).
 • Helpension kan betalas på Själö i kontanter och med bank- eller kreditkort (kan också betalas på faktura). 

Kursledaren anmäler till kansliet på Själö två veckor före kursen:

 • Antalet kursdeltagare och lärare, samt deras könsfördelning.
 • Ett sammandrag av specialdieterna.
 • Eventuella antalet personer som hyr sängkläder.
 • Exakta ankomst- och avresetider. Detta är särskilt viktigt om gruppen transporteras med forskningsinstitutets fartyg.
 • Exakta tider för havsutflykter samt utflykternas rutt/destination.
 • Tidpunkten, då kursdeltagarna kommer och betalar sin helpension till Själös kansli.
 • Kursens behov och användning av utrustning, kemikalier m.m. avtalas om med kansliet eller preparatorn. 

På plats på Själö:

 • Nycklar, plan för inkvartering och inkvarteringsblanketter levereras till kursledaren före kursen börjar. Kursledaren delar ut dessa till kursdeltagarna.
 • Efterföljs samtliga anvisningar för vistelse på forskningsinstitutet. Själös infrastruktur skiljer sig från stadens, vilket motiverar anvisningarna och begränsningarna.
 • Alla förändringar meddelas omgående till kansliet.
 • Studerandes inkvarteringsblanketter samlas ihop och lämnas in till kansliet i god tid före kursdeltagarna betalar för sig.
 • För att kökets arbete ska fungera och övriga gruppers tidtabeller hålla bör överenskomna tider för måltider följas. 

Före avresan från Själö:

 • Nycklarna samlas ihop och återlämnas till kansliet.
 • Kansliet informerar kursledaren i god tid om vilken tid rummen bör tömmas och när deltagarnas och kursens saker ska flyttas till släpvagnen, som står utanför logibyggnaden/institutet: Varje kursdeltagare lyfter själv sina saker i släpvagnen och ser till att ta dem med sig den då sakerna transporterats till stranden. Kursledarna ansvarar för utrustning o.dyl. saker.
 • Alla försäkrar sig om att nycklar eller övriga saker som tillhör institutet inte förs från ön.

 

Asiasana:
Tagit: