in English
 
 
Prislista för tjänster

Skärgårdshavets forskningsinstituts prislista för tjänster år 2016

Måltider och logi 

Priser (€/pers.) för måltider och logi utan mervärdesskatt samt villkor för tjänster under vardagar (må-fre), veckoslut och beställningsmåltider prissätts alltid enligt skilda avtal. Från 1.7.2016 för fakturering i efterhand debiteras en summa på 15,00 €, om taxfree slutsumman är under 100,00 €.​ 

 

Hel pension

Enskilt pris

           
Grup €/dygn Frukost Lunch Middag Kvälls mål Kaffe (mor/kvä)* Logi Sängkl.
A 19,50€ 3,20€ 2,60€ 5,20€ 3,20€ 1,60€/2,70€ 5,70€ 5,50€
B 35,50€ 4,50€ 7,90€ 7,90€ 4,50€ 2,00€/3,10€ 15,50€ incl.
C 49,50€ 4,50€ 7,90€ 7,90€ 4,50€ 2,00€/3,10€ 19,60€ incl.
D 89,50€ 6.40€ 11.40€ 11.40€ 6.40€ 2,20€/3,30€ 48.40€ incl.

I helpension ingår logi, måltider (frukost, lunch, kaffe, middag och kvällsmål), bastu ifall minst två besöksdygn bokas, samt kurs-, föreläsnings- och mötesutrymmen ifall minst ett besöksdygn bokas. Möjlighet till tjänstepaket, som kan beställas på förhand, bl.a. festmåltider. Inkvarteringen sker huvudsakligen i 2–4 personers rum. 

Till betalningsgrupp A hör studerande på grundexamensnivå vid universitet och yrkeshögskolor. I lunchpriset har beaktats måltidsstödet för studenter på 1,94€. Alla priser i betalningsgruppen är fria från mervärdesskatt (avl 39§). Utflyktsdagar följer matsäckens pris det måltidsstödda priset. För kurser är endast helpension möjligt (sängkläder ingår inte i priset), måltider utanför helpension betalas till kansliet.
 
Till betalningsgrupp B hör skolelever, kursers fristående studerande, samt forskarstuderande, forskare, forskarskolor och kursers lärare, som är anställda vid forskningsinstitutet. Vid fakturering utanför universitetet tillkommer mervärdesskatt (logi 10 %, måltider 14 % och övriga tjänster 24 %). Utflyktsdagar prissätts matsäcken, som tas med på havet, motsvarande måltidspris på land. För kurser är helpension enda alternativet. I priset ingår ett sängklädesset (under- och påslakan, handduk och badhandduk). Måltider utanför helpension betalas till kansliet.
 
Till betalningsgrupp C hör reparatörer. Vid fakturering utanför universitetet tillkommer mervärdesskatt (logi 10 %, måltider 14 % och övriga tjänster 24 %). I priset ingår ett sängklädesset (under- och påslakan, handduk och badhandduk). Måltider utanför helpension betalas till kansliet.
 
Till betalningsgrupp D hör deltagare i möten, seminarier och kongresser, såväl sådana som ordnas av Åbo universitet som av övriga organisationer och utomstående gäster. Vid fakturering utanför universitetet tillkommer mervärdesskatt (logi 10 %, måltider 14 % och övriga tjänster 24 %). I priset ingår ett sängklädesset (under- och påslakan, handduk och badhandduk). För logi i enkelrum debiteras ett tilläggspris på 40 €/dygn, ifall rummets övriga bäddar på grund av gästens önskemål blir outnyttjade. Festmåltider och övriga serveringar prissätts enligt kundens önskemål på pris-/ kvalitetsnivå. Priser för veckoslut enligt överenskommelse. Vardagar betalas måltiderna i kansliet.
 
För logi på Fårö och Katavaluoto debiteras av Åbo universitets studerande på grundexamensnivå 4,00€/dygn/person, av Åbo universitets forskare 5,20€/dygn/person och av övriga 15,00€/dygn/person. Sängkläder och båtskjutsar ingår inte i priset. 

Familjeboende

Forskningsinstitutet har en bostad, som i första hand är menad för inhemska och utländska forskare med familj. Bostadens pris exklusive skatt är:
Portens ände (1 r + k) 98,00 €/vecka
Malmska huset (2 r + k) 120,00 €/vecka
 
Minimifakturering för familjeboende är en vecka. Pris debiteras för hela den tid som bostaden inte är i forskningsinstitutets förfogande. Ifall gästerna i familjebostaden betalar för helpension, dras boendets andel av från priset som meddelats i tabellen.  

OBS!

  1. Avbokningar bör ske senast två veckan före överenskommet datum för vistelse. I annat fall debiteras 30% av bokningens pris. Ifall avbokningen sker endast fem vardagar eller senare före planerad vistelse, debiteras fullt pris.
  2. Specialdieter ska anmälas senast två veckor före den överenskomna tiden för vistelsen.
  3. Varje övernattare ska före sin avresa fylla i en inkvarteringsblankett, där enskilda uppgifter om besöket fylls i. Inkvarteringsanmälningarna lämnas in samtidigt som nycklarna återlämnas. För en nyckel som försvunnit eller inte återlämnats, debiteras 30 €.
  4. Betalningsalternativen på ön är: kontanter, bankkort, kreditkort (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Eurocard, OK) och faktura. Om besökaren önskar betala med räkning, bör utförliga kontaktuppgifter uppges i inkvarteringsblanketten.
  5. Man får inte ta med sig husdjur eller egen bil till ön. Planerar man komma med egen båt, bör saken skilt diskuteras med kansliet.
  6. För jouruppdrag (bl.a. att låsa upp dörrar) utom tjänstetid debiteras en avgift på 20,00 €/gång. 

TRANSPORT OCH BÅTUTHYRNING

Priser exklusive mervärdesskatt 10 % (läggs till utgifter vid fakturering utom universitetet).
 
Transport Själö-Nagu 12,50€/pers., ändå minst 25,00€/gång.
Vardagar utanför tjänstetid tillkommer en avgift på 50,00€/faktureringsgång.
Veckoslut bestäms priset enligt överenskommelse.
 
Båttransport                                 Universitetets institutioner   Övriga
r/v Aurelia (förare + däckman)  135,00€/h                                  166,00€/h.
Seili 5 (förare + däckman)           111,00€/h                                   35,00€/h.
Seili 1                                                 80,00€/h                                 100,00€/h.
Seili 2 / Faster 515 / 445                68,00€/h                                   83,00€/h.
 
För användning av undersökningsutrustning ombord debiteras pris enligt överenskommelse. Dessutom faktureras för transporterna även personalens eventuella rese- och övertidsersättningar enligt gällande kollektivavtal och statens resereglemente.   
 
Priser för båtuthyrning         Universitetets institutioner       Övriga
Utombordsmotorbåt (5 hk) 17,00€/d + bränsle                        22,00€/d + bränsle
Faster 445 (40 hk)                58,00 €/d + bränsle                       80,00 €/d + bränsle
Faster 515 (60 hk)                65,00 €/d + bränsle                       95,00 €/d + bränsle
Seili 2 (100 hk)                       72,00 €/d + bränsle                     109,00 €/d + bränsle
Seili 1 (200 hk)                     104,00 €/d + bränsle                     145,00 €/d + bränsle
 
Minimifakturering för båtuthyrning är ett dygn. Båten räknas ha varit i bruk 2 dygn ifall ex. avfärd varit på måndag och ankomst på tisdag. Hyrs båten för en längre tid än en vecka, förutsätts den som hyr ordna en försäkring, som täcker eventuella skador.  

PRISER FÖR LOKALER OCH TJÄNSTER

Priser exklusive mervärdesskatt 24 % (läggs till utgifter vid fakturering utom universitetet).
 
Laboratorieutrymmen och andra lokaler är avgiftsbelagda. Överenskommelser om prisen görs i samband med bokningen. För tjänster och bygge av provarrangemang i samband med projekt vid Skärgårdshavets forskningsinstitut debiteras självkostnadspris.
 
För utgifter för lokaler i samband med projekt vid Åbo universitets övriga institutioner kan förutom det förra även tillkomma en avgift på 15,00 €/d/pers. för de dygn, som projektet bokar lokalerna för sitt bruk.
 
För tjänster och bygge av provarrangemang i samband med projekt utanför Åbo universitet debiteras de totala kostnaderna. Dessutom kan en avgift på 1000 €/år eller 15 €/dygn debiteras för den tid, som forskningsprojektet bokar lokalerna för sitt bruk.
 
Möten, seminarier och kongresser, vilkas deltagare inte övernattar på institutet, debiteras en avgift för bruk av utrymmen avsedda för föreläsningar, kurser och seminarier:
 
Föreläsningssal (50 pers.)  40,00 € / timmen
Kurssal (20 pers.)                 30,00 € / timmen
Seminariesal (20 pers.)       30,00 € / timmen
mötesrum (10 pers.)            20,00 € / timmen
Strandbastu och brasrum  52,00 € (2h) / 104,00 (kväll)
  (kunden eldar själv)
Kursbastu och brasrum      41,00 (2h) / 82,00 (kväll)
  (kunden eldar själv) 
 

ÖVRIGA AVGIFTER

Priser exklusive mervärdesskatt 24 % (läggs till utgifter vid fakturering utom universitetet).
 
Avbokningar
Om deltagarantalet för möten och kongresser avsevärt ändras debiteras 10,00 €/pers., om saken inte meddelats 2 dygn före mötets början.
 
Veckoslutsavgifter
Inkvartering och tillställningar ordnas endast i undantagsfall under veckoslut och dessa bör alltid avtalas om i god tid i förväg. För veckoslutsjour debiteras 150 €. Utgifter  för användning av hyrd arbetskraft i köket fr.o.m. fre kl 17.00 är 1275 €/dygn.
 
Visning av forskningsinstitutet
Tjänstetid 60,00 € och utanför tjänstetid 90,00 €.
 
Bastu (kunden eldar själv)
Strandbastu och brasrum: 52,00 € (2h), hela kvällen 104,00 €.
Kursbastu och brasrum: 41,00 € (2h), hela kvällen 82,00 €.
 
Festmåltider och extra bastuserveringar
Festmåltid: Prissätts enligt kundens önskemål på pris- och kvalitetsnivå.
Ska reserveras i samband med övriga bokningar senast två veckor före gruppens ankomst.
 
Sängkläder 
Sängklädesset (påslakan, underlakan, örngott, handduk och badhandduk) 6,00 €/st.
Badhandduk 2,00 €/st.
 
Lån av undersökningsinstrument
Enligt överenskommelse.
 
Prover
Provtagnings- och materialleveranstjänster utgiftsenligt 25,00 €/h för projekt vid Åbo universitet och 30,00 €/h för övriga.
 
Påfyllning av dykflaskor 
5,00 €/påfyllningsgång/flaska.
 
Hjälpkraft
För projekt vid Skärgårdshavets forskningsinstitut enligt överenskommelse.
Projekt vid Åbo universitet 25,00 €/h.
Övriga projekt 30,00 €/h.
 
Övrigt
Priser för telefon- och kopieringstjänster finns vid de enskilda apparaterna.

 

Asiasana:
Tagit:

 

 Gunnar425x.png