in English
 
 
Aineistot

Seilin veden laadun ODAS (Ocean Data Acquisition System) -intensiiviseurantapisteessä seurataan mm. meriveden suolapitoisuuden ja lämpötilan vaihteluita yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa, meriveden ravinnepitoisuuksia seurataan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
toimeksiannosta 

Myös tutkimuslaitoksen vuonna 1966 aloitettu kerran kuukaudessa kerättävä eläinplanktonin aikasarja-aineisto kootaan samasta näytepisteestä. Aikasarja on osa Itämeren mesoeläinplanktonaineistojen verkostoa, jonka tavoitteena on yhdistää Itämeren eri osista kerätyt aineistot ja siten laajentaa tutkittavien kysymysten skaalaa. Lisätietoa verkostosta voit lukea täältä.  

ODAS -seurantapisteellä sijaitsee myös Turku AMKn kanssa yhteistyössä vuonna 2009 käynnistetty reaaliaikainen meriympäristön tilan monitorointipoiju. Poijun lähettämät telemetriset On-Line mittaustulokset Saaristomeren hydrografiasta (meriveden syvyyskohtainen lämpötila, suolapitoisuus, happipitoisuus, sameus, klorofylli-a sekä sinilevät) ovat nähtävissä täältä. Poijuun on kytketty myös meren pinnan tasolla toimiva sääasema, joka seuraa alemman ilmakehän ja meriveden keskinäistä vuorovaikutusta. Sääaseman mittaustuloksia voi toistaiseksi seurata täältä, myöhemmin palvelu liitetään myös saaristomeri.utu.fi -sivustoon.

Asiasana:
Tagit: