in English
 
 
TutkimustoimintaSeilin tutkimustoiminta on menestynyt Suomen Akatemian akvaattisten tieteiden arvioinneissa (1986 ja 2007). Erityisesti Saaristomeren alueella tehtävät akvaattisen ekologian kenttätutkimukset ja -kokeet, niihin liittyvät laboratoriotutkimukset sekä koko Itämeren alueella tehdyt pitkäaikaisseurannat ja niihin liittyvä mallinnus edustavat kansainvälistä tutkimuksen huippua. 1990-luvulta alkaen Seilissä tehdyt saariston vyöhykkeisyyden tutkimukset täydentävät pitkäaikaishavaintojen antamaa kuvaa ja ovat osaltaan korostaneet Seilin merkitystä oman alueensa keskeisenä tutkimuslaitoksena.

Saaristomeren tutkimuslaitos on osa kansallisen tiekartan merentutkimuksen infrastruktuuria (FINMARI) sekä myös Suomen yliopistollista tutkimusasemaverkostoa.


Asiasana:
Tagit: