in English
 
 
Apurahat

Turun Yliopistosäätiö jakaa vuosittain apurahoina yli runsaat miljoonaa euroa Turun yliopiston opettajille, tutkijoille, tutkijaryhmille sekä jatko-opiskelijoille. Säätiöllä on hallinnassaan yleisrahaston lisäksi 71 nimikkorahastoa, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräysten mukaisesti tietyllä alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen tai muuhun tarkemmin määriteltyyn kohteeseen. Kevään haku päättyy helmikuun loppupuolella ja syksyn syyskuun lopussa. Päätökset myönnetyistä apurahoista julkaistaan Ajankohtaista -sivulla.

TIETOSUOJASELOSTE

Syksy

 

Syksyn apurahahaussa myönnetään apurahoja kongressi- ja tutkimusmatkoihin ulkomailla sekä tutkijahuonestipendejä Granö-keskukseen Villa Tammekanniin Tarttoon.

Kevät

 

Apurahoja myönnetään kevään jaossa seuraaviin tarkoituksiin:

  • nuoren tutkijan apurahat
  • tutkimusapurahat (projektit)
  • ulkomaille suuntautuvat tieteelliset kongressi- ja tutkimusmatkat
  • vierailevien luennoitsijoiden ja tutkijoiden kutsuminen
  • opetusretket
  • tutkijahuonestipendit Granö-keskukseen Villa Tammekanniin Tarttoon


Asiasana:
Tagit:

 

 Jaetut apurahat (pdf)