in English
 
 
Apurahat

Turun Yliopistosäätiö jakaa vuosittain apurahoina yli runsaat miljoonaa euroa Turun yliopiston opettajille, tutkijoille, tutkijaryhmille sekä jatko-opiskelijoille. Säätiöllä on hallinnassaan yleisrahaston lisäksi 74 nimikkorahastoa, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräysten mukaisesti tietyllä alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen tai muuhun tarkemmin määriteltyyn kohteeseen. Päätökset myönnetyistä apurahoista julkaistaan Ajankohtaista -sivulla.

TIETOSUOJASELOSTE

Kevät

Hakuaika helmikuussa (tarkat päivämäärät ilmoitetaan Ajankohtaista -sivulla)

Apurahoja myönnetään keväällä seuraaviin tarkoituksiin:

  • nuoren tutkijan apurahat
  • tutkimusapurahat (projektit)
  • ulkomaille suuntautuvat tieteelliset kongressi- ja tutkimusmatkat
  • tutkijahuonestipendit Granö-keskukseen Villa Tammekanniin Tarttoon

Syksy

Hakuaika syyskuussa (tarkat päivämäärät ilmoitetaan Ajankohtaista -sivulla)

Syksyn apurahahaussa myönnetään apurahoja kongressi- ja tutkimusmatkoihin ulkomaille sekä tutkijahuonestipendejä Granö-keskukseen Villa Tammekanniin Tarttoon.


Asiasana:
Tagit:

 

 Jaetut apurahat (pdf)