in English
 
 
Apurahat

Turun Yliopistosäätiö jakaa vuosittain apurahoina yli runsaat miljoonaa euroa Turun yliopiston opettajille, tutkijoille, tutkijaryhmille sekä jatko-opiskelijoille. Säätiöllä on hallinnassaan yleisrahaston lisäksi yli kuusikymmentä nimikkorahastoa, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräysten mukaisesti tietyllä alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen tai muuhun tarkemmin määriteltyyn kohteeseen. Kevään haku päättyy helmikuun loppupuolella ja syksyn syyskuun lopussa. Päätökset myönnetyistä apurahoista julkaistaan Ajankohtaista -sivulla.

Syksy

 

Syksyn matkamäärärahahaussa myönnetään määrärahoja kongressi- ja tutkimusmatkoihin ulkomailla sekä tutkijahuonestipendejä Granö-keskukseen Villa Tammekanniin Tarttoon.

Kevät

 

Määrä- ja apurahoja myönnetään kevään jaossa seuraaviin tarkoituksiin:

  • nuoren tutkijan apurahat
  • tutkimusapurahat (projektit)
  • ulkomaille suuntautuvat tieteelliset kongressi- ja tutkimusmatkat
  • vierailevien luennoitsijoiden ja tutkijoiden kutsuminen
  • opetusretket
  • tutkijahuonestipendit Granö-keskukseen Villa Tammekanniin Tarttoon


Asiasana:
Tagit:

 

 Jaetut apurahat (pdf)