in English
 
 
Apurahat

Hakemukset / Applications

Tarkempia ohjeita apurahojen hakemisesta on hakujulistuksessa, joka julkaistaan ennen haun avautumista (ks. Ajankohtaista). Kevään haku on helmikuussa ja syksyn haku syyskuussa.

Instructions for applying grants are in the call for applications which is published before each application period (see Ajankohtaista). The spring period for applications is in February and the autumn period for applications is in September.

Apurahaselvitykset / Reports

Selvitykset säätiön myöntämistä matka-apurahoista, nuoren tutkijan apurahoista ja tutkimusapurahoista laaditaan verkkopalvelussa. Selvitykset apurahoista, jotka on myönnetty vierailijoiden kutsumiseen tai opintoretkeen, tehdään vapaamuotoisina. Ennen vuotta 2017 myönnetyt apurahat voi selvittää myös lomakkeilla: tutkimusapuraha, nuoren tutkijan apuraha, matka-apuraha.

Reports on the travel grants, young researcher grants and research grants are compiled in the electronic grant application system. Reports on the grants for inviting visitors or grants for study trips are free form. Grants awarded before year 2017 may be reported with the forms: research grant, young researcher grant, travel grant.

Lisätiedot / More information

Apurahasihteeri Marjukka Sillanpää, puh (02) 333 8716, marjukka.sillanpaa(at)utu.fi

Turun Yliopistosäätiön apurahahakemusten verkkopalvelu

Electronic grant application system of the Turku Univeristy Foundation

Usein kysyttyä


 

Asiasana:
Tagit: