in English
 
 
Sijoitusomaisuuden sisältö

3. Sijoitusomaisuuden sisältö

                                                                Normaalipaino    Maksimipaino
Osakkeet                                               40%                   50 %
Kiinteistöt ja huoneisto-osakkeet     40%                   45 %
Vaihtoehtoiset sijoitukset                   10%                   15 %
Korkomarkkinat                                      5%                   10 %
Rahamarkkinasijoitukset                     5%                   10 %

Taaleritehtaan 9/2013 laskelman mukaan (tuotto-, historia- ja korrelaatioluvut 2000-luvulta) omaisuuden tuotto olisi 6,6 % ja volatiliteetti 16,2. Luvut ovat lähellä ns. optimijakoa (6,7 % ja 15)

Salkkuanalyysin mukaan samaan tuottoon pääsisi riskiä vähentämällä (16,2 ->14,8)  ja samalla riskillä tuottoa voisi lisätä (6,6 % -> 6,7%).

Sijoituspolitiikan osaksi laaditaan kaikista merkittävistä sijoituksista laaditaan sijoitusmuistio, johon kirjataan perustelut sijoitukselle,  sijoituksen suunniteltu pitoaika, sijoitusta tehtäessä arvioitu tuotto, sijoitusta tehtäessä arvioitu riski / riskit sekä muut sijoituksen arviointiin liittyvät asiat.

Mandaattisalkut perustuvat joko maantieteelliseen jakoon (esimerkiksi kehittyvät markkinat, Eurooppa, Suomi) tai omaisuusluokkaan (osakkeet, korot). Omaisuudenhoitosopimuksia tehtäessä kiinnitetään huomiota mahdollisuuteen siirtyä väliaikaisesti pois sopimuksen mukaisesta allokaatiosta säätiön varojen turvaamiseksi poikkeustilanteissa.


Asiasana:
Tagit: