Det fjärde nordiska rättshistorikermötet

Efter Uppsala, Oslo och Köpenhamn är det vår tur här i Finland att önska våra nordiska kolleger välkomna till det fjärde nordiska rättshistorikermötet.

Varmt välkomna!

Additional information

Linden, Tarja