FGCI Computing Cluster Launch

Time

26.11.2019 at 14.00 - 15.00
(in English below)
Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat saaneet käyttöönsä uuden hyvin tehokkaan FGCI-laskentaklusterin. Uudella klusterilla on mahdollista ratkaista esimerkiksi koneoppimiseen liittyviä tehtäviä ja sen käyttäjiksi toivotaan tutkijoita eri aloilta aina ihmistieteistä luonnontieteisiin.

Finnish Grid and Cloud Infrastructure (FGCI) on Suomen Akatemian rahoittama tieteellisen laskennan tutkimusinfrastruktuuri, joka koostuu 13 yhteen kytketystä laskentaklusterista. Turkulaisista korkeakouluista infrastruktuurissa ovat osallisina Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Infotilaisuudessa 26.11. esittelemme uuden laitteiston ja toivotamme tutkijat tervetulleiksi uuden laskentaresurssin käyttäjiksi.

Ohjelma:
- Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat
- FGCI-infrastruktuurin ja uuden laitteiston esittely
- Käytännön esimerkki CPU-laskennasta
- Käytännön esimerkki GPGPU-laskennasta
- Kuinka pääsen alkuun suurteholaskennan käytössä
- Kysymykset ja keskustelu

--

Researchers at University of Turku and Åbo Akademi will gain access to a new powerful computing resource as part of the FGCI consortium. The new computing cluster can be used for example tasks related to machine learning and researchers from all field, from humanities to natural sciences are invited to use this resource.

The FGCI is an Academy of Finland funded research infrastructure for scientific computing, which consists of 13 interlinked computing nodes hosted in different research institutes. In Turku, Åbo Akademi and University of Turku are members of the consortium and the cluster in Turku has been set up in collaboration.

In this event we will present the new equipment and invite researchers to use this new resource.

Programme:
- Opening and welcoming words
- General presentation of FGCI and the new cluster
- Hands-on example in CPU computing
- Hands-on example in GPGPU computing
- How do I get started with high-performance computing?
- Q&A and discussions
Jussi Salmi