GERONTOLOGINEN HOITOTIEDE 1991–2021 30-vuotisjuhlaseminaari.

Time

9.3.2022 at 9.00 - 16.00
Päivän puheenjohtaja yliopisto-opettaja Sanna Koskinen

9.00–9.30 Avaus ja tervetulosanat
Helena Leino-Kilpi, professori, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto
Pekka Hänninen, dekaani, Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto

9.30–10.00 Historia & tulevaisuus
Riitta Suhonen, professori, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

10.00–10.30 Gerontologisen hoitotieteen tutkimus meillä ja muualla
Minna Stolt, dosentti, yliopistonlehtori, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

10.30–10.45 Tauko

10.45–11.45 Tervehdykset

10.45–11.00 Päivi Nygren, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö

11.00–11.15 Minna Ylönen, ylihoitaja, Turun kaupunki

11.15-11.30 Laura Laukkanen, ylihoitaja, Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

11.45–12.15 Tauko

12.15–12.45 Tutkittu tieto tukena ikäpolitiikan päättäjille
Päivi Topo, vanhusasiavaltuutettu, Vanhusasiavaltuutetun toimisto

12.45–13.15 Ikääntyneiden eettinen hoito ympärivuorokautisissa palveluissa
Mari Kangasniemi, professori, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

13.15–13.45 "Ihminen ensin – kiitos" – täydennyskoulutusinterventio ja sen mahdollisuudet
palvelukulttuurin muutokselle ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa
Mari Pakkonen, tohtorikoulutettava, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

13.45–14.00 Tauko

14.00–14.30 Ikääntyvän väestön tulevaisuudet ennakointitiedon valossa
Juha Kaskinen, johtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

14.30–15.00 Yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluja varsinaissuomalaisille ikäihmisille
Kirsi Kiviniemi, projektipäällikkö, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen
valmisteluorganisaatio

15.00–15.30 Ikääntyneet kumppaneina hoitotyön oppimisessa
Sanna Koskinen, yliopisto-opettaja, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

15.30–16.00 Yhteenveto ja päätössanat