Hae Projektiässiin harjoittelemaan projektinhallintaa! / Apply for Project Aces to practice project management!

Time

30.3.2020 at 9.00 - 28.5.2020 at 16.00
Haluatko päästä ratkaisemaan aitoa työelämän haastetta monialaisessa tiimissä? Lähde mukaan Projektiässiin!

Projektiässissä 4–6 hengen monialaiset opiskelijatiimit työstävät projekteja oikeille asiakkaille kahden kuukauden ajan, 30.3.–28.5.2020. Ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat saavat mahdollisuuden harjoitella oman osaamisen hyödyntämistä monialaisessa tiimissä sekä oppia uusia taitoja ja tietoja käytännön kautta. Erityisesti projektinhallinta-, ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot kehittyvät ohjelman aikana. Ohjelma antaa myös mahdollisuuden rakentaa verkostoja työelämään.

Valmennuksen asiakkaita ovat paikalliset yritykset ja yhdistykset sekä julkisen sektorin organisaatiot. Asiakkaan yhteyshenkilön kanssa käydään läpi projektin tavoitteita, seurataan projektin edistymistä ja hänelle esitellään projektin tulokset. Lisäksi jokaisella tiimillä on yliopiston työelämäpalveluista valmentaja, joka sparraa tiimiä yhteistyössä ja eteenpäin pääsemisessä.

Tiimin työstämä projekti voi liittyä esimerkiksi tapahtumien tai konseptien suunnitteluun ja järjestämiseen, palvelumuotoiluun, markkinoinnin tai viestinnän tehostamiseen, tuote- ja tuotannon kehitykseen, strategian laatimiseen tai organisaation sisäiseen kehittämiseen. Projektit julkaistaan tiimeille maaliskuussa ennen ohjelman alkamista. Osa tiimeistä toimii englanniksi.

Projektityöskentelyn tueksi järjestetään kolme valmennustapaamista, joihin kaikkien opiskelijoiden on osallistuttava. Tapaamiset pidetään 30.3., 22.4. ja 28.5.2020. Lisäksi projektitiimit voivat sopia tapaamisista tiimin kesken ja asiakkaan kanssa projektin työstämiseksi.

Haku on käynnissä 3.2.–2.3.2020. Ohjelmaan voivat hakea kaikkien turkulaisten korkeakoulujen opiskelijat ja vastavalmistuneet koulutuksesta riippumatta. Projekteista löytyy hyvin monipuolisesti tehtäviä eri alojen opiskelijoille.

Lisätietoa valmennuksesta, hakemisesta ja esimerkkejä aiempien vuosien projekteista: www.projektiassat.fi/opiskelijalle/

---------------

Do you want to solve genuine working life challenges in a multidisciplinary team? Join Project Aces!

In Project Aces multidisciplinary teams of 4–6 student execute projects for real clients during 30.3.–28.5.2020. The aim of the program is to give students a chance to practice their competence in multidisciplinary environment and to learn new skills and knowledge through practice. The program especially develops project management, problem solving and team work skills. It also gives a chance to build connections to working life.

The clients of the program represent businesses, NGO’s and public organizations. The client has a contact person with who the team sets the project goals and checks the progress in project execution and to who the team presents the outcomes of the project. Additionally, each team has a coach from the university career services who helps the team with co-operation and getting forward with the project.

The projects can include e.g. event planning and management, concept planning, service design, developing marketing and communication, developing strategy or product development. The projects are published to the teams in March before the beginning of the program. Some projects can be executed in English.

The training includes three compulsory training days for all students; 30.3., 22.4. and 28.5.2020. In addition, project teams can arrange meetings between the team and the client to work on the project.

Application period is 3.2.–2.3.2020. The program is open for all higher education students and recent graduates in Turku. The projects are suitable for students from different study backgrounds.

More info, examples of previous projects and instructions for signing up:
www.projektiassat.fi/en/for-students/

And for further questions please contact:

Susanna Ahteensuu
Suunnittelija / Planning Officer
Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut / University of Turku Career Services
susanna.ahteensuu@utu.fi

Additional information

Susanna Ahteensuu