Moninaista tutkimusta erityispedagogiikassa - Diverse research in special education

Time

10.11.2021 at 9.15 - 12.00
CELE research group Inclusive and Special Education seminar with Fulbright Scholar, Associate Professor Sean Wachsmuth, Minnesota State University, USA

9.15–9.30 Seminaarin avaus ja tutkimusryhmän esittely | apulaisprofessori Minna Kyttälä

9.30–10.30 Associate Professsor Sean Wachsmuth: A Sample of American Intervention Research

10.30–11.00 Tohtorikoulutettava Marianna Heinonen: Sosiaalis-emotionaalinen tuen tarve – käsityksiä tutkimassa

11.00–11.30 Yliopistotutkija Anna-Maija Niemi: Erityisopetuksen ja erityisen tuen tarpeen merkitykset koulutuselämänkulun kerronnassa

11.30–12.00 Yliopistonlehtori Minna Saarinen: Itsenäisesti vai kavereiden perässä? Vertaissuhteet ja maahanmuuttotausta koulutusvalinnoissa

12.00–12.15 Tilaisuuden päätös.