Tuesdays of HydroTechnology- webinaarisarja: Datafuusio – miten yhdistän kaikki vedenlaatutiedot?

Tuesdays of HydroTechnology-webinaarisarjan järjestää Hydro-RDI-Network sekä Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto. Webinaarisarjassa keskitytään yhteen aiheeseen kerrallaan vesialan tutkimuksen saralla.

Zoom- linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Hydro-RDI-Network on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on mm. parantaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnustapoja, jotta voidaan löytää uusia ratkaisuja useisiin yhteiskunnalle tärkeisiin toimintoihin, kuten vedenlaadun valvomiseen ja tulvavahinkojen ennaltaehkäisyyn. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama.
Lisätietoa: www.hydrordi.com

Lisätietoa Vesiyhdistyksen Hydrologian jaostosta: https://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/