Tuesdays of HydroTechnology- webinaarisarja: High frequency data and wavelet coherence analysis

Danny Croghan, University of Oulu:
High frequency data and wavelet coherence analysis

Tuesdays of HydroTechnology-webinaarisarjan tarjoaa Hydro-RDI-Network hanke yhteistyössä muiden alan hankkeiden ja Vesiyhdistys ry:n kanssa.

• Hydro-RDI-Network on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on mm. parantaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnustapoja, jotta voidaan löytää uusia ratkaisuja useisiin yhteiskunnalle tärkeisiin toimintoihin, kuten vedenlaadun valvomiseen ja tulvavahinkojen ennaltaehkäisyyn. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama. Lisätietoa: www.hydrordi.com
• Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto Lisätietoa: https://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/