Tuesdays of HydroTechnology- webinaarisarja: Predicting water level with neural networks

Time

7.9.2021 at 10.00 - 11.00
7.9. at 10-11 am

Predicting water level with neural networks
Jari Silander, SYKE & Liu Xiaoli, University of Helsinki

Tuesdays of HydroTechnology-webinaarisarjan järjestää Hydro-RDI-Network sekä Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto. Webinaarisarjassa keskitytään yhteen aiheeseen kerrallaan vesialan tutkimuksen saralla.
Zoom- linkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tapahtumaa.
Hydro-RDI-Network on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on mm. parantaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnustapoja, jotta voidaan löytää uusia ratkaisuja useisiin yhteiskunnalle tärkeisiin toimintoihin, kuten vedenlaadun valvomiseen ja tulvavahinkojen ennaltaehkäisyyn. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama.

Lisätietoa: www.hydrordi.com

Lisätietoa Vesiyhdistyksen Hydrologian jaostosta: https://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/