Tuesdays of HydroTechnology- webinaarisarja: Valued peaks – integrated approach for assessing ecosystem services in hydropeaking rivers

Time

30.11.2021 at 10.00 - 11.00
Faisal Ashraf , University of Oulu:
Valued peaks – integrated approach for assessing ecosystem services in hydropeaking rivers

Tuesdays of HydroTechnology-webinaarisarjan tavoitteena on tarjota lyhyitä tietoiskuja vesialan tutkimukseen ja teknologiaan liittyen sekä koota kiinnostuneita yhteen asiasta keskustelemaan.
Webinaarit koostuvat noin 20-30 minuutin esityksistä aiheisiin ja sen jälkeen on tilaa kysymyksille, kokemuksille ja keskustelulle.

Tuesdays of HydroTechnology-webinaarisarjan tarjoaa Hydro-RDI-Network hanke yhteistyössä muiden alan hankkeiden ja Vesiyhdistys ry:n kanssa.

• Hydro-RDI-Network on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on mm. parantaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnustapoja, jotta voidaan löytää uusia ratkaisuja useisiin yhteiskunnalle tärkeisiin toimintoihin, kuten vedenlaadun valvomiseen ja tulvavahinkojen ennaltaehkäisyyn. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama. Lisätietoa: www.hydrordi.com
• Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto Lisätietoa: https://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/