Tuesdays of HydroTechnology- webinaarisarja:Winter time analyses with new measurement and modelling methods

Eliisa Lotsari , Virpi Pajunen & Juha-Matti Välimäki, UEF:
Winter time analyses with new measurement and modelling methods

Tuesdays of HydroTechnology-webinaarisarjan tarjoaa Hydro-RDI-Network hanke yhteistyössä muiden alan hankkeiden ja Vesiyhdistys ry:n kanssa.

• Hydro-RDI-Network on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on mm. parantaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnustapoja, jotta voidaan löytää uusia ratkaisuja useisiin yhteiskunnalle tärkeisiin toimintoihin, kuten vedenlaadun valvomiseen ja tulvavahinkojen ennaltaehkäisyyn. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama. Lisätietoa: www.hydrordi.com
• Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto Lisätietoa: https://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/