Keyword: Anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito