Suomeksi
 
 
Dissertations

Minna Kovalainen: The social construction of learning and teaching in a classroom community of inquiry (Oppimisen ja opetuksen sosiaalinen rakentuminen tutkivassa luokkayhteisössä)
Subprogramme: Learning, Learning Contexts and Teacher Education LTCE
Date and university: 20.9.2013, University of Oulu
Custos: Professor Kristiina Kumpulainen, University of Helsinki
Opponent: Professor Karen Littleton, The Open University, UK

Marjaana Penttinen: Skill Development in Music Reading: The Eye-movement Approach
Subprogramme: Learning, Learning Contexts and Teacher Education LTCE
Date and university: 22.03.2013, University of Turku
Custos: Professor Mirjamaija Mikkilä, University of Turku
Opponents: Professor Hans Gruber, University of Regensburgh ja Dr. Halszka Jarodzka, Open Universiteit Nederland

Elina Paju: Lasten arjen ainekset - Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa (Children's everyday matters)
Subprogramme: Education, Knowledge and Culture EKC
Date and
university: 01.03.2013, University of Helsinki
Custos: Professor Petri Ylikoski, University of Helsinki
Opponent: Professor Marja-Liisa Honkasalo, University of Turku

Katja santanen: Vocational Teachers’ Professional Agency in the Stream of Change
Subprogramme: Learning, Learning Contexts and Teacher Education LTCE
Date and university: 08.02.2013, University of Jyväskylä
Custos: Professor Anneli Eteläpelto, University of Jyväskylä
Opponent: Professor Lasse Lipponen, University of Helsinki

Minna Lähteenmäki: Lapsi turvapaikanhakijana – etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta (The child as an asylum seeker – Ethnographic Perspectives on Reception Centres and Daily School Life)
Subprogramme:
Education, Knowledge and Culture EKC
Date and university: 01.02.2013, University of Helsinki
Custos: Professor Elina Lahelma, University of Helsinki
Opponent: Professor Laura Huttunen, University of Tampere

Josephine Moate: Reconceptualising teacherhood through the lens of foreign-language mediation
Subprogramme: Learning, Learning Contexts and Teacher Education LTCE
Date and university: 18.01.2013, University of Jyväskylä
Custos: Professor Jouni Viiri, University of Jyväskylä
Opp
onent: Professor Rupert Wegerif, University of Exeter, UK
 
Keywords:
Tags: