Suomeksi
 
 
Programme

Wed August 30, 2017 at 18.00

Venue: PharmaCity, Itäinen Pitkäkatu 4 B

Pre-Conference event

Research Funding: Applying and Assessment
Are you thinking about applying for a post doc or a research project funding? How to make a good application? How are the applications assessed? In this pre-conference event Professor Johanna Niemi, member of the Research Council for Humanities and Social Sciences at Finland’s Academy, shall open the assessment processes of the Academy. PhD Liisa Lähteenmäki, researcher in the project LOSS (Laws of Surveillance and Security) funded by the Academy, shall share with you her experiences in applying strategies. Together we shall discuss the criteria for a good application and research plan.

Tutkimusrahoitus: Rahoituksen hakeminen ja hakemusten arviointi
Pohditko rahoituksen hakemista post doc projektille tai tutkimusprojektille? Millainen on hyvä hakemus? Miten hakemuksia arvioidaan? Tässä pre-conference tilaisuudessa Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunnan jäsen, professori Johanna Niemi avaa Akatemian arviointiprosessin kulkua. VTT Liisa Lähteenmäki, joka on mm. Akatemialta rahoitusta saaneen LOSS-hankkeen tutkija, alustaa kokemuksistaan rahoituksen hakemisessa. Käymme keskustelua hyvän hakemuksen ja tutkimussuunnitelman tekemisestä. 

Thu August 31, 2017

​9.00 Registration
10.15 Greetings of the Turku Law School
Dean, Professor Jussi Tapani
10.20 Opening Statement
Chair of the Organising Committee, Professor Anne Alvesalo-Kuusi
10.30

​I Plenary Session
Auditorium, Chair, Assistant Professor Janne Salminen

Academy Professor Johanna Niemi (University of Turku)
Law and crisis: Methodological reflections

Professor Anneli Albi (University of Kent)
Transition to the autonomous EU constitutional law: 
Changes in the mindset and vocabulary of constitutional law and what is lost

Discussion

11.45 ​Working Lunch
12.45

Parallel Paper Session 1

I Working Group (in English)
Seminar Hall 8, Chair Liisa Lähteenmäki

 • Céline Aludaat-Dujardin, Re-thinking the State of Emergency in France, from its Constitutional Essence to its Transmutation into Ordinary Law
 • Katja Creutz, Conceptualizing international law through crisis
 • Mira Turpeinen, Law & Crisis: Constructing the eu legal order on the verge of crisis
II Working Group (in Finnish)
Crystal Hall, Chair Jari Murto
 • Marika Kytölä, Työelämä ja oikeus imetystaukoihin
 • Jari Murto, Globalisaatio, rakennemuutos ja työoikeus
 • Saanareetta Virikko, Kunnanjohtajan luottamuspulan tulkinta oikeuskäytännössä
III Working Group (in Finnish)
Seminar Hall 3, Chair Jaakko Salminen
 • Visa Kurki, Oikeussubjekti: nykykäsitteen ongelmia ja uudelleenasemointia
 • Markku Suksi, Paradigmanmuutos julkisen vallan käytössä: automaattinen  päätöksenteko ja digitaalisen yhteiskunnan avoimuus
 • Mika Viljanen, Irrelevanssin partaalta
IV Working Group (in Finnish/English)
Seminar Hall 2a, Chair Jukka Snell
 • Viljam Engström, The IMF as a rescuer in economic crises: Are macroeconomics and socioeconomic rights inevitably on a crash course?
 • Anna-Liisa Tanskanen, Unionin maataloustukien kehittyminen kriisien kautta riskien hallinnan välineeksi
 • Kristian Siikavirta, Valtiontuki kriisin voittamisen välineenä
​14.15 ​Coffee Break
14.30 Parallel Paper Session 2

V Working Group (in English)
Seminar Hall 2a, Chair Mira Turpeinen

 • Päivi Neuvonen, EU Citizenship and the (Legal) Crisis of the Individual in European Integration
 • Toni Selkälä, Am I a crisis?
 • Anurdha Nayak, Biopolitical horizon, technological existence, metaphysical life and the juridical human

VI Working Group (in English)
Seminar Hall 8, Chair Hanna Malik

 • Erkki Aalto, Secret: Article 346 (1) (a) TFEU as an exception or as a rule?
 • Jukka Snell, Security and Integration in the Context of the Internal Market
 • Fernando Losada & Klaus Tuori, “(Financial) stability of the Euro area as a whole” as the new overriding principle of EU law
VII Working Group (in English)
Seminar Hall 3, Chair Tuuli Samela
 • Jaana Palander, Obstructing family reunification – crisis for migrants?
 • Suvianna Hakalehto, Immigration law meets children’s rights – how should the best interests of the child –standard be interpreted in case of asylum seeking children?
VIII Working Group (in English)
Crystal Hall, Chair Henrik Elonheimo
 • Sirpa Virta, Policing terrorism and violent extremism - law, politics and legitimacy
 • Merhnoosh Farzamfar, The intersection between the human rights of immigrants and the security concerns of States
 • Marianna Muravyeva, Legal Way out of Crisis: Dealing with Family Violence
IX Working Group (in Finnish)
Seminar Hall 2b, Chair Maija Helminen
 • Pauli Rautiainen, Perustuslakivaliokunnan kriisi
 • Virve Valtonen, Perusopetuslain kurinpitosäännösten muutosten ja niiden tavoitteiden tarkastelu viimeisimpien lakimuutosten kautta
​16.00 ​Coffee Break
16.30 II Plenary session
Auditorium, Chair, Professor Outi Korhonen

Professor David Whyte (University of Liverpool)
Why Did the Crisis not Disrupt the Exceptional Privileges of the Corporation?

Associate Professor Vasuki Nesiah (New York University)
Crisis and its Remedies: Reparations

Discussion

​17.45 ​Closing
19.00–20.00 Reception at City  Hall, Aurakatu 2.
 

Fri September 1, 2017

​9.30 Parallel Paper Session 3

X Working Group (in Finnish)
Seminar Hall 3, Chair Marika Kytölä

 • Niina Mäntylä, Käsittelyn joutuisuus maahanmuuttovirastossa – oikeusturvaa vai kriisinratkaisua?
 • Kari Saari, Marko Kananen & Jussi Ronkainen, Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisuus: matka kohti kansalaisuuden poliittis-oikeudellista ja sosio-kulttuurista ristiriitaa?
 • Hanna Rahikka & Antu Sorainen, Perintöverotuksen ja perintölainsäädännön viimeaikaiset uudistukset ja uudistustarpeet Suomessa
 • Elina Pirjatanniemi & Johanna Vanto, Pelon anatomia
XI Working Group (in Finnish)
Seminar Hall 8, Chair Juha Lavapuro
 • Milka Sormunen, Perus- ja ihmisoikeudet ja ajalliseen järjestykseen perustuva punninta
 • Kristiina Honko, Kansallinen turvallisuus ja sopimusvelvoitteista poikkeaminen Euroopan ihmisoikeussopimuksen(EIS) tulkintakäytännössä
 • Elina Pekkarinen, Moninaisuuden suojeleminen osana euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kontekstuaalista tulkintaa
 • Hanna Putkonen, Kohti kansallista harkintamarginaalia?
XII Working Group (in English)
Seminar Hall 2a, Chair Mika Viljanen
 • Hanna Malik, The Emergence and Development of Corporate Criminal Liability in Poland
 • Jaakko Salminen, The Perpetual Crisis of Labor and Environment in Transnational Chains of Supply
XIII Working Group (in Finnish)
Crystal Hall, Chair Johanna Friman
 • Kai Kokko, Ympäristösääntelyä koskeva oikeustieteellinen tutkimus – lainopillisen ja sääntelyteoreettisen suuntauksen yhteensovittamisen haasteet
 • Antti  Belinskij, Kaisa Huhta & Niko Soininen, Energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden sääntely muuttuvassa maailmassa
 • Harriet Lonka, Kokonaisturvallisuuden konsepti säätelyn ohjaajana
 • Kari Telaranta, Lainsäätäjän turvallisuuspuhe
XIV Working Group (in Finnish)
Seminar Hall 2b, Chair Heini Kainulainen
 • Henrik  Elonheimo & Tuuli Samela, Restoratiivisia ratkaisuja kulttuurien välisiin konflikteihin
 • Leena Jukka, Tieteellisessä tutkimuksessa käytettyjen tutkimusaineistojen tekijä – oikeustaloustieteellinen analyysi tekijyyteen ja tutkimusaineistojen vaihdantaan
 • Susanna Lundell, Työpaikkakiusaaminen viranomaisprosesissa
​11.30 Coffee Break
​11.45

III Plenary Session
Auditorium, Chair, Professor Anne Alvesalo-Kuusi

Professor Beate Sjåfjell (University of Oslo)
Corporate Law Response to the Great Challenges of our Time

Professor Iain Ramsay (University of Kent)
Ten Years After: A new transnational legal order in household credit? 

Discussion

​13.00 Concluding remarks and discussion
Professor Anne Alvesalo-Kuusi
​13.15 ​Next Conference: Welcoming words
Auditorium, Professor Kari Hoppu (Aalto University)
​13.20–14.30

Closing Lunch

 
​​
Keywords:
Tags: