Suomeksi
 
 
Hematology
 • WBC: White Blood Cell. Valkosolujen määrä.
 • RBC: Red Blood Cell. Punasolujen määrä.
 • HGB: Hemoglobiinipitoisuus.
 • HCT: Hematokriitti. Verisolujen suhteellinen osuus koko veren tilavuudesta.
 • MCV: Mean Cell Volume. Punasolujen keskitilavuus.
 • MCH: Mean Cell Hemoglobin. Hemoglobiinin keskimassa/ punasolu.   
 • MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration. Hemoglobiinin  keskimassakonsentraatio. Hemoglobiini/ hematokriitti.
 • RDWc: Red Cell Distribution Width. Punasolujen kokojakaumaindeksi %.
 • RDWs: Red Cell Distribution Width. Punasolujen kokojakaumaindeksi fL.
 • PLT: Platelets. Verihiutaleiden määrä.
 • MPV: Mean Platelet Volume. Verihiutaleiden keskitilavuus.
 • PCT: Plateletcrit. Trombokriitti. Verihiutaleiden suhteellinen osuus koko veren tilavuudesta.
 • PDWc: Platelet Distribution Width. Verihiutaleiden kokojakaumaindeksi %.
 • PDWs: Platelet Distribution Width. Verihiutaleiden kokojakaumaindeksi fL.
Prices:
University research groups  12,00 € / sample
Other clients 15,00 € / näyte +  VAT

 

Keywords:
Tags: