Suomeksi
 
 
PIPARI

PIPARI-forskningsprojektet är en långtidsstudie påbörjad på barnkliniken på Åbo universitetscentralsjukhus 2001. I projektet följs utvecklingen av sammanlagt 478 barn (232 prematurbarn och 246 barn i kontrollgruppen) från födelsen fram till skolåldern.

Undersökningens syften är att:

  • utreda hurdan påverkan riskfaktorer  under fosterfasen har på barnets långtidsprognos
  • utreda hur olika vårdpraxis inom intensivvård påverkar barnets långtidsprognos och genom det förbättra vården av prematurbarn
  • med nya metoder undersöka hjärnans struktur och mognad hos prematurbarn och utreda betydelsen av hjärnans struktur och mognad för spädbarnets beteende och för barnets senare utveckling
  • bedöma prematurbarnets motorik och sinnesfunktioner från graviditetsvecka 36 och identifiera vilka symtom som förutspår senare utvecklingsstörningar
  • undersöka beteende, uppmärksamhet och utveckling av prematurbarnet och utreda hurdan betydelse den tidiga utvecklingen har för den senare
  • undersöka specialdrag i prematurbarnets tidiga språkliga och kommunikativa utveckling och granska sambandet mellan denna utveckling och den senare språkutvecklingen
  • undersöka interaktionen mellan föräldern och prematurbarnet, faktorer som påverkar den och dess betydelse för senare utveckling

Syftet med undersökningarna vid 11 års ålder är:

  • undersöka prematurbarnets kognitiva och neuropsykologiska utveckling samt akademiska färdigheter vid 11 års ålder
  • bedöma riskfaktorer och skyddande faktorer som påverkar den kognitiva utvecklingen och skolprestationer med hjälp av det material som samlats i långtidsstudien
  • undersöka exekutiva funktioner och arbetsminne och bedöma hur de påverkar skolprestationen

Det är viktigt att följa prematurbarns utveckling för att deras familjer ska få information om eventuella svårigheter i barnets utveckling och kan erbjudas stöd för utvecklingen och terapi.  Undersökningen har också samhälleligt värde: undersökningar som baserar sig på tillräckligt omfattande patientmaterial och långtidsobservationer behövs för att samhällets resurser kan användas på bästa möjliga sätt.

 
Keywords:
Tags: