Training and guidance for immigrants

Education acquired abroad does not always make it possible to find employment directly in similar positions in Finland. In the case of regulated professions, such as in education and health care, a qualification or professional eligibility is essential. In other areas, too, continuous learning and updating of professional skills and the adoption of Finnish practices are required.

 

Information on trainings and guidance for immigrants with academic background are now available in SIMHE services on page https://www.utu.fi/en/university/SIMHE.

Welcome to SIMHE network!

Projects and trainings

SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education in Finland

SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education in Finland

SIMHE services are offered for immigrants with higher education background, non-native university students or those applying  for universities. 

Check out SIMHE services at https://www.utu.fi/en/university/SIMHE

Previous projects and trainings

Sorry, for the moment only in Finnish!

 

Insinööriksi Suomeen (ESR)

Hankkeessa konseptoitiin opintopolku ulkomailla insinöörialan tai soveltuvan tekniikan alan opintoja suorittaneille, tuottavan teollisuuden tehtävistä ja tutkintonsa täydentämisestä kiinnostuneille maahanmuuttajille. Opintopolku vahvistaa ammatillista osaamista ja pätevyyttä, asiantuntijatyössä tarvittavaa kielitaitoa sekä nopeuttaa työllistymistä alueen yrityksiin.

Insinööriksi Suomeen oli ESR-rahoitteinen hanke, jonka rahoittajana oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen koordinaattorina toimi Turun ammattikorkeakoulu ja partnereina Turun yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin 1.9.2019–31.12.2021.

Hankkeen tuloksiin  - koulutusmalliiin ja suomen kielen tehtäväpakettiin voit tutustua Turun AMK:n projektisivulla.

Logot

KOROKE - Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja kieliklinikka

Korkeakoulutusta vaativissa ammateissa, ammattiin kouluttautumisessa sekä täydennyskoulutuksessa tarvitaan syvällistä kielen osaamista kaikilla kielen osa-alueilla. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien menestyksekäs sijoittuminen omalle alalleen  koulutusta vastaaviin tehtäviin edellyttää kielitaidon lisäksi suomalaisen työelämän ja työnhaun käytäntöjen tuntemusta.

Hankkeessa  vahvistettiin korkeakoulutettujen maahanmuuttajien mahdollisuuksia sijoittua työelämään koulutusta vastaaviin tehtäviin ja lisättiin heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena oli luoda  pysyviä toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten korkeakoulutettujen neuvontaan ja ohjaukseen. 

Hankkeen ohjaus ja lyhytkurssit oli suunnattu  korkeasti koulutetuille maahanmuuttaneille, korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi ja maahanmuuttajataustaisille korkeakouluopintoihin pyrkiville. Osallistujille tarjottiin yksilöllistä ohjausta ja täsmäkielitukea sekä eri alojen akateemista kielitaitoa tukevia ja työelämätaitoja kehittäviä kursseja. Eri toimintoihin  osallistui noin 300 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä.  

KOROKE-hanke päättyi syyskuussa 2021 ja sen toiminta sulautui osaksi korkeakoulujen SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -toimintaa.  Korokkeelta SIMHEen -webinaari järjestettiin 6.10.2021.

Hankkeen toteuttivat Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine ja Brahea-keskus vuosina 2019 - 2021.  Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja sen toiminnot olivat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja
suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

OKM-logo

VARIANTTI - Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus

Varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittävä koulutus alkoi  elokuussa 2020 ja päättyi kesäkuun alussa 2021. Koulutus sisälsi osallistujan saaman OPH:n päätöksen mukaiset varhaiskasvatuksen opinnot sekä varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät kieliopinnot. Opinnot toteutettiin monimuotoisesti, ja niiden suorittaminen oli mahdollista työn ohella. Koulutuksesta vastasivat Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö ja Brahea-keskus.

Koulutus järjestettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja se oli osallistujille maksuton.

Lue lisää VARIANTTI-koulutuksesta Brahea-keskuksen Maalta ja mereltä -blogista!

Lisätietoja
suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

OKM-logo

Opettajaksi Suomeen - Opettajankoulutukseen valmentavat opinnot maahanmuuttajtaustaisille 40 op

Opettajaksi Suomeen -koulutuksen valmentavassa vaiheessa osallistujat hankkivat itselleen tietoja ja taitoja, joita tarvitaan korkeakouluopinnoissa ja erityisesti pedagogisten opintojen suorittamisessa.  Koulutukseen sisältyneiden kasvatustieteen perusopintojen (25 op) suorittamista tuettiin tiiviillä tuutoroinnilla sekä suomen kielen taidon ja akateemisten opiskeluvalmiuksien kehittämisellä (15 op). Valmentava koulutus oli suunnattu ensisijaisesti pedagogisiin opintoihin hakeville, mutta soveltui myös muille kasvatusalasta kiinnostuneille.

Koulutukset toteutettiin vuosina 20122018 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja ne olivat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja
suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

OKM-logo