Sustainable Development of Marine Areas and Coastal Regions

The EU’s Integrated Maritime Policy seeks to provide a more coherent approach to maritime issues. It aims to ensure sustainable development marine areas and coastal regions. Maritime Spatial Planning (MSP) is an important tool to work across borders and sectors with different, and often conflicting, interests. It is supported by EU's Blue Growth - a long-term strategy for supporting sustainable growth in the marine and maritime sectors. Ecosystem-based management, cross-border co-operation and stakeholder involvement are among the central principles of Integrated Maritime Policy.

We produce information to support the processes of maritime spatial planning and blue growth. We participate in and run research and development projects in national and Baltic Sea Region context. 

Projects

GET READY

Getting Ready for the Cross-Border Challenges: Capacity Building in Sustainable Shore Use (GET READY) is financed by the South-East Finland – Russia CBC 2014-2020 programme, which is one of the three programmes implemented at the border regions between Finland and Russia under the European Neighbourhood Instrument (ENI).

Cooperation is done with Russian and Finnish academic, scientific and business partners. The project is coordinated and managed by Eco Express Service and other Russian partners are the Russian State Hydrological Institute and the St. Petersburg State University. These partners provide a good starting point for cross-border cooperation. The Finnish partners in the project are Xamk, Kotka Maritime Research Centre (Merikotka ry), the Finnish Environment Institute (SYKE) and the University of Turku, Centre for Maritime Studies (CMS). These partners support the project’s objectives towards the most sustainable ports and shipping through their work packages.

Contact: Sari Nyroos, Education Manager, tel. +358 40 779 9493

For more information, visit the website of GET READY.

Plan4Blue - Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies

Plan4Blue -hanke tukee kestävää sinistä kasvua, jossa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristön tavoitteeet ovat tasapainossa. Hankealueena on Suomenlahti ja Saaristomeri. Plan4Blue toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja virolaisten toimijoiden kanssa, ja tavoitteena on tukea rajat ylittävää yhteistyötä. Hanke tukee merten aluesuunnittelua (Maritime Spatial Planning, MSP) kehittämällä metodeja ja osaamista. Plan4Blue-hankkeessa tuodaan yhteen sinisen kasvun ja merten aluesuunnittelun toimijat, ja identifioidaan polkuja merialueitten ja resurssien kestävään käyttöön.

Hanke laatii vaihtoehtoiset tulevaisuuden skenaariot yhdessä virolaisten ja suomalaisten sinisen talouden sektoreiden edustajien kanssa, kuten viranomaiset, järjestöt ja yritykset. Skenaariot koskevat meriklusteria, merellistä matkailua, energian tuotantoa ja siirtoa sekä sinistä biotaloutta ja merenpohjan resursseja.

Hankkeen loppuvaiheessa tarkastelemme yhdessä merialuesuunnittelusta ja merten suojelusta vastaavien viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa sitä, miten tulevaisuuden tilannekuvat ja niiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon merialuesuunnittelussa. Lisäksi hanke edistää rajat ylittävää yhteistyötä merialuesuunnittelun toimijoiden kesken.​​​​

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa, ja Turun yliopiston budjetti on yhteensä 489 799 euroa. Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2016-30.9.2019.

Hankepartnerit

  • Suomen ympäristökeskus SYKE (koordinaattori)
  • Tarton yliopisto
  • Uudenmaan liitto
  • Varsinais-Suomen liitto
  • Baltic Environmental Forum Estonia
  • Turun yliopisto: Turun kauppakorkeakoulu, maantieteen ja geologian laitos, Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.
  • MKK:n vastuulla on koordinoida WP1:tä, Potential for Sustainable Blue Economies. MKK koordinoi myös Turun yliopiston osallistumista hankkeeseen.

Lisätietoja: Riitta Pöntynen

Lue lisää hankkeen sivulta

 

Plan4Blue_funders_logo

 

SmartSea

SmartSea – “Gulf of Bothnia as Resource for Sustainable Growth“, is part of the “Climate-Neutral and Resource-Scarce Finland”–program, funded by the Strategic Research Council of Academy of Finland. Provides science-based guidance and new innovations for the sustainable use of the Finland’s marine resources. In SmartSea, the integrated value of nature will be assessed and discussed with the different stakeholders. In the future, this helps planners to do decisions that are efficient, and accepted by the society.

Contact: Johanna Yliskylä-Peuralahti, Dr., Project Manager, tel. +358 40 154 5936

For more information, visit the website of SmartSea.

 

SmartSea-logo