Smart rural areas and geography of school networks

 

Smart village is a newcomer in the group of smart regions. From a rural development point of view it is as “in” as the smart city is in the urban development side. What are the smart villages and countrysides? Where do the small and middle sized cities fall in this discussion? How the connections work in between the two “extremes”, and how a smart region is built upon? In this discussion, we are actively involved and contributing to the development.

Smart and wise solutions are also needed in making decisions about the school and service networks. The change is constant, but appears differently on local and regional levels. What is common to both is the priority of vitality. What includes geography of school networks and school network planning? Where are we now, and where are we going? Why smooth cooperation can be seen as the influencer to the municipality’s image? There are plenty of possibilities available for municipalities. We offer our expertise in these questions.

Sami Tantarimäki

  • Maaseutuverkosto (rural.fi), Smart Village thematic working group, Coordinator (2019–2020)
  • European Network for Rural Development (ENRD) Network, Smart Village thematic working group (2017–)
  • Varsinais-Suomen Kylät, Chair (registered association)
  • Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), networking
  • Suomen Kylät, Board deputy member (registered association)

Research projects

Älykkäistä kylistä älykkäisiin kaupunkeihin – miten ääripäiden välinen keskusten ketju toimii, miten älykäs alue rakentuu?

Älykkäistä kylistä älykkäisiin kaupunkeihin – miten ääripäiden välinen keskusten ketju toimii, miten älykäs alue rakentuu?, 2019–2020, MMM/MANE

Publications

Kouluverkko muuttuu, entä kouluverkkosuunnittelu?

Tantarimäki, Sami & Törhönen, Anni (2017). Kouluverkko muuttuu, entä kouluverkkosuunnittelu? Kunnallisalan Kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisusarjan julkaisu nro 105.

Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa

Tantarimäki, Sami & Törhönen, Anni (2016). Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisuja 11/2016, Kuntaliitto.

Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla

Tantarimäki, Sami & Törhönen, Anni (2016). Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisuja 2/2016, Kuntaliitto.

Kauppa asuinalueen keskuksena

Nyrhinen, J.; Tantarimäki, S.; Skippari, M.; Uusitalo, O. & Koivisto, J. 2015. Kauppa asuinalueen keskuksena. Jyväskylän yliopiston verkkojulkaisu 2015.

Saisiko olla yksityisiä ja julkisia palveluita kyläkaupalta?

Nyrhinen, J.; Tantarimäki, S.; Nieminen, I.; Koivisto, J. & Skippari, M. 2015. Saisiko olla yksityisiä ja julkisia palveluita kyläkaupalta? Päivittäistavarakauppa ry, Helsinki.

Vastavirtaan ja valtavirtaan - avauksia kyläkoulukeskusteluun

Tantarimäki, Sami, Komulainen, Sirkka, Rantanen, Manu ja Heikkilä, Elli 2014. Vastavirtaan ja valtavirtaan - avauksia kyläkoulukeskusteluun. Siirtolaisuusinstituutti, Tutkimuksia A 52.

Mitä lakkautuksesta opimme? Kyläkoulun lakkauttamisen perusteet, prosessi, säästöt ja vaikutukset

Tantarimäki, Sami 2011. Mitä lakkautuksesta opimme? Kyläkoulun lakkauttamisen perusteet, prosessi, säästöt ja vaikutukset. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:2