Reformaation merkkivuosi 2017

Reformaation vuosiin vievä lisätyn todellisuuden Sanan seppä

Lisätyn todellisuuden tekniikkaa hyödyntävä Sanan seppä avaa aivan uudenlaisen näkymän tavallisen ihmisen elämään reformaation aikakaudella. Sanan sepän avaintekijöinä olivat Turun yliopiston Technology Research Center sekä Suomen historian oppiaine. Maksuttoman sovelluksen voi data Android- ja iOS-tablettilaitteisiin.  

Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan sitä, että tietotekniikkaa käyttäen luotuja virtuaalisia elementtejä lisätään todellisen, materiaalisen maailman päälle.
 
>> Lue lisää Sanan sepästä

***

Studia generalia yleisöluentosarja Kirkko keskellä muutosta. Reformaation vaikutus kulttuuriin ja kirkkoon.

 Vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi. Reformaation katsotaan alkaneen 500 vuotta sitten, kun Martin Luther julkaisi 95 teesiään. Teeseistä sai alkunsa tapahtumasarja, jota Luther tai kukaan muukaan ei olisi millään osannut ennakoida tai edes aavistella. Uudet ajatukset levisivät myös Suomeen, ja muuttivat välillä hitaasti ja välillä nopeammin kirkkoa, yhteiskuntaa ja kulttuuriamme. TUCEMEMS-keskuksen yleisöluentosarjalla pohditaan millaista muutos oli kirkossa ja kulttuurissa, sekä millaisia myyttejä reformaatioon usein liitetään.

Luennot järjestetään maanantaisin klo 17.00–18.30 Turun tuomiokirkossa. Luennoille on vapaa pääsy.

 
23.1. Professori Mia Korpiola: Sovintoon Jumalan ja seurakunnan kanssa': kirkkokuri reformaatioajan Ruotsissa
20.2. Professori Kirsi Salonen: Reformaation myytit
20.3. Dosentti Riitta Laitinen: Turun 1600-luvun piispat kirkkotilan uudistajina
24.4. Dosentti Liisa Seppänen: Kirkollisten kiinteistöjen ja kaupunkikuvan muutokset uuden ajan alussa
 15.5. Filosofian maisteri Tanja Toropainen: Monipuolistuvat tekstilajit, yhdenmukaistuvat tekstit - kirkollisen kielen muutoksia reformaatioaikana.
 
***

Helmikuu 2017 - maaliskuu 2018

Valtapeliä. Reformaatio Suomessa. Näyttely Turun linnassa 17.2.2017–4.3.2018
Turun Museokeskuksen ja TUCEMEMSin yhteistyössä toteutettu näyttely kertoo reformaation ajasta Suomessa ja Turun linnassa. Näyttelyssä tarkastellaan erityisesti sitä, miten uskonnollinen reformaatio limittyi osaksi poliittista valtapeliä ja toisaalta sitä, miten ihmisten elinympäristö ja arki muuttuivat uudistusten myötä.
 
*** 
 

Yleisöseminaari Reformation shaping culture and society in the past and in the present – Reformaatio kulttuurin ja yhteiskunnan muokkaajana menneisyydessä ja nykyään.

15.3. klo 11–17 ja 16.3.2017 klo 9.30–16.00 Turun yliopiston päärakennuksessa luentosali II (Yliopistonmäki. Seminaariin on vapaa pääsy.

Seminaarissa pohditaan monitieteisen ja kansainvälisen asiantuntijaryhmän esitelmien avulla sitä, miten reformaatio ja sen tuomat muutokset ovat vaikuttaneet eurooppalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan keskiajalta nykyaikaan asti. Asiantuntijat edustavat historian, teologian, kielitieteen, arkeologian ja yhteiskuntatieteiden aloja. Esitelmissä huomioidaan se, etteivät kaikki kuulijat ole alan asiantuntijoita. Jokaisen esitelmän jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle, kommentoinnille ja kysymyksille.

Seminaarin ensimmäinen päivä on englanninkielinen ja toinen suomenkielinen.
 
 
***

Käännekohdassa. Miten reformaation muutokset näkyivät tavallisen ihmisen elämässä?

TUCEMEMSin yleisöseminaari Turun Keskiaikaisilla markkinoilla 29.6.2017 klo 12-17. Turun Lausuntakerho lausuu Agricolan runoja kello 16 alkaen.

Paikka: Vanhan Raatihuoneen sali, 3.krs, Vanha Raatihuone, Vanha Suurtori 3, Turku.
 
Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksen järjestämässä seminaarissa pohditaan reformaation merkkivuotena sitä, millä tavoin 1500-luvulla vaikuttanut reformaatio muutti tavallisen ihmisen elämää. Mitkä asiat muuttuivat konkreettisella, näkyvällä tavalla, ja mitkä asiat säilyivät ennallaan? Oliko muutos niin selkeä, että aikalaiset saattoivat aavistaa elävänsä suurta murrosvaihetta, vai hukkuiko historian suuri muutos tavallisen arjen pyörteisiin?
 
Seminaarissa kuullaan lyhyitä tieteellisiä esitelmiä aiheesta, ja lopuksi kuullaan Agricolan runoja Turun Lausuntakerhon esittämänä kello 16 alkaen: "Tästäs sielus herkut". ​

Seminaari on kaikille avoin, lämpimästi tervetuloa!

*** 

​Pohjoinen reformaatio -kirja

Pohjoinen reformaatio on uusi suurelle yleisölle suunnattu tietokirja, jossa tarkastellaan reformaatiota, sen leviämistä ja vaikutusta Ruotsin valtakunnan itäisessä osassa eli nykyisen Suomen alueella.
 
Kirja käsittelee reformaatiota laajana ja pitkäkestoisena kulttuurisena ilmiönä. Kirjan on kirjoittanut suuri joukko suomalaisia arkeologian, historian, taidehistorian ja kielentutkimuksen asiantuntijoita, ja sen on kustantanut Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies sekä Turun Historiallinen Yhdistys.
 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto