Kolme Turun yliopiston johtamaa konsortiota strategisen tutkimuksen ohjelmiin

​14 uutta konsortiota

​* Strategisen tutkimuksen neuvoston tavoitteena on suunnata rahoitus mahdollisimman monipuolisille ja kattaville tutkimushankkeille, joiden uskotaan parhaiten pystyvän tuottamaan uutta tieteellistä tietoa ohjelmien haasteiden ratkaisemiseksi.

* Konsortiot toimivat neljässä uudessa strategisen tutkimuksen ohjelmassa: Kaupungistuva yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.

* 14 monitieteisessä konsortiossa on mukana kaikkiaan 82 osahanketta yhteensä 33 organisaatiossa.

* Vuosina 2016–2019 konsortioita rahoitetaan noin 50 miljoonalla eurolla.

​– Menestys strategisen tutkimuksen hankkeissa kertoo, että olemme eturintamassa yhteiskunnan haasteiden kohtaamisessa tutkimuksen keinoin ja osaamme hyödyntää tehokkaasti yliopistomme monialaisuutta, Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen sanoo.

Strategisen tutkimuksen ohjelmissa 2015–2016 Turun yliopisto on mukana kaikkiaan 13 osahankkeessa.

– Olemme menestyneet erinomaisesti tämän uuden rahoitusmuodon hyödyntäjänä sekä hankkeisiin osallistujana että niiden johtajana, Suominen sanoo.

Vastauksia tämän päivän kysymyksiin

Strategisen tutkimuksen ohjelma Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat hakee vastauksia muun muassa siihen, miten jo olemassa olevaa tutkimustietoa voitaisiin hyödyntää koulutuksen, oppimisympäristöjen ja osaamisen kehittämisessä sekä uusien osaamistarpeiden ja tulevaisuuden ammattien ennakoinnissa. Professori Anne Kovalainen Turun yliopistosta johtaa tässä tutkimusohjelmassa Fiksu työ alustatalouden aikakaudella -konsortiota. Lisäksi Turun yliopistosta on mukana professori Osmo Kivisen johtama osahanke konsortiossa Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen.

Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -tutkimusohjelmassa pyritään mm. lisäämän tietoa siitä, miten voimavaroja voidaan siirtää sairauksien hoidosta niiden ehkäisyyn. Professori Andre Sourander Turun yliopistosta johtaa tässä tutkimusohjelmassa konsortiota Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä.

Kaupungistuva yhteiskunta -tutkimusohjelma tuottaa tietoa Suomen kaupungistumiskehityksestä. Tutkimusohjelmassa mm. haetaan ratkaisuja, joilla kaupungit voivat vastata paremmin asukkaiden tarpeisiin ja tukea innovaatioita sekä toimivia työmarkkinoita. Tässä tutkimusohjelmassa professori Jussi Jauhiainen Turun yliopistosta johtaa konsortiota Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto.

Neljännessä uudessa tutkimusohjelmassa Turvallisuus verkottuneessa maailmassa on Turun yliopistosta mukana tulevaisuudentutkija Burkhard Auffermannin johtama osahanke konsortiossa Failandiasta Winlandiaan.

>> Suomen Akatemia: Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi hankkeet tutkimusohjelmiin


Teksti: Jussi Matikainen
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 10.5.2016 12:55 ,  Päivitetty 11.5.2016 10:35

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto