Kuusikymppiset naiset liikkuvat miehiä enemmän niin töissä kuin vapaa-ajallakin

​Teknologian kehittyminen on tuonut uusia mahdollisuuksia liikunta-aktiivisuuden tarkkaan mittaamiseen, ja liikemittareilla saadaan tietoa ihmisten liikkumisesta minuutin tarkkuudella vuorokauden eri aikoina. Turun yliopiston FIREA-tutkimuksessa mitattiin ikääntyvien kunta-alan työntekijöiden aktiivisuutta ranteessa pidettävällä liikemittarilla työ- ja vapaapäivinä.

– Kun tutkittavien keskimääräisiä tuloksia tarkasteltiin tunti tunnilta, huomattiin, että aktiivisuus alkoi työpäivinä vapaapäiviä aikaisemmin ja siinä näkyi kaksi piikkiä, aamulla klo 6–8 ja iltapäivällä klo 16–18. Nämä ajat näyttävät osuvan työmatkoihin. Vapaapäivinä aktiivisuus alkoi myöhemmin ja oli korkeimmillaan puolen päivän aikaan, minkä jälkeen se laski iltaa kohden, kertoo tutkimusartikkelin vastuukirjoittaja, erikoistutkija Anna Pulakka.

Sukupuolten ja ammattien välillä suuria eroja

Tutkijat olivat kiinnostuneita päivittäisen aktiivisuuden eroista sukupuolen ja ammattiryhmien välillä. Naiset olivat keskimäärin kaiken kaikkiaan aktiivisempia kuin miehet. Naisilla ei ollut eroa työ- ja vapaapäivien aktiivisuusmäärässä, mutta miehet olivat aktiivisempia vapaapäivinä kuin työpäivinä.
 
firea 1.jpg
Liikunta-aktiivisuusprofiilit työ- ja vapaapäivinä miehillä ja naisilla.
 
– Sukupuolten väliset erot työpäivinä voivat osittain selittyä naisten ja miesten erilaisilla työnkuvilla ja naisten suuremmalla työmatkoihin liittyvällä aktiivisuudella. Lisäksi tämän ikäpolven naiset tekevät enemmän kotitöitä kuin miehet, ja näihin liittyvät kädenliikkeet ovat sellaisia, jotka ranteessa pidettävä liikemittari hyvin tunnistaa, Pulakka toteaa.
 
Ammattiryhmien väliset erot olivat odotetusti suuria työpäivinä. Ruumiillisissa töissä ja palvelualalla työskentelevät olivat työpäivän, etenkin työajan, aikana aktiivisempia kuin toimihenkilöt. Yllättävä havainto oli, että ammattiryhmien välillä ei ollut eroa vapaapäivinä, vaikka vapaa-ajan liikuntaharrastaminen on kyselytutkimusten mukaan yleisempää ylemmissä ammattiryhmissä.
 
firea_2.jpg
Liikunta-aktiivisuusprofiilit työ- ja vapaapäivinä ammattiluokittain
 
– Tutkimuksemme osoittaa, että työhön ja työmatkoihin liittyvä aktiivisuus muodostaa suuren osan päivittäisestä aktiivisuudesta ainakin ikääntyvillä työtekijöillä. Olisikin tärkeää, että aktiivista kulkemista työpaikoille tuettaisiin ja siihen kannustettaisiin nykyistä enemmän. Lisäksi istumapainotteista työtä tekeviä työntekijöitä ja erityisesti miehiä tulisi rohkaista lisäämään aktiivisuutta työpäivään esimerkiksi käyttämällä portaita hissin sijaan ja tauottamalla istumista jaloittelutauoilla, painottaa FIREA-tutkimuksen johtaja, dosentti Sari Stenholm.
 
Finnish Retirement and Aging (FIREA) on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka päätarkoituksena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä.
 
Tutkimustulokset perustuvat otokseen, jossa 878 kuntatyöntekijää käytti liikemittaria työ- ja vapaapäivinä vähintään neljä vuorokautta. FIREA-tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Juho Vainion säätiö.
 
 
Video: Onko ikääntyvien naisten ja miesten liikunta-aktiivisuudessa eroja?
 
 
TJ

Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 2.11.2018 11:40 ,  Päivitetty 2.11.2018 12:01

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto