Luonnonvalinta on suosinut maanviljelijöitä

​Suomalaisperheiden harjoittamalla karjanhoidolla ja pienviljelyllä on ollut yhteys perheiden suurempaan lapsilukuun, lyhyempiin synnytysväleihin ja matalampaan naisten kuolleisuuteen. Lukuja on verrattu kalastusta, metsästystä ja poronhoitoa harjoittaneisiin saamelaisiin.

Turun yliopiston tutkimusryhmä tarkasteli 1700–1900-luvuilla Lapissa eläneiden 2938 saamelais- ja suomalaisperheen elinkeinojen vaikutusta perheiden lisääntymiseen ja kuolleisuuteen. Karjanhoitoa harjoittaneiden suomalaisperheiden populaation kasvu oli vuosittain 6,2 prosenttia suurempi kuin perinteisiä elinkeinoja harjoittaneiden saamelaisperheiden kasvu.

– Tutkimustulokset vahvistavat sitä käsitystä, että luonnonvalinta on suosinut maataloutta harjoittavia ihmisiä, minkä seurauksena heidän lukumääränsä on kasvanut nopeammin kuin perinteisiä elinkeinoja harjoittavien lukumäärä, Helle sanoo.

Elinkeinon vaikutuksia verrattin ensi kertaa yksilötasolla

Tutkimuksessa pystyttiin ensi kertaa vertailemaan yksilötasolla ikäkohtaisen lisääntymisen ja kuolleisuuden suhteellista vaikutusta populaation kasvuun eri elinkeinojen välillä.

– Vertailimme samalla alueella eläneiden perheiden elinkeinon vaikutusta useaan eri elinkiertopiirteeseen, kuten lisääntymisen ajoitukseen, synnytysväleihin, lapsilukuun ja kuolleisuuteen, sekä lopuksi populaatioiden kasvunopeuteen, Helle kertoo.

Yksi tärkeimmistä tapahtumista ihmislajin evoluutiohistoriassa on ollut asteittainen siirtyminen metsästäjä-keräilijätaloudesta maanviljelyyn. Tämä tapahtui useilla eri alueilla noin 11000–12000 vuotta sitten ja mahdollisti populaatiokoon kasvun, sekä myöhemmin modernien yhteiskuntien synnyn.

– Tiedeyhteisöllä ei ole tällä hetkellä selkeää kokonaiskuvaa siitä, miten tämä murros elinkeinoissa vaikutti väestöön yksilötasolla, koska luonnollisesti suorien todisteiden saaminen tuolta aikakaudelta on erittäin haastavaa, Helle sanoo.

Tutkimustulos julkaistiin kansainvalisessä Proceedings of The Royal Society: Biological Sciences -tiedelehdessä 17.9.2014.

Teksti: Jenni Valta
Kuva: PublicDomainImages


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 17.9.2014 11:25 ,  Päivitetty 18.9.2014 8:36

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto