Terveet elintavat tuovat 6–8 tervettä lisäelinvuotta
​Turun yliopiston tutkijat ovat olleet mukana laajassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin elintapojen merkitystä terveiden ikävuosien määrälle ikääntyessä. Tutkijat havaitsivat, että ihmiset, joilla oli terveet elintavat, elivät 6‒8 vuotta pidempään terveenä ja ilman kroonisia sairauksia 50‒75 ikävuoden välillä kuin henkilöt, joilla oli kaksi tai useampi epäterve elintapa.
 
Tutkimuksessa seurattiin 74 000 suomalaista, englantilaista, ranskalaista ja ruotsalaista yli 50-vuotiasta. Tutkimustulokset on julkaistu kansainvälisesti arvostetussa International Journal of Epidemiology -julkaisusarjassa.
 
Akatemiatutkija, dosentti Sari Stenholm Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kansanterveystieteen yksiköstä korostaa, että terveiden elinvuosien tutkiminen on tärkeää, koska elettyjen vuosien lukumäärää tärkeämpää on vuosien laatu.
 
‒ Ikääntymisen myötä monet sairaudet yleistyvät, mutta terveillä elintavoilla voi huomattavasti pidentää terveiden vuosien määrää, sanoo Stenholm, joka toimi tutkimusartikkelin vastuukirjoittajana.

Tupakointi, liikkumattomuus ja lihavuus merkittävimmät elintapariskit

Tutkimuksessa keskityttiin merkittävimpiin elintapariskeihin: tupakointiin, liikkumattomuuteen ja lihavuuteen. Tulosten mukaan ei-terveet elinvuodet kasautuvat henkilöille, joilla on vähintään kaksi näistä riskitekijöistä. Yksittäisistä riskitekijöistä liikkumattomuus ja lihavuus vähensivät eniten terveiden vuosien määrää, noin neljällä vuodella.
 
‒ Väestö ikääntyy voimakkaasti sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 55‒65-vuotiaista suomalaisista miehistä 17 prosenttia ja naisista 16 prosenttia tupakoi, 33 prosenttia miehistä ja 24 prosenttia naisista ei liiku riittävästi ja 27 prosenttia miehistä ja 30 prosenttia naisista on lihavia. Sekä yksilön oman elämänlaadun että yhteiskunnalle sairauksien hoidosta aiheutuvien kustannusten kannalta terveiden elinvuosien lisääminen elintapoja kohentamalla on tärkeää, Stenholm toteaa.

Tutkimuksen suomalaisaineisto koostui Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimukseen ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimukseen kuuluvista tutkittavista. Tutkimus on osa kansainvälistä terveen ikääntymisen ennustajia selvittävää hanketta. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimuksen suomalaisosiota.
 
Tutkimukseen perustuva artikkeli Stenholm S, Head J, Kivimäki M, Kawachi I, Aalto V, Zins M, Goldberg M, Zaninotto P, Magnuson Hanson L, Westerlund H, Vahtera J. Smoking, physical inactivity and obesity as predictors of healthy and disease-free life expectancy between ages 50 and 75: a multicohort study on julkaistu International Journal of Epidemiology -julkaisussa.
 
 
Teksti: Taru Suhonen
Kuva: Hanna Oksanen
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 3.8.2016 9:55 ,  Päivitetty 3.8.2016 12:07

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto