Terveystaloustiede avaa sote-solmuja

​Kuka?• FT Petri Böckerman

• Terveystaloustieteen professori Turun yliopistossa. Professuuri on kolmivuotinen, ja sen lahjoitti Turun yliopistolle lääkintöneuvos Sakari Alhopuro.

• Taloustieteen dosentti Tampereen yliopistossa vuodesta 2008, erikoisalana työn taloustiede

• Väitteli Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 2003. Työskennellyt Palkansaajien tutkimuslaitoksessa vuodesta 1996.

• Tutkinut muun muassa tupakoinnin ja alkoholin kulutuksen vaikutuksia henkilön tulevaan työllisyyteen ja työmarkkinatilanteeseen sekä sairausvakuutusjärjestelmän korvaussuhteen vaikutuksia sairauspoissaoloihin.

​Petri Böckerman aloitti Turun yliopiston ensimmäisenä terveystaloustieteen professorina tänä syksynä. Terveystaloustiede tarkastelee koko terveyshuoltojärjestelmää taloustieteen näkökulmasta. Tutkimus jakaantuu kahteen laajempaan kenttään: terveyskäyttäytymisen sekä terveydenhuollon järjestelmien ja niiden toiminnan ja tehokkuuden tutkimukseen.

‒ Oma tutkimustyöni on ollut ja tulee olemaan empiiristä. Suomessa on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet empiirisen tutkimuksen tekemiseen laajojen rekisteriaineistojen ansiosta. Maailmalla tehdään myös teoreettista terveystaloustieteellistä tutkimusta, jossa muun muassa mallinnetaan terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia periaatteellisia tekijöitä yksilöiden valintamalleilla.

Nyt Turun yliopistolla valmisteilla on hanke, joka yhdistää terveyskäyttäytymisen ja järjestelmien tutkimushaarat. Hankkeessa tutkitaan, miten sähköisten reseptien yleistyminen vaikuttaa terveyteen esimerkiksi haitallisten päällekkäisten lääkkeiden kautta.

‒ Monet tutkimuskysymyksistä liittyvät siihen, miten it:n avulla voidaan pitää terveydenhuoltomenojen kasvua kurissa. Väestö vanhenee ja erityisesti Euroopassa on vaikeaa tarjota riittävän laajamittaisia ja laadukkaita palveluja ikääntyville, finanssipolitiikan liikkumavara on niin pieni, Böckerman sanoo.

Tutkimustietoa uudistusten arvioinnin tueksi

Terveystaloustieteen professuuri vastaa yhteiskunnalliseen tarpeeseen saada objektiivista tutkimustietoa esimerkiksi kulurakenteen keventämistä pohtivien päättäjien käyttöön.

‒ Tämä on uskomattoman suuri haaste, johon on vaikeaa nähdä saatavan vastauksia yhdellä tutkimuksella tai edes tutkimussarjalla. Terveystaloustieteellinen tutkimus voi kuitenkin tarjota kiinnostavia näkökulmia keskusteluun.

Böckerman sanoo, että esimerkiksi sote-uudistuksen arviointi tulee olemaan hankalaa, koska uudistus tehdään kaikkialla Suomessa yhtä aikaa. Taloustieteen moderneilla työvälineillä kuitenkin saadaan luotettavia tuloksia muun muassa politiikan vaikutuksista.

‒ Sote-uudistuksessa tutkimuksen tehtävänä on tuoda keskusteluun tietoa tekijöistä, joilla voidaan hillitä kustannusten kasvua. Julkisessa keskustelussa on lähes kokonaan jäänyt väliin puhe siitä, mitkä tarkkaan ottaen ovat niitä mekanismeja, joiden kautta voidaan saavuttaa säästöjä. Tavoitteena on ymmärtää terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä sen seurauksia ja analysoida terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa.

Teksti: Taru Suhonen
Kuva: Hanna Oksanen


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 30.10.2014 15:10 ,  Päivitetty 15.9.2017 15:02

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto