Vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydestä uusia kilpailuvaltteja laivanrakennukseen

​Meyer Turun ja Turun yliopiston lisäksi Tekes-rahoitteisessa SUSTIS-tutkimushankkeessa (Sustainability Transparency in Shipbuilding Networks) on mukana VTT sekä meriteollisuuden verkostoyrityksiä.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda laivanrakennusverkostolle uusia toimintamalleja vastuullisuuden edelläkävijänä maailmassa. Toimintamalleissa tarkastellaan laivan koko elinkaarta. Ympäristövaikutusten lisäksi myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat ovat keskeisessä roolissa.

Käytännössä hankkeessa kerätään ja käsitellään laivan rakennusvaiheesta valtava tietomäärä koko laajasta rakentamiseen osallistuvasta toimitusketjusta. Tämä työ mahdollistaa uudenlaiset laivanrakennuksen innovaatiot ja varmistaa osaltaan toimialan globaalin kilpailukyvyn säilymisen Suomessa.

– Etsimme hankkeessa keinoja luoda vastuullisuudesta lisäarvoa asiakkaillemme sekä uutta liiketoimintaa ja tätä kautta myös työpaikkoja meriteollisuuden yrityksille, Meyer Turun ympäristöpäällikkö Jaana Hänninen kertoo.

Tavoitteena on tarkastella laivan koko elinkaarta ja löytää jokaisessa laivan elinkaaren vaiheessa merkittävimmät tekijät, joihin vaikuttamalla voidaan pienentää laivan ympäristövaikutuksia.

– Risteilijäpuolella varustamot, kuluttajat sekä ympäristöjärjestöt ovat enenevässä määrin kiinnostuneita risteilymatkustamisen vastuullisuudesta ja vaikutuksista ympäristöön, Hänninen sanoo.

Telakoiden vastuullisuus tehdään vertailtavaksi

Kerättävän tiedon avulla risteilyaluksia rakentavia telakoita voidaan vertailla sen perusteella, kuinka vastuullista niiden toiminta on. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä läpinäkyvyyttä tunnistamalla meriteollisuudelle tärkeitä kestävän kehityksen indikaattoreita ja pohtimalla, miten tätä järjestelmällisesti kerättyä tietoa voitaisiin siirtää risteilyalusten rakentamisen verkostoyritysten välillä.

– Kyse ei ole ainoastaan vastuullisuuden kannalta olennaisen tiedon keräämisestä eri lähteistä, vaan sen esittämisestä ymmärrettävässä muodossa. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden alkuperä, kierrätysaste sekä prosessissa kulutetun energian määrä. Moni näistä asioista tunnetaan yksittäisen yrityksen tasolla, mutta tieto ei siirry loppuasiakkaalle, koska sitä ei yleensä vaadita, projektipäällikkö Kaapo Seppälä Turun yliopiston Technology Research Centeristä kertoo.

Tekes-hankkeessa avataan dataa avoimelle alustalle

Tekesin rahoittama hanke toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe kestää vuoden 2016 loppuun ja sen tarkoituksena on tunnistaa asiakkaille olennaisimpia vastuullisuuden indikaattoreita telakan ja sen toimittajien toiminnassa sekä pilotoida tällaisen datan siirtämistä eteenpäin toimitusketjussa. Mikäli tulokset ovat rohkaisevia, käynnistetään vuodenvaihteessa hankkeen toinen osa. Tällöin mukana on useampia yrityksiä ja tavoitteena on systematisoida datankeruu sekä avata toiminnan vastuullisuutta kuvaavia tietoja kaikkien käyttöön avoimelle alustalle.

SUSTIS-hankkeen (Sustainability Transparency in Shipbuilding Networks) osapuolina ovat Meyer Turku Oy sekä Turun yliopiston Technology Research Center, Centre for Collaborative Research ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Lisäksi hankkeessa ovat mukana SSAB Europe Oy, Naval Interior Team Oy, Piikkiö Works Oy sekä VTT. 

Meri ja merenkulku on yksi kuudesta Turun yliopiston uuden strategian painopisteteemasta. Teema-alueella tekee tutkimusta poikkeuksellisen monitieteellisesti noin 15 yksikköä kymmenissä eri tutkimushankkeissa.

>> SUSTIS-hankkeen verkkosivut

 

JM
Kuva: Anssi Koskinen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 1.4.2016 15:20 ,  Päivitetty 4.4.2016 12:38

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto