​​Apurahat, tunnustukset ja palkinnot


Professori Harri Lönnbergille Kemian Seurojen palkinto 2017
Kemian Seurojen palkinto 2017 on myönnetty Turun yliopiston professori Harri Lönnbergille hänen suurista ansioistaan kemian tutkimuksen ja opetuksen edistäjänä. Palkinto luovutettiin Harri Lönnbergille Kemian Päivillä 29.3.2017.

Turun yliopiston tutkijoille rahoitus tiedonvälityksen historian tutkimiseen
Hannu Salmen johtama tutkimushanke sai Suomen Akatemialta 175 000 euron rahoituksen. Tutkimuksessa tarkastellaan globaalin tiedonkulun verkostoja vuosien 1840–1914 sanomalehtiarkistojen valossa.

Kordelinin säätiö rahoittaa Ravattulan Ristimäen aineiston tutkimusta
Alfred Kordelinin säätiö myönsi rahoituksen Turun yliopiston arkeologian kansainväliselle ja monitieteiselle Ravattulan Ristimäki -tutkimushankkeelle aineiston analysoimiseen. Kolmivuotisen apurahan suuruus on yli 230 000 euroa.

Mari Sandellista vuoden turkulainen dosentti
Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen varajohtajana toimivan Sandellin nimityksen perusteina ovat akateemisten ansioiden lisäksi aktiivinen toiminta tieteen popularisoimiseksi.

CampusSport-liikuntapalveluille OKM:ltä 40 000 euron rahoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 40 000 euron liikunnallisen elämäntavan kehittämishankerahoituksen turkulaisten korkeakoulujen yhteisille liikuntapalveluille.

Turun yliopistolaisille lähes 1,4 miljoonaa Kulttuurirahastolta
Suomen Kulttuurirahasto myönsi vuosijuhlassaan jakamista apurahoista 63 Turun yliopistolaisille. Apurahojen yhteissumma on 1 354 500. Suurimman apurahan sai dosentti Jarna Hannukainen tutkimukseensa, joka käsittelee liikunnan positiivisia vaikutuksia lihavuuden ja insuliiniresistenssin suhteen eroavilla identtisillä kaksosilla. Koko Suomessa Hannukaisen saama apuraha oli tieteen apurahoista neljänneksi suurin.

Turun yliopisto sai yli 2,3 miljoonaa infrastruktuurien rahoitukseen
Seitsemän Turun yliopiston hanketta on saanut Suomen Akatemian infrastruktuurirahaa. Suurimman apurahan sai ESO-keskus, joka ohjaa rahoituksen Euroopan eteläisen observatorion instrumenttien suunnitteluun.

600 000 euroa turkulaiseen RS-virustutkimukseen ‒ Tyksissä tutkitaan kolmen vuoden aikana 2 000 vastasyntynyttä
Kansainvälinen RESCEU-konsortio on saanut Euroopan unionin tukemassa rahoitushaussa yhteensä 29 miljoonaa euroa RS-virusten merkitystä selvittävään tutkimukseen. Tutkimuskonsortion ainoa suomalainen jäsen on Turun yliopiston lastentautiopin professori Terho Heikkinen, joka työskentelee myös tutkijana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä apurahoja Turun yliopistossa tehtävälle tutkimukselle
Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö jakaa vuonna 2017 apurahoina yhteensä 1 500 300 euroa. Yhteensä tukea saa 60 tutkimusta ja 44 sosiaalista hanketta eri puolilta Suomea. Apurahan saaneista tutkimuksista kymmenen ja sosiaalisista hankkeista kaksi on Turun seudulta.

Turun yliopiston tutkijoille KAUTE-säätiön rahoitusta digitalisaation tutkimukseen
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE on myöntänyt 30 000 euron tutkimusapurahan Turun yliopiston tutkijalle KTT Joni Salmiselle tutkimusaiheeseen ”Algoritmien valta. Neutraalius ja puolueellisuus koneellisessa päätöksenteossa”. Lisäksi säätiö myönsi 10 000 euron apurahan KM, FM Einari Kurviselle, jonka tutkimusaihe ”Matematiikan adaptiivinen sähköinen opintopolku” keräsi eniten ääniä yleisöäänestyksessä.
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

HenkilöhakuSeuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto