​​Apurahat, tunnustukset ja palkinnot


Riikka Korja on Turun Vuoden dosentti
Kehityspsykologian dosentti Riikka Korja on valittu Turun Vuoden dosentiksi. Valinnan teki Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistys. Valintaperusteena oli muun muassa Riikka Korjan tapa tuoda julkisuudessa esille tutkimuksen tekemistä.

Säätiöiltä 1,4 miljoonaa euroa tekniikan tutkimukseen – seitsemälle Turun yliopiston tutkijalle rahoitusta
Kahdeksan säätiötä, rahastoa ja yhdistystä jakoivat tiistaina 20.3.2018 yli 1,4 miljoonaa euroa apurahoja ja palkintoja teknistieteelliseen tutkimukseen. Moni tämän vuoden apurahoista tähtää ympäristöä säästävän teknologian kehittämiseen, kuten uusien aurinkokennomateriaalien kehitystyöhön.

Hammaslääkärijärjestöjen apurahoja ja juhlamitaleja Turun yliopiston hammaslääketieteen tekijöille
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanit jakoivat Apollonia Symposiumissa 16.3.2018 yhteensä yli 200 000 euroa tutkimusapurahoja hammaslääketieteelliseen tutkimukseen.

Visa Immonen Society of Antiquaries of London -seuran jäseneksi
Turun yliopiston arkeologian professori Visa Immonen on kutsuttu tieteellisen Society of Antiquaries of London -seuran jäseneksi.

Turun yliopiston tutkijoille rahoitusta Länsi-Afrikan antimikrobilääkeresistenssin tutkimukseen
Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat myöntäneet rahoituksen seitsemälle tutkimushankkeelle Kehitystutkimuksen akatemiaohjelman haussa yhteensä lähes kuudella miljoonalla eurolla. Seitsemässä rahoitetussa tutkimushankkeessa on yhteensä 13 tutkimusryhmää, joista yksi koostuu Turun yliopiston tutkijoista.

Suomen Kulttuurirahaston apurahat myönnetty
Suomen Kulttuurirahaston keskusrahastosta jaetaan helmikuussa apurahoja 26 miljoonaa euroa. Turun yliopistosta apurahoja saavat 66 tutkijaa tai työryhmää yhteensä yli 1,5 miljoonalla eurolla.

Turun yliopistolle rahoitusta aivotutkimuksen etiikan pohdintaan
Turkulaiset filosofit menestyivät kansainvälisessä ELSA Neuroscience 2017 -haussa. Professori Juha Räikän koordinoimassa hankkeessa “Therapeutic and enhancement uses of neuroscientific knowledge” tutkitaan erityisesti yksilön autonomiaa ja itsemääräämisoikeutta koskevia eettisiä kysymyksiä.

Uusi palkinto automaattien teorian edistämisestä
Kansainvälinen formaaliin kieliin ja automaattien teoriaan keskittynyt kongressi Developments in Language Theory on perustanut kansainvälisen Salomaa-palkinnon työstä automaattien teorian edistämiseksi. Palkinto on nimetty Turun yliopiston pitkäaikaisen matematiikan professorin, akateemikko Arto Salomaan mukaan.

Erkki Korpimäki pääsi kansainvälisten pöllöasiantuntijoiden Hall of Fameen
International Owl Center nimeää Turun yliopiston ekologian professori Erkki Korpimäen World Owl Hall of Fameen maaliskuun alussa. Tunnustuksella halutaan tuoda näkyvyyttä pöllöille ja ihmisille, jotka ovat omalla panoksellaan parantaneet pöllöjen asemaa.

Turun yliopistolle rahoitusta sinisen biotalouden hankkeisiin
Ratkaisuja vesikriiseihin, särkikala herkkuruuaksi ja veneille oma Airbnb – Hallitus tukee kymmentä veteen ja vesiosaamiseen liittyvää kokeilu- ja kehittämishanketta. Turun yliopistosta rahoituksen saivat kaksi hanketta, joista toisessa tuotteistetaan sinilevämyrkkytestejä ja toinen käsittelee vesistömatkailua ihmisen biologian näkökulmasta.
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto