​​Apurahat, tunnustukset ja palkinnot


Elina Pirjatanniemelle tunnustus esimerkillisestä tiedeviestinnästä
Professori Elina Pirjatanniemi on valittu Vuoden viestijäksi. Palkitsijat toteavat Pirjatanniemen tuovan kommenteissaan keskusteluun tasapainoisella ja harkitulla tavalla niin oikeudellisia kuin humanitäärisiäkin näkökulmia. Suomen yliopistojen viestinnän ammattilaisten myöntämän tunnustuspalkinnon tavoitteena on aktivoida ja innostaa viestimään tutkimuksesta.

André Souranderille Maud Kuistilan palkinto
Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori André Souranderille myönnettiin vuoden 2018 Maud Kuistilan palkinto. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa ja se jaetaan lääketieteen alan ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle.

Tyksissä tehtävälle tutkimukselle 2,6 miljoonaa euroa valtion tutkimusrahoitusta
Suurimmat rahoitukset myönnettiin konsortiotutkimushankkeille, joista professori Olli Raitakarin johtamassa hankkeessa tutkitaan vanhempien ja isovanhempien altisteiden vaikutusta jälkeläisten terveyteen ja dosentti Tuomas Kiviniemen johtamassa kolmen tutkimushankkeen konsortiossa pyritään vähentämään eteisvärinään liittyviä haittatapahtumia sydäntoimenpiteisiin tulevilla potilailla.

Turkulaistutkijoille rahoitusta kaupunkitutkimukseen
Turun kaupunkitutkimusohjelma on myöntänyt rahoitusta neljälle hankkeelle ja kymmenelle pro gradun tekijälle. Tutkimushankkeet saivat kukin 125 000 euroa apurahaa. Kolmea neljästä rahoitetusta hankkeesta toteutetaan Turun yliopistossa.

Hoitotieteen laitos mukaan eurooppalaiseen tutkimuskonsortioon, joka edistää turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä
Mielenterveyshäiriöt ovat erittäin yleisiä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa ja tukipalvelujen saatavuus usein rajallista. Tilanteen parantamiseksi Euroopan unioni on myöntänyt liki kolmen miljoonan euron Horizon2020-rahoituksen eurooppalaiselle tutkimuskonsortiolle, joka testaa maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämän itseapuohjelman tehokkuutta mielenterveyden edistämisessä. Turun yliopiston hoitotieteen laitos vastaa konsortiossa Suomen osuudesta.

Orionin Tutkimussäätiöltä apurahoja Turun yliopiston tutkijoille
Orionin Tutkimussäätiö sr on myöntänyt 990 000 euroa apurahoina vuodelle 2018. Suurempia, enintään 25 000 euron kokoisia apurahoja myönnettiin 21 väitelleelle tutkijalle, joista kaksi työskentelee Turun yliopistossa. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 22 tohtorikoulutettavalle Turun yliopistosta.

Suomalaiselta Tiedeakatemialta lähes 200 000 euroa apurahoja Turun yliopistolle
Suomalainen Tiedeakatemia myönsi Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta kaikkiaan lähes 1,4 miljoonaa euroa apurahoja matemaattis-luonnontieteellisten alojen tutkijoille.

Kauppakorkeakoulun Porin yksikkö vetämään yli 2 miljoonan euron kansainvälistä hygieenisen rakentamisen vientihanketta
IHMEC-hankkeessa kolmen Itämeren maan osaamisklusterit tähtäävät yhdessä Lähi-idän rakennusmarkkinoille. Mukana ovat suomalainen sisätilan hygienian klusteri, ruotsalainen materiaaliklusteri ja virolainen puu- ja moduulirakentamisen klusteri. Hankkeessa tuotteistetaan sisätilan hygienian ja hygieniarakentamisen osaamisesta vientiin sopivia kokonaisratkaisuja, joiden avulla voidaan torjua mm. antibioottiresistenttien bakteerien leviämistä. Maaliskuussa 2018 käynnistyvä IHMEC-hanke sai rahoituksen kilpaillusta Euroopan unionin Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Suomen Lääketieteen Säätiöltä apurahoja turkulaiseen lääketieteen tutkimukseen
Suomen Lääketieteen Säätiö myönsi vuonna 2017 liki 400 000 euroa apurahoja turkulaiselle lääketieteen alan tutkimukselle. Suomen Lääketieteen Säätiö on perustettu vuonna 1960, ja se jakaa vuosittain noin kahdella miljoonalla eurolla apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen kaikille aloille.

Koneen Säätiöltä yli kolmella miljoonalla apurahoja Turun yliopiston tutkijoille
Koneen Säätiö on myöntänyt vuoden 2017 haussa 29 miljoonaa euroa apurahoja rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Apurahan sai yhteensä 374 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää. Turun yliopistosta apurahoja sai 23 tutkijaa tai ryhmää yhteensä yli kolmella miljoonalla eurolla.
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto