Taiteen tasa-arvotutkimukselle miljoonarahoitus Suomen Akatemialta

​ArtsEqual-hankkeen keskeinen tarkoitus on vaihtaa radikaalisti näkökulmaa suhteessa taiteeseen ja taidekasvatukseen ja tutkia niitä kaikille tasapuolisesti kuuluvana yhteiskunnallisena peruspalveluna. Turun yliopistosta hankkeessa ovat mukana tutkimusjohtaja Marja-Liisa Honkasalo ja tutkijatohtori Anu Laukkanen Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksiköstä.

Tutkijat tarkastelevat, millaisin keinoin taiteella julkisena palveluna on mahdollista lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia. Käytännössä tämä tarkoittaa taiteen ja taideinterventioiden hyvinvointivaikutusten tutkimusta useissa yhteiskunnallisissa instituutioissa, kuten kouluissa, taiteen perusopetuksessa, terveydenhuollossa, vanhuspalveluissa, monikulttuurisessa nuorisotyössä, vammaistyössä ja vankiloissa.

– Mielestäni ArtsEqualin tavoitteet ovat suoraan jatkoa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden työlle ja sille taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimukselle minkä aloitimme Turun kaupungin Kulttuurin ja hyvinvoinnin lahjoitusprofessuurin turvin, toteaa Honkasalo, Turun yliopiston konsortion johtaja.

Taideyliopiston koordinoimassa kuusivuotisessa hankkeessa on Turun yliopiston lisäksi mukana Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Lappeenrannan yliopisto ja Työterveyslaitos. Suomen Akatemia myönsi monitieteiselle hankkeelle 3,9 miljoonan euron rahoituksen.

Laukkasen tutkimus Taide osana sosiaali- ja terveyspalveluja – kohderyhmistä kohtaamisiin tarkastelee kolmessa suomalaisessa kaupungissa toteutettavia taideprosesseja. Tutkimuksessa kysytään, miten esimerkiksi terveydenhuollon ja taiteilijoiden ihmiskäsitykset kohtaavat, ja miten organisaatioiden ja taiteellisten prosessien tasolla neuvotellaan yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.

Honkasalon hanke keskittyy taiteen tuloksellisuuden tutkimukseen. Hän keskittyy arvioimaan taiteen hyvinvointivaikutuksia siten, että sekä taiteen autonomia sekä hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet ja henkilökohtaiset kokemukset tulevat huomioiduiksi.

JV

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.11.2015 9:45 ,  Päivitetty 12.11.2015 9:52

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto