Eri alojen opiskelijoille yhteinen työelämävalmiuksia opettava koulutus

​Turun yliopiston tiedote 23.2016

Turun yliopiston vetämä valtakunnallinen hanke on usean oppilaitoksen yhteisponnistus työelämävalmiuksien kehittämiseksi. Keskeisiä teemoja opinnoissa ovat oikea työkäyttäytyminen, muutoskyvyn vahvistaminen, myönteinen suhtautuminen työelämään ja selkeä tietoisuus nykytyöelämän moninaisuudesta ja vaatimuksista. Koulutus pyrkii parantamaan työelämän laatua ja luomaan uutta työhyvinvointikulttuuria työpaikoille.

– Uutta on työelämäkoulutuksen järjestäminen kaikille opiskelijoille yhdessä tieteenalasta riippumatta. Vastaavaa ei ole aikaisemmin ollut tarjolla, koulutukseen sisältöä kehittävä dosentti Jyrki Liesivuori Turun yliopistosta sanoo.

Euroopan Unioni rahoittaa hanketta 1,2 miljoonalla eurolla. Hankkeen tuloksena syntyy työhyvinvoinnin opintokokonaisuus, jonka opetuksessa käytetään viimeisimpiä digitaalisen tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi järjestetään kansallisia ja alueellisia työhyvinvointiseminaareja sekä muodostetaan oppilaitos- ja opettajaverkostot.


– Opintokokonaisuus sisältää tietoa työhyvinvoinnin eri osa-alueista kuten työhön, työympäristöön, työyhteisöön, työntekijöihin, johtamiseen ja työpaikkaan liittyvistä tekijöistä. Niihin liittyviä taitoja harjoitellaan tehtävien, harjoitusten, testien ja pelien avulla. Hankkeessa etsitään myös ratkaisuja tukea opiskelijan henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja sekä muutoskykyä siirtyä työn ja työttömyyden sekä palkkatyön ja yrittäjyyden välillä, koulutuksen sisältöä Liesivuoren kanssa rakentava työhyvinvoinnin dosentti Paula Naumanen sanoo.

Yleiset työelämätaidot eivät kuulu luontevana osana mihinkään tieteenalaan ja ammattiin, vaan ne on välttämätöntä opettaa omana muuhun koulutukseen integroituna kokonaisuutenaan. Nyt koulutus toteutetaan ensimmäistä kertaa isona konsortiona hyödyntäen kaikkien osapuolten erityisosaamista.

Työhyvinvoinnin opintokokonaisuus pyritään saamaan osaksi opiskelijoiden tutkintoja ammattiopistoista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuville opiskelijoille. Näin koulutus tavoittaisi kymmeniä tuhansia opiskelijoita vuosittain. Opiskelijoiden siirryttyä työelämään taitojen hyödyn toivotaan heijastuvan myönteisesti laajemminkin työelämään.

–  Mitä useampi henkilö tiedostaa työhyvinvoinnin, sitä paremmin se leviää työpaikoille ja saa aikaan toivottuja vaikutuksia, Naumanen sanoo.
Nopeasti muuttuva, kansainvälistyvä ja digitalisoituva työ asettaa kovia vaatimuksia työelämävalmiuksien opettamisessa yliopistoille ja muille oppilaitoksille.

– Hankkeessa käytämme uusimpia teknologisia keinoja opetuksen tuottamiseen ja tehostamiseen, joka mahdollistaa hyvin nopean koulutuksen tuomisen kaikkien opiskelijoiden ja jo työelämässä olevien saataville. Apuna on laitoksellamme kehitetty virtuaalinen ViLLE-oppimisympäristöä, hankkeen vastuuhenkilö, professori Jouni Isoaho Turun yliopistoninformaatioteknologian laitokselta sanoo.

ViLLEn avulla eri oppilaitosten opettajat voivat valmistella oppimateriaaleja siten, että ne ovat kaikkien muidenkin käytössä. ViLLEn avulla voidaan myös kehittää tietokonepelejä monipuolistamaan oppimistapahtumia. Sähköisessä järjestelmässä tenttien järjestäminen ja arvostelu helpottuu.

Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston informaatioteknologian laitos ja osatoteuttajina Turun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Saimaan ammattikorkeakoulu ajalla. Lokakuun 2018 loppuun ulottuvan hankkeen budjetti on 1,6 miljoonaa euroa, josta 1,2 miljoonaa euroa kattaa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) avustus.
                
Lisätietoja:
Jouni Isoaho, puh 040 7706547 tai jouni.isoaho@utu.fi
Jyrki Liesivuori, puh 050 3680096 tai jyrki.liesivuori@utu.fi
Paula Naumanen, puh 0400 272564 tai paula.naumanen@utu.fi
Mikko-Jussi Laakso, puh 040 5133519 tai mikko-jussi.laakso@utu.fi
ViLLE-esittely: https://ville.utu.fi/#!login


**

Kaikki Turun yliopiston tiedotteet: www.utu.fi/tiedotteet

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 24.2.2016 11:00 ,  Päivitetty 24.2.2016 11:09

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto