Eri maaseutualueilla on omat roolit nuorten tulevaisuuskuvissa

​Turun yliopiston tiedote 10.9.2014

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa on selvitetty nuorten tulevaisuuskuvia maaseudun kehittämistyön lähtökohtana. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa laadittiin kuusi kuvitettua tulevaisuuskuvaa, joiden toivottavuutta ja todennäköisyyttä nuoret arvioivat kyselytutkimuksessa.

– Nuoret hahmottelivat myös oman unelmatulevaisuutensa toimeentulo-, asumis- ja elämäntapareseptit. Näissä maaseudun erilaisilla alueilla oli kaikilla oma erityinen roolinsa, kertoo tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen.

Lisäksi nuoret saivat laatia oman unelmatulevaisuutensa ja sijoittaa sen aluekartalle ja keskus-syrjäseutu-jatkumolle. Kyselyyn vastasi 752 nuorta, jotka edustivat taustatekijöidensä suhteen hyvin kaikkia Suomen 18‒30-vuotiaita nuoria aikuisia.

Erilaiset maaseutualueet puhuttelevat nuoria eri tavoin

Tutkimuksen kuudesta valmiista tulevaisuuskuvasta ylivoimaisesti suosituin oli oma tila, jota 2/3 nuorista piti erityisen toivottavana ja 1/3 erityisen todennäköisenä omana tulevaisuutena.

Erityistä tässä tulevaisuudessa olivat oma asunto ja sen miellyttävä lähimiljöö: oma reviiri, yksityisyys, toiminnanvapaus, maaseudun rauha, turvallisuus sekä väljä ja edullinen asuminen. Muita tulevaisuuskuvia olivat luonnonvarat, monipaikkaisuus, iso kehys, monitoimisuus ja juuret.  Jokaista kuvaa piti erityisen todennäköisenä omana tulevaisuutenaan 7‒15 % nuorista.

– Maaseutu on nuorten tulevaisuusajattelussa monenlaisia asioita, ei yhtenäinen monoliitti tai muinaisjäänne, Kuhmonen muistuttaa.

Useimpien nuorten unelmatulevaisuus kaupunkien läheisellä maaseudulla

Tutkimuksen mukaan nuorten omien unelmatulevaisuuksien kirjo on suuri. Niiden toimeentulo-, asumis- ja elämäntapareseptien alueelliset erityispiirteet ovat seuraavat:

Kaupunkien läheiselle maaseudulle sijoitettuja unelmatulevaisuuksia profiloivat kulttuuri ja perinteet, monipaikkaisuus, lapset, yksityisyys, järven läheisyys ja hyvin monenlaiset elämäntapareseptit. Näitä tulevaisuuksia luonnehti yleisemmin monipaikkainen työ ja monipuolinen puuhastelu omassa rauhassa. Peräti 55 % nuorista sijoitti unelmatulevaisuutensa kaupunkien läheiselle maaseudulle.

Maaseudun keskuksiin (kirkonkyliin ja kyliin) sijoitettuja unelmatulevaisuuksia profiloivat työ pienessä yksikössä, yhteisöllisyys, turvallisuus ja osallistuminen. Pienuus ja yhteisöllisyys sekä läheisyyden ekonomia luonnehtivat näitä tulevaisuuksia. Maaseudun keskusten osuus nuorten unelmatulevaisuuksista oli 10 %.

Syvälle maaseudulle sijoitettuja unelmatulevaisuuksia profiloivat yrittäjyys, monitoimisuus, puutaloasuminen, metsästys ja kalastus, vapaus ja osallistuminen. Syvän maaseudun unelmareseptiikassa erityistä oli yrittäjyys, luontoon liittyvä asuminen (mökki, maatila, puutalo), eräharrastus ja vapaus. Syvälle maaseudulle sijoittuvasta tulevaisuudesta unelmoi 10 % nuorista.

Kaupunkeihin sijoitettuja unelmatulevaisuuksia profiloivat määrittelemätön toimeentulo, meren läheisyys, tiivis ja helppo asuminen ja määrittelemättömät harrastukset. Näissä tulevaisuuksissa erityistä on tarkoin määrittyvä asuminen sekä toimeentulo- ja elämäntapavaihtoehtojen avoimuus. Kaupunkeihin unelmatulevaisuutensa sijoitti 25 % nuorista.

Nuorten unelmiin on mahdollista vastata

Tuomas Kuhmonen muistuttaa, että sekä maaseudun kunnilla ja muilla toimijoilla että yhteiskunnalla on mahdollisuus vastata nuorten unelmiin.

– Unelmat kuvaavat kiinnostusta ja halua, mutta unelmien toteutuminen vaatii myös kykyä ja mahdollisuutta.

Esimerkiksi yhdyskuntarakenteen osalta nuorten unelmiin vastaaminen tarkoittaisi puutarhakaupunkien ja hajautetun yhdyskuntarakenteen edistämistä.

– Tulevaisuudessa maaseudun talot lämpiävät uusiutuvalla energialla ja liikenne käyttää biopolttoaineita, joten minkäänlainen hajautettu yhdyskuntarakenne ei ole ympäristöongelma. Nyt tässä asiassa ollaan tekemässä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavaa politiikkaa menneisyysajattelun varassa, Kuhmonen varoittaa.

Julkaisun tiedot: Kuhmonen, Tuomas, Luoto, Liisa & Turunen, Jenny 2014. Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana. Tutu-julkaisuja 2/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.

Linkki julkaisuun: http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/Documents/Tutu_2-2014.pdf

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
tuomas.kuhmonen@utu.fi, p. 050 5911959

Liite:
Eri alueiden erityisprofiilit nuorten unelmatulevaisuuksissa – mitkä toimeentulo-, asumis- ja elämäntapareseptien sisältöelementit ovat selvästi keskimääräistä yleisimpiä aluetyypille sijoitetuissa unelmatulevaisuuksissa: https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/Liitteet_NUTTU.pdf


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 10.9.2014 7:00 ,  Päivitetty 10.9.2014 7:00

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto