Opintokamu®-ohjelmalla hyvinvointia toisen asteen oppilaitoksiin

​Turun yliopiston tiedote 26.2.2018

Opintokamu on monipuolinen sähköinen työkalupaketti, joka on nyt kahden vuoden kokeilun jälkeen valmis kaikkien Suomen toisen asteen oppilaitosten käyttöön. Oppilaitokset voivat maaliskuun 2018 ajan rekisteröityä ohjelman käyttäjiksi ja aloittaa sen käytön syksyllä 2018.

Ohjelma tarjoaa rekisteröityneille oppilaitoksille runsaasti erilaisia välineitä käsitellä opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja tunne-elämään liittyviä haasteita opiskelijoiden kanssa. Kehittämistyön takana on Turun yliopiston psykologian oppiaineen professori Christina Salmivallin ja erityisasiantuntija Elisa Poskiparran johtama tutkimusryhmä, joka koostuu psykologian, kasvatustieteiden ja puheviestinnän asiantuntijoista ja tutkijoista.

– Ohjelmaa lähdettiin kehittämään yhteistyössä lukioiden ja ammattioppilaitosten kanssa. Kävimme haastattelemassa opettajia ja opiskelijoita. Kokeiluvaiheen aikana keräsimme myös käyttäjäpalautetta ja sen perusteella päädyimme tekemään isojakin muutoksia. Lähtökohtana oli tehdä ohjelmasta mahdollisimman helppokäyttöinen ja houkutteleva, mutta samalla halusimme pitää kiinni siitä, että sisältö perustuu tutkimustietoon, kertoo ohjelmaa kehittämässä ollut erikoistutkija Miia Sainio.

Välineitä itsereflektioon, ryhmäytymiseen ja yhteiseen keskusteluun

Opintokamu-kurssi on täysin itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Opettajan tehtäväksi jää tarkistaa, että kurssi on suoritettu loppuun ja siirtää suoritusmerkintä oppilaitoksen omaan rekisteriin. Kurssi on kuin sähköinen oppikirja, jossa opiskelija etenee omatoimisesti tehtäviä tekemällä. Mukana on runsaasti myös katsottavaa, kuunneltavaa ja kokeiltavaa videoiden ja mindfulness-harjoitusten muodossa.

Kurssia kokeiluvaiheessa testanneet opiskelijat ovat antaneet positiivista palautetta siitä, että kurssin voi suorittaa omaan tahtiin. Sen sisällöt on koettu hyödyllisiksi arjessa sekä omien opiskelutottumusten pohdinnassa ja stressin hallinnassa.

Ryhmätyöskentelyyn kehitettyjä työkaluja ovat Opintokamu-improt sekä Opintokamu-peli. Improt kehitettiin opettajien työkaluksi, jonka avulla opiskelijat voivat tutustua toisiinsa ja ryhmäytyä esimerkiksi lukuvuoden alussa. Pelin tavoitteena taas on kannustaa opiskelijoita yhteiseen keskusteluun ja ajatusten jakamiseen nuorten elämään liittyvistä haastavista tilanteista.

‒ Mobiililaitteilla pelattavan pelin lähtökohtana on ryhmätyöskentely, jossa pisteytys ja pieni kilpailujännite houkuttavat ja innostavat opiskelijoita keksimään ratkaisuja arkielämän kiperiin tilanteisiin ja perustelemaan mielipiteitään, Sainio kertoo.

Ohjelma tukee oppilaitoksen hyvinvointityötä

Opiskelijoille suunnatun sisällön lisäksi ohjelma pitää sisällään myös henkilökunnalle suunnatun materiaalipaketin, joka tarjoaa selkeät ohjeet muun muassa kiusaamiseen puuttumiseen ja huolen puheeksi ottamiseen. Lisäksi oppilaitos voi ottaa käyttöönsä opiskelijoiden hyvinvointikyselyn, josta saatava Opintokamu-raportti auttaa suunnittelemaan oppilaitoksen hyvinvointityötä.

‒ Opintokamu-kysely on suunniteltu tehtäväksi syksyllä, jolloin esiin nousevia haasteita voidaan lähteä pohtimaan ja ratkomaan hyvissä ajoin lukuvuoden alussa. Parhaimmillaan raportista nousevia asioita pohditaan yhdessä työskennellen opiskelijoiden kanssa. Tähän työskentelyyn on niin ikään tarjottu valmiita malleja henkilökunnan materiaalissa.

Opintokamu-ohjelman käyttö on oppilaitoksille maksuton kevääseen 2021 saakka, jonka jälkeen arvioidaan ohjelman ylläpitokustannukset ja hinta jatkossa.

Tutustu Opintokamuun:

>> https://opintokamu.fi/fi/

Lisätietoja:

erikoistutkija Miia Sainio, p. 041 543 5911, miia.sainio@utu.fi

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 26.2.2018 7:00 ,  Päivitetty 26.2.2018 7:00

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto