Humanistisen tutkimuksen puolesta hyökännyt teos on vuoden humanistiteko

​Turun yliopiston tiedote 28.4.2017

Humanistinen tiedekunta antaa vuosittain vuoden humanistiteko -kunniamaininnan, jolla tuodaan esiin henkilö, yhteisö tai toimenpide, joka edistää humanistisia arvoja ja toimintatapaa. Humanistiteko valitaan yleisöltä tulleiden ehdotusten ja äänestyksen perusteella. Suomen Rooman-instituutin Villa Lanten johtajan Tuomas Heikkilän ja Helsingin yliopiston emerituskanslerin Ilkka Niiniluodon teos Humanistisen tutkimuksen arvo sai lähes 45 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Suuren yleisön saavuttanut teos on vapaasti ladattavissa verkosta.

– Päättäjille, suurelle yleisölle ja humanisteille itselleen suunnatussa teoksessa selvitetään suomalaisten käsityksiä humanistisen tutkimuksen hyödyllisyydestä, tutkitaan humanistisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tehdään konkreettisia ehdotuksia humanistien tilanteen parantamiseksi. Heikkilän ja Niiniluodon puheenvuoro tuo esiin humanistisen tutkimuksen suuren yhteiskunnallisen merkityksen ja kannustaa humanisteja ottamaan yhteiskunnallisessa keskustelussa sen roolin, joka heille asiantuntemuksensa mukaan kuuluu ja jota heiltä odotetaan. Vapaasti verkossa luettavissa oleva teos on merkittävä humanistinen puheenvuoro ja humanistiteko, Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan varadekaani Hanna Meretoja sanoo.

Vuoden humanistitohtori on filosofian tohtoriksi vuonna 2016 arvosanalla kiittäen hyväksytty valmistunut Reima Välimäki. Välimäen väitöskirja The Awakener of Sleeping Men: Inquisitor Petrus Zwicker, the Waldenses, and the Retheologisation of Heresy in Late Medieval Germany kuuluu kulttuurihistorian oppiaineen alaan. Tutkimus rakentuu myöhäiskeskiajan merkittävimmän inkvisiittorin Petrus Zwickerin uran ja kirjoitusten ympärille. Se selittää maailmankuvaa, joka aiheutti harhaoppisina pidettyjen valdesilaisten vainon, kuulustelut ja käännyttämisen 1300-luvun lopussa. Valdesilaiset vastustivat kirkon ja papiston auktoriteettia sekä monia hengellisessä elämässä vallinneita käytäntöjä, esimerkiksi pyhimyskulttia.

– Välimäen tutkimus on aivan muuta kuin tavanomainen väitöskirja. Se on mykistävän kypsä ja monikerroksinen analyysi saksankielisessä Euroopassa 1300-luvun lopulla toteutetuista harhaoppisten vainoista ja niiden taustalla vaikuttaneista tekijöistä. Harhaoppisten vainoa keskeisellä tavalla selittävät syyt ovat tuttuja myös nykyaikaisesta valtapolitiikasta: sisäisten ristiriitojen piinaama järjestelmä, tässä tapauksessa katolinen kirkko, kääntää huomion pois omista ongelmistaan vainoamalla jo lähtökohtaisesti altavastaajan asemassa olevaa toisinajattelijoiden ryhmää, valinnan tehnyt emeritaprofessori Kaisa Häkkinen toteaa.

Perjantaina 28.4. järjestetyssä Humanistipäivässä tiedekunta palkitsi myös kaksi humanistisesta tiedekunnasta vuonna 2016 valmistunutta maisteria. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos valitsi vuoden humanistimaisteriksi FM Noora Turusen, joka teki pro gradu -tutkielmansa yleisen kirjallisuustieteen oppiaineeseen otsikolla ”Kerrottu elämä, eletty kertomus. Kertomukset, narratiivinen identiteetti ja valta omaan elämään Cathrynne M. Valenten teoksessa Deathless”.

Kieli- ja käännöstieteiden laitokselta vuoden humanistimaisteriksi valittiin FM Mariann Bernhardt, joka teki pro gradu -tutkielmansa suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan otsikolla ”Ersämordvan kielen genetiivi- ja inessiiviobjektien vaihtelu”.

Heikkilän ja Niiniluodon teos on ladattavissa maksutta verkosta: http://irfrome.org/humanistisen-tutkimuksen-arvo/

Vuoden humanistitohtori Reima Välimäen kuva median käyttöön: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/valimaki_reima.jpg

Lisätietoja:
Vuoden humanistiteko: varadekaani Hanna Meretoja, p. 050 329 1783, hailme@utu.fi

Vuoden humanistitohtori: Reima Välimäki, p. 040 507 2877, reima.valimaki@utu.fi

Vuoden humanistimaisterit:
Mariann Bernhardt, p. 044 238 0684, mariann.bern@gmail.com
Noora Turunen, p. 044 545 4833, nootur@gmail.com

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 28.4.2017 10:00 ,  Päivitetty 28.4.2017 15:38

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto