Unesco myönsi Turun yliopistolle professuurin

​Turun yliopiston tiedote 17.5.2016

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon myöntämän professuurin tavoitteena on tukea tulevaisuustyötä kehittyvissä maissa.

Turun yliopisto alkaa yhdessä Unescon ja mukana olevien sopimuskumppanien kanssa rakentaa tapaa viedä tulevaisuustyöskentelyä kehittyviin maihin. Jo kahdeksan yliopistoa muun muassa Namibiasta, Perusta ja Kiinasta, Yhdysvalloista ja Saksasta on ilmoittautunut yhteistyökumppaniksi.

Nelivuotisen professuurin tavoitteisiin kuuluu myös sen teemoihin perustuvan uuden UniTwin-yliopistoverkostohankkeen valmistelu Unescolle.

Menneisyys ei määritä tulevaisuutta

‒ Oma tutkimukseni osoittaa, että olemme siirtymässä maailmassa seuraavaan aikakauteen, kuudenteen aaltoon. Uusi aalto vie paljon mennessään, mutta se tuo myös uusia mahdollisuuksia, sillä vaikuttavat liikevoimat ovat erilaisia kuin aiemmin. Kehitysmaiden on mahdollista löytää uusia tapoja olla osana maailmantaloutta ‒ tapoja, joilla ne voivat esimerkiksi kasvattaa raaka-aineiden jalostusarvoa ja päästä pois alisteisesta asemastaan maailmantalouden resurssipohjana. Tulevaisuudentutkimuksen työkalujen avulla voidaan hahmottaa näitä mahdollisuuksia ennakoimalla, mitkä tarpeet nousevat ja mitkä häviävät. Se on perusleipätyötämme, Wilenius sanoo.

Yli 20 vuotta tulevaisuudentutkimuksen parissa Suomessa ja ulkomailla työskennellyt Wilenius puhuu tulevaisuussivistyksestä.

‒ Tavoitteenamme on auttaa ihmisiä eri puolilla maailmaa ymmärtämään, miten tärkeää on ennakoida tulevaisuutta ja vetää johtopäätöksiä. Voimaannuttava lähtökohta on, että se mitä on tapahtunut menneisyydessä, ei välttämättä määrää sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Professuuri on tunnustus Turun yliopiston tulevaisuudentutkimukselle

Unesco-professuurin teema on Learning Society and Futures of Education.

‒ Toimimme Unescon periaatteiden mukaan koulutuksen yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen sanansaattajina. Koulutuksen ja sivistyksen levittäminen laajalle ja siihen panostaminen on todella mullistava voima kehittyville yhteiskunnille. Teemme hankkeessa myös tutkimusta kehittyvien maiden nykyisestä koulutustilanteesta ja koulutukseen liittyvistä kehittämistarpeista, Wilenius kertoo.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänäsen mukaan myönnetty professuuri on merkittävä tunnustus Turun yliopistossa ja sen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa pitkään tehdystä työstä tulevaisuudentutkimuksen ja kestävän kehityksen saralla.

‒ Teemat palaavat Turun yliopistoon tulevina vuosina kysymyksellä siitä, miten koko Turun yliopiston tietopoolia voidaan jatkossa hyödyntää näissä hankkeissa. On hyvä huomata, että tämä avaa mahdollisuuksia myös koulutusviennille, Väänänen sanoo.

Hankkeen partnerit ovat Future Studies Center (Universidade de Brasília), Department of Educational Futures Research (Freie Universität Berlin), Centre for Research in Futures and Innovation (University of South Wales), Nordic Centre at Fudan University, Future Impacts Consulting, University of Namibia, PIPSTCER Cereal Technology Research Programme (Universidad Nacional Agraria de Molina Peru) ja School of Information Management (Huazhong Normal University).

Lisätietoja:
rehtori Kalervo Väänänen, p. 040 701 1303, kalervo.vaananen@utu.fi
professori Markku Wilenius, p. 050 592 9121, markku.wilenius@utu.fi

Markku Wileniuksen kuva: https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/markku-wilenius.jpg
Kuva: Hanna Oksanen/Turun yliopiston viestintä

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 17.5.2016 12:50 ,  Päivitetty 17.5.2016 12:52

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto