Yritykset eivät hyödynnä keräämäänsä yritysvastuutietoa riittävästi

​Turun yliopiston tiedote 1.11.2013

WINCSR-hankkeessa tutkittiin yritysvastuutiedon hyödyntämistä kolmen eri toimijaryhmän näkökulmasta: yrityksen sisällä sekä tiedon tuottajien että käyttäjien näkökulmista ja yrityksen ulkopuolella ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta. Yritysvastuutietoa tutkittiin kolmessa suomalaisessa yrityksessä Finnairilla, Fortumilla ja LähiTapiolassa.

Yritysvastuu luonnolliseksi osaksi päivittäistä työskentelyä

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yritysten henkilöstö pitää yritysvastuuta tärkeänä. 

‒ Esimerkiksi omaa työnantajaa ei haluta hävetä yritysvastuupuutteiden vuoksi, kertovat hankkeen tutkijat Tiina Onkila Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Marileena Koskela Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että yrityksen henkilöstö ei kuitenkaan usein tunnista oman työnsä yritysvastuunäkökohtia. Toisaalta henkilöstö toivoo aktiivista roolia yritysvastuuasioissa.

‒ Havainto on tärkeä, koska henkilöstö viime kädessä toteuttaa yritysvastuuta käytännössä.

Tutkijat kannustavatkin yrityksiä antamaan henkilöstölleen aktiivisen roolin osana yritysvastuuta. Heidän mukaansa yritysvastuun toteuttamiselle pitäisi yrityksissä löytää erilaisia tapoja, jotka ovat merkityksellisiä myös henkilöstölle ja jotka työntekijät pystyvät liittämään suoraan päivittäiseen työhönsä. Ylätason yritysvastuustrategiat eivät yksin riitä.

‒ Monissa tapauksissa ne aiheuttavat hämmennystä, koska jäävät irrallisiksi päivittäisistä työtehtävistä, Koskela ja Onkila sanovat.

Ulkoiset sidosryhmät toivovat muutosta raportoinnin korostumiseen

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä yritysvastuuviestinnästä. Yritykset tuottavat vastuutietoa paljon, ja sidosryhmille sitä välitetään pääasiassa raportoimalla ja sähköisellä viestinnällä. Tutkimuksen mukaan jaettua tietoa yritysvastuusta hyödynnetään kuitenkin vähän.

‒ Ulkoiset sidosryhmät toivovat muutosta nykyiseen raportointipainotteiseen yritysvastuuviestintään, sillä itse raportit jäävät usein lukematta. Sidosryhmät toivovatkin mieluummin henkilökohtaista vuorovaikutusta yritysten edustajien kanssa myös yritysvastuuasioissa, tutkijat sanovat.

WINCSR-hankkeen päärahoittajat olivat Tekes ja Työsuojelurahasto. Hanketta rahoittivat myös Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto sekä hankkeeseen osallistuneet yritykset Finnair, Fortum ja LähiTapiola. Hankkeessa haastateltiin osallistuneiden yritysten työntekijöitä ja asiakkaita sekä poliitikkoja ja ympäristöjärjestöjen, yhteistyökumppaneiden ja ammattijärjestöjen edustajia.
Yritysvastuuverkosto FIBS oli yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.

Hankkeen toteuttamiseen osallistui tutkijoiden lisäksi joukko pro gradu -työn tekijöitä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

>> WINCSR-hankkeen loppuraportti Yritys tuottaa ‒ sidosryhmät käyttävät? WINCSR-hankkeen tuloksia yritysvastuutiedon tuottamisesta ja käyttämisestä on julkaistu verkossa osoitteessa www.wincsr.fi.

Lisätietoja:
Tiina Onkila, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, tiina.onkila@jyu.fi, p. 040 576 7818
Marileena Koskela, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, marileena.koskela@utu.fi, p. 050 589 6521

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 1.11.2013 10:00 ,  Päivitetty 1.11.2013 10:00

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto