Väitöstiedotteet

 

Suositteluviestintä on matkailuorganisaatioille suuri mahdollisuus (Väitös: MSc Ping Wang, 2.7.2018, tietojärjestelmätiede)

Lasten astmariskiä on mahdollista ennustaa varhaisten uloshengitysvaikeuksien avulla (Väitös: LL Annamari Leino, 29.6.2018, lastentautioppi)

Eläkereitti ja asuinmaan elintaso muokkaavat eurooppalaisten eläkeläisten kokemuksia toimeentulosta (Väitös: VTM Liisa-Maria Palomäki, 20.6.2018, sosiologia)

Liikunnalla on suojaava vaikutus perifeerisen valtimotaudin varhaisvaiheessa (Väitös: LL Arto Heikkilä, 15.6.2018, yleislääketiede)

Optimointitehtävien rakenteesta hyötyä koneoppimiseen (Väitös: FM Kaisa Joki, 21.6.2018, sovellettu matematiikka)

Motivoivatko oppimispelit todella oppilaita? (Väitös: MA Gabriela Rodriguez-Aflecht, 18.6.2018, kasvatustiede)

Liikunnan intensiteetti säätelee endorfiinien vapautumista ja liikunnan aikaansaamia tuntemuksia (Väitös: FM Tiina Saanijoki, 16.6.2018, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Tutkimuksessa selvisi uutta tietoa nukleiinihapporakenteiden käyttäytymisestä (Väitös: FM Lotta Granqvist, 14.6.2018, kemia)

Suomen valtiosäännön valmiuksia puolustaa ydinarvojaan EU:ssa tulee vahvistaa (Väitös: OTL, LLM, VT Mikko Puumalainen, 13.6.2018, oikeustiede)

Uutta tietoa eturauhassyövän lääkehoidosta (Väitös: FM Riikka Oksala, 15.6.2018, fysiologia)

Kansanedustajien sosiaalipoliittiset näkemykset koventuneet 1990-luvulta lähtien (Väitös: OTT Sirpa Posio, 13.6.2018, sosiaalipolitiikka)

Jo kahden viikon liikuntaharjoittelu saa aikaan muutoksia aivojen ja rasvakudoksen aineenvaihdunnassa (Väitös: LiTM, FM Sanna Honkala, 15.6.2018, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Innovaatioekosysteemit uudistavat alueiden taloudellista kehittämistä ja muuttavat julkisen sektorin roolia (Väitös: VTL Sami Niemelä, 15.6.2018, taloustiede)

Paikkariippuvuus on keskeinen muuttuja luonnonvararesurssien ennustettavuutta mittaavissa tekoälymalleissa (Väitös: FM Jonne Pohjankukka, 15.6.2018, tietojenkäsittelytiede)

Kasvi sopeutuu valomäärän vaihteluihin muuttamalla fotosynteesikoneiston molekyylitason järjestäytymistä (Väitös: FM Marjaana Rantala, 15.6.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Oireeton suun herpesinfektio voi tarttua suuseksin välityksellä (Väitös: HLL Johanna Mäki, 15.6.2018, suupatologia ja -radiologia sekä virusoppi)

Ideaali johtaja ja asiantuntijuus rakentuvat mediateksteissä (Väitös: KTM Jatta Jännäri, 8.6.2018, yrittäjyys)

Kasvi puolustautuu ympäristöstressiä vastaan säätelyproteiinin avulla (Väitös: FM Moona Rahikainen, 8.6.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Tutkimus selvitti mekanismin, jolla geenejä lukeva entsyymi liikkuu DNA:ta pitkin (Väitös: FM Matti Turtola, 8.6.2018, biokemia)

Endometrioosiin viittaavia oireita todetaan jo teini-ikäisillä tytöillä (Väitös: LL Pia Suvitie, 8.6.2018, synnys- ja naistentautioppi)

Sauna on suomalaisten aikakone (Väitös: FM Laura Seesmeri, 8.6.2018, maisemantutkimus)

Perussairaudet ja nesteytys voivat aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia pään ja kaulan alueen syöpäkirurgian yhteydessä (Väitös: LL Eeva Haapio, 8.6.2018, korva-, nenä- ja kurkkutaudit)

Digitaalinen eriarvoisuus näkyy yhteiskunnassa monin tavoin (Väitös: MSc Farooq Mubarak, 1.6.2018, tietojärjestelmätiede)

Veden lämpeneminen ja suolapitoisuuden pieneneminen ovat haaste Itämeren rantavyöhykkeen rakkoleville (Väitös: MSc Luca Rugiu, 1.6.2018, ekologia)

Kokeneiden työntekijöiden suojelu massairtisanomisissa voi laskea työntekijöiden liikkuvuutta – mutta olla kokonaistalouden kannalta hyödyllistä (Väitös: VTM, MSc Oskari Vähämaa, 1.6.2018, taloustiede)

Neurofibromatoosi tyyppi 1 on luultua yleisempi ja aiheuttaa suurentuneen riskin saada synnynnäisiä epämuodostumia (Väitös: LL Jussi Leppävirta, 1.6.2018, iho- ja sukupuolitautioppi)

Eteisvärinän hoitoon liittyy ennakoitavissa olevia vaaratilanteita (Väitös: LL Samuli Jaakkola, 1.6.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Maalämmön hyödyntäminen painottuu tulevaisuudessa aiempaa enemmän suuriin kiinteistöihin (Väitös: KTM Ville Lauttamäki 1.6.2018, tulevaisuudentutkimus)

Matemaattiset mallit tuovat ratkaisuja lääketieteen ja biologian tutkimuksiin (Väitös: MPhil Sean Robinson, 1.6.2018, tilastotiede)

Väitöstutkimus avaa Kiinan maaltamuuttoa kolmivaiheisena prosessina (Väitös: MA Shenghua Xie, 31.5.2018, sosiaalipolitiikka)

Kuntien perusopetuksen järjestämistavat eroavat ja luovat oppilaille toisistaan poikkeavia koulutuspolkuja (Väitös: KM Sonia Lempinen, 31.5.2018, kasvatustiede)

Komeettaa ympäröivä pölypilvi muuttaa muotoaan vuodenaikojen mukaan (Väitös: FM Boris Zaprudin, 1.6.2018, tähtitiede)

Väittelijä löysi potentiaalisen PET-merkkiaineen sydämen vajaatoiminnan seurantaan (Väitös: FM, LK Max Kiugel, 1.6.2018, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Ylipaino ja diabetes muovaavat suoliston aineenvaihduntaa (Väitös: LL Jukka Koffert, 1.6.2018, sisätautioppi)

Kykymme ymmärtää musiikkia voi kadota aivoinfarktin jälkeen (Väitös: LL Aleksi Sihvonen, 25.5.2018, neurologia)

Tulkin käyttö voi heikentää somalialaisten potilaiden yksityisyyttä terveydenhuollossa (Väitös: TtM Niina Eklöf, 25.5.2018, hoitotiede)

Puolustusasianajajan tehtävät ovat lisääntyneet rikosoikeudenkäynneissä merkittävästi (Väitös: OTL Markku Fredman, 19.5.2018, oikeustiede)

Varhaiskasvattajien jaettu ammatillinen oppiminen tärkeää pedagogisesti laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle ja kehittämiselle (Väitös: KM Anitta Melasalmi, 23.5.2018, kasvatustiede)

Lapsena ja nuorena sairastettu syöpä voi vaikuttaa myöhemmin mielenterveyteen ja sosiaaliseen elämään (Väitös: LL Ritva Ahomäki, 25.5.2018, lastentautioppi)

Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät yhteydessä valtimoiden jäykistymiseen ja sydämen rakenteeseen jo lapsuudessa (Väitös: LL Hanna Mikola, 25.5.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Väitöstutkimus tuo uutta tietoa verisuonitulehdusten aiheuttajista (Väitös: MSc Chengqian Liu, 25.5.2018, biokemia)

Yhdistelmäkuvantamisella voidaan ennakoida sepelvaltimotautiin liittyviä haittatapahtumia (Väitös: LL Teemu Maaniitty, 25.5.2018, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Väitöstutkimus tarjoaa uutta tietoa lasten skolioosikirurgian leikkausmenetelmistä ja komplikaatioista (Väitös: LL Heli Keskinen, 18.5.2018, lastenkirurgia)

Veteraanipuut säilyttämällä turvataan Suomen ainoa erakkokuoriaisesiintymä Turussa (Väitös: FM Matti Landvik 19.5.2018, biologia)

Solujen happisensorimolekyyli PHD3 edistää munuaissyöpäsolujen kasvua ja aineenvaihdunnan muutoksia (Väitös: FM Petra Miikkulainen, 18.5.2018, lääketieteellinen biokemia ja genetiikka)

Avunannon rangaistavuuden tarkat edellytykset epäselviä (Väitös: OTM Lauri Luoto, 18.5.2018, oikeustiede)

Kutsu: Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivässä pohditaan, miten välttää julkisen ja yksityisen sektorin vastakkainasettelu sotessa

Aivoinfarkti on liian usein eteisvärinän ensimmäinen ilmentymä (Väitös: LL Jussi Jaakkola, 18.5.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Mobiilipeli soveltuu tupakkaan liittyvän terveysohjauksen menetelmäksi varhaisnuorilla (Väitös: TtM Heidi Parisod, 18.5.2018, hoitotiede)

Kohonnut PAPP-A:n pitoisuus lisää sepelvaltimokohtauksen uusiutumisriskiä (Väitös: LL Juha Lund, 11.5.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto