Väitöstiedotteet

 

Puutiaisten määrä on lisääntynyt viime vuosikymmeninä – lajille kelpaavat myös kaupunkiympäristöt (Väitös: FM Jani Sormunen, 5.12.2018, biologia)

Väittelijä selvitti, kuinka elokuvien musiikki ja ääni kuvaavat vainoamisväkivaltaa (Väitös: FM Sini Mononen, 1.12.2018, musiikkitiede)

Synnynnäinen piilokiveksisyys vaikuttaa kiveksen kasvuun murrosiässä (Väitös: LL Sergey Sadov, 30.11.2018, fysiologia)

Väitöstutkimus tarjoaa uutta tietoa tyypin 1 diabeteksen perinnöllisyydestä (Väitös: MSc Zsofia Gombos, 23.11.2018, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia)

Uusia näkökulmia monimutkaisten kvanttiverkkojen ymmärtämiseen (Väitös: FM Johannes Nokkala, 1.12.2018, fysiikka)

Kolme tutkielmaa sukupuolesta (Väitös: FM Asta Kihlman, 24.11.2018, taidehistoria)

Äidin stressioireet yhteydessä työmuistin toimintaan sekä vauvan kasvojenilmeiden käsittelyyn (Väitös: PsM Eeva-Leena Kataja, 24.11.2018, psykologia)

Digitalisaatio tekee yksilön tiedostamattomista valinnoista yhteiskunnallisesti merkittäviä (Väitös: MuM, eMBA Milla Wirén, 16.11.2018, kansainvälinen liiketoiminta)

Väittelijä löysi uusia rintasyövän kasvua lisääviä säätelytekijöitä (Väitös: MSc Pranshu Sahgal, 16.11.2018, solubiologia ja anatomia)

Väitöstutkimus selvitti MS-taudin raskauden aikaiseen lievittymiseen vaikuttavia mekanismeja (Väitös: FM Maija Saraste, 16.11.2018, neurologia)

Parkinsonin tauti on muutakin kuin liikehäiriö (Väitös: LL Elina Jaakkola, 16.11.2018, neurologia)

Krooninen stressi voi aiheuttaa maksan rasvoittumista (Väitös: FM, DI Liisa Ailanen, 16.11.2018, farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito)

Palkittu matemaatikko kehitti menetelmiä aggressiivisen eturauhassyövän käyttäytymisen ennustamiseen ja tutkimiseen (Väitös: DI Teemu Daniel Laajala, 16.11.2018, sovellettu matematiikka)

Uusi työkalu auttaa tunnistamaan opiskelijat, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä (Väitös: FT Mika Lastusaari, 10.11.2018, kasvatustieteet)

Ruskean rasvan toiminnan ymmärtäminen avaa mahdollisuuksia lihavuuden ja diabeteksen hoitoon (Väitös: LL Minna Lahesmaa, 9.11.2018, sisätautioppi)

Syöpäpotilaiden oireiden hoidossa on parannettavaa (Väitös: LL Maria Silvoniemi, 9.11.2018, keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia)

Väitöstutkimus ehdottaa startupeille keinoja herättää sidosryhmien huomio (Väitös: MSc Jonathan Van Mumford, kansainvälinen liiketoiminta, 2.11.2018)

Lonkan sementittömät tekonivelet stabiileja ikääntyvillä naisilla (Väitös: LL Erik Aro, 9.11.2018, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Tietotekniikan hyödyntäminen kunnissa edellyttää verkostomaista kehitystyötä ja aktiivista ydinryhmää (Väitös: FM Timo Kestilä, 2.11.2018, tietojärjestelmätiede)

Fotosynteesin säätelyverkoston tarkka tunteminen on edellytys syanobakteerien biojalostukselle (Väitös: MSc Martina Angeleri, 26.10.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Väittelijä selvitti tyypin 1 diabeteksen ja ateroskleroosin kehittymiseen liittyvät varhaiset muutokset seerumiproteomissa (Väitös: MPharm Santosh Bhosale, 10.10.2018, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia)

Luova maisema muutoksen ymmärtämisen kehyksenä (Väitös: FM Paulina Nordström, 23.10.2018, maantiede)

Viisas kuluttaja tiedostaa viettinsä (Väitös: KTM Samuel Piha 26.10.2018, markkinointi)

Väitöstutkimus tarjoaa kattavan kuvan tietohallintojohtajan roolista ja tehtävistä (Väitös: KTM Päivi Hokkanen, 12.10.2018, tietojärjestelmätiede)

Väitöstutkimuksessa katkaistiin luuetäpesäkkeiden noidankehä – uudet lääkeaineet tehoavat luu- ja syöpäsoluihin (Väitös: FM Mari Suominen, 10.10.2018, Solubiologia ja anatomia)

Väittelijä tarkasteli tyrnin makuun vaikuttavia tekijöitä (Väitös: MSc Xueing Ma, 5.10.2018, elintarvikekehitys)

Väitöskirjatutkimus paljastaa eriarvoisuuden ranskankielisessä kirjallisuudessa (Väitös: FM Kaiju Harinen, 6.10.2018, ranska)

Valkoiset tuholaiset leviävät Suomessa – ilmastonmuutos tuo Euroopan pelätyimpiä toukkia metsiimme (Väitös: FM Julia Fält-Nardmann, 28.9.2918, biologia)

Oravan kannanvaihteluihin vaikuttaa eniten kuusen käpysato – ihmiset vaikuttavat oravakantoihin sekä positiivisesti että negatiivisesti (Väitös: FM Tytti Turkia, 28.9.2018, ekologia)

Väittelijä tutki mahdollisuutta hyödyntää fotosynteettistä syanobakteerisolua teollisena tuotanto-organismina (Väitös: FM Jari Kämäräinen, 2.11.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Maksukyvyttömyys haastaa yritysjärjestelyjen oikeudelliset vaikutukset (Väitös: KTM, HTM Minna Murto-Unkila, 21.9.2018, yritysjuridiikka)

Post-translationaaliset modifikaatiot transkriptiotekijä MYC:n aktiivisuuden säätelyssä (Väitös: MSc Xi Qiao, 21.9.2018, patologia)

Pelillisillä sovelluksilla on potentiaalia edistää terveyttä lastenneuvolatyössä (Väitös: TtM Anni Pakarinen, 21.9.2018, hoitotiede)

Lasten hengitystieinfektioihin vaikuttavat monet arkisen ympäristön tekijät (Väitös: LL Linnea Schuez-Havupalo, 21.9.2018, lastentautioppi)

Väittelijä selvitti inkerinsuomalaisten paluumuuttoa kulttuuriperintöprosessina (Väitös: FM Minna-Liisa Salonsaari, 21.9.2018, kulttuuriperinnön tutkimus)

Verestä mitattavalla proteiinilla voidaan ennustaa tulevia sydän- ja verisuonitautitapahtumia (Väitös: FM Kristiina Santalahti, 21.9.2018, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia)

T-solujen erilaistumiseen vaikuttavilla proteiineilla on rooli autoimmuunisairauksissa (Väitös: MSc Imran Mohammad, 14.9.2018, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia)

Yrittäjyys ei ole helppo ansiotyön muoto äideille (Väitös: KTM Katri Luomala, 14.9.2018, yrittäjyys)

Perusterveydenhuolto tarjoaa edellytykset mielenterveysasiakkaiden omahoidolle (Väitös: TtM Anu Vähäniemi, 13.9.2018, hoitotiede)

Vetyenergian käyttö mahdollistuu syanobakteerien avulla (Väitös: FM Gayathri Murukesan, 14.9.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Yksinkertainen seula auttaa kouluterveydenhuoltoa löytämään syömishäiriöön viittaavan oireilun (Väitös: TtM Lea Hautala, 14.9.2018, nuorisopsykiatria ja hoitotiede)

Verkkopohjaisilla ohjelmilla voidaan tukea masentuneiden nuorten mielenterveyttä (Väitös: TtM Katriina Anttila, 14.9.2018, hoitotiede)

Erilaiset stressitekijät voivat nopeuttaa biologista ikääntymistä (Väitös: FM Janina Stauffer, 7.9.2018, biologia)

Väittelijä selvitti proteiinin evolutiivisia muutoksia (Väitös: FM Erika Artukka, 7.9.2018, biokemia)

Väittelijä kartoitti solujen aktiivisuutta säätelevään sharpiiniin sitoutuvat proteiinit (Väitös: MSc Meraj Hasan Khan, 31.8.2018, solubiologia ja anatomia)

Tutkimusmatkailija A. E. Nordenskiöldin ympäristönlukutaidolla avainasema pohjoismaisen luonnonsuojelun historiassa (Väitös: FL Seija A. Niemi, 1.9.2018, Suomen historia)

Sudenkorennon koko vaikuttaa sen loisten määrään (Väitös: MSc Jaakko Ilvonen, 31.8.2018, biologia)

Kolmannes lonkkamurtumapotilaista sairastaa sydänlihasvaurion ja heistä vain viidesosa elää viiden vuoden kuluttua (Väitös: LL Pauliina Nordling, 31.8.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Sairaalan päivittäisen toiminnan johtamiseen tarvitaan reaaliaikaiseen tietoon perustuvia käyttäjäkeskeisiä ratkaisuja (Väitös: TtM Laura-Maria Peltonen, 31.8.2018, hoitotiede)

Uusi, reaktioajan mittaukseen perustuva menetelmä voi helpottaa näkökentän tutkimista (Väitös: LL Laura Knaapi, 31.8.2018, silmätautioppi)
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto