Väitöstiedotteet

 

Leikkausta edeltävä potilasohjaus vahvistaa selkäleikkauspotilaan voimavaroja (Väitös: TtM Jukka Kesänen, 27.4.2018, hoitotiede)

Avoimeen lähdekoodiin perustuva yhteistyö voi olla avain yrityksen menestykseen (Väitös: MSc Jose Teixeira, 20.4.2018, tietojärjestelmätiede)

Lihavuuteen ja diabetekseen vaikuttavan ruskean rasvan toimintaa voidaan tutkia magneettikuvauksella (Väitös: LL Milja Holstila, 20.4.2018, radiologia)

NMR metabolomiikkaa voidaan hyödyntää tutkittaessa kasvien stressinsietokykyä (Väitös: MSc Tahereh Jafari, 20.4.2018, kemia)

Vaikuttavimmat pelikokemukset eivät ole hauskoja (Väitös: FM Jukka Vahlo, 14.4.2018, folkloristiikka)

Väittelijä kehitti menetelmiä suurten datamäärien analysointiin (Väitös: FM Joni Virta, 13.4.2018, tilastotiede)

Syöpää sairastavat lapset liikkuvat liian vähän – väittelijä selvitti aktivoivien videopelien vaikuttavuutta liikunnan lisäämisessä (Väitös: TtM Lotta Hamari, 6.4.2018, hoitotiede)

Vastuu kaupunkitilasta tarkoittaa kaupungista välittämistä (Väitös: FM Riina-Mari Lundman, 3.4.2018, maantiede)

Neurofibromatoosi tyyppi 1 on luultua yleisempi ja aiheuttaa suuren syöpäriskin (Väitös: FM Elina Uusitalo, 23.3.2018, solubiologia ja anatomia)

Merikotkien ja tuulivoiman yhteensovittaminen vaatii suunnittelua (Väitös: MRes Fábio Balotari Chiebáo, 16.3.2018, ekologia)

Syanobakteerien aineenvaihduntareittien säätelyn tunteminen edistää tehokkaiden solutehtaiden suunnittelua (Väitös: FM Tuomas Huokko, 16.3.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Kamerun otti mallia Bolognan prosessista korkeakoulu-uudistuksen toteuttamisessa (Väitös: VTM Elizabeth Eta, 17.3.2018, kasvatustiede)

Hyperbolis-tyyppinen geometria asettaa klassiset geometriset ongelmat uuteen valoon (Väitös: MSc Parisa Hariri, 17.3.2018, matematiikka)

Kipulääkitys on tärkeää pienille lapsille, joilla vanhemmat epäilevät äkillistä välikorvatulehdusta (Väitös: LL Johanna Uitti, 9.3.2018, lastentautioppi)

Tuore väitös edistää konenäköä ja data-analytiikkaa syövän tutkimuksessa (Väitös: FM Ilmari Ahonen, 3.3.2018, tilastotiede)

PET-kuvadatan tarkka vaimennus- ja sirontakorjaus edistävät aivosairauksien diagnosointia ja tutkimusta PET/MRI-laitteilla (Väitös: DI Jarmo Teuho, 23.2.2018, lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka)

Sotasukupolven uudet työntekijäluokat estivät kommunistien valtaanpääsyn SAK:ssa (Väitös: erikoistutkija, FL Risto Reuna, 23.2.2018, poliittinen historia)

Uusia menetelmiä terveydentilan diagnostiikkaan kotioloissa (Väitös: FM Etvi Juntunen, 23.2.2018, molekulaarinen biotekniikka)

Noradrenaliinin kuljetusproteiinin toiminta solukalvolla on tarkasti säädelty (Väitös: FM Anne Vuorenpää, 23.2.2018, farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito)

Viron kaunokirjallisuus kuvasti maan modernin kulttuurin muodostumista (Väitös: MA Piret Peiker, 16.2.2018, yleinen kirjallisuustiede)

Opetusteknologia parantaa ohjelmoinnin opetuksen laatua ja oppimistuloksia (Väitös: FM Erkki Kaila, 17.2.2018, tietojenkäsittelytiede)

Maa- ja vesialueiden rakentaminen muuttaa arkeologista kulttuuriympäristöä (Väitös: FM Ulla Lähdesmäki, 17.2.2018, arkeologia)

Rationaalisuus vaihtelee kunnan investointipäätöksenteossa (Väitös: KTM Sanna Häkli, 16.2.2018, laskentatoimi ja rahoitus)

Piilevien faktoreiden malleista apua riskienhallintaan ja hinnoitteluun rahoitusalalla (Väitös: KTM, OTM Matti Heikkonen, 9.2.2018, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)

Ympäristömyrkyt yhteydessä lapsettomuuden ja kivessyövän riskiä lisäävään piilokiveksisyyteen (Väitös: LL Jaakko Koskenniemi, 2.2.2018, fysiologia)

Väittelijä kehitti uusia menetelmiä talouden ilmiöiden ennustamiseen (Väitös: FM, VTM Markus Matilainen, 2.2.2018, tilastotiede)

Insuliiniresistenssi lisää muistin aleneman ja Alzheimerin taudin varhaisten aivomuutosten riskiä (Väitös: LL Laura Ekblad, 2.2.2018, geriatria)

Estrogeenejä aktivoivan entsyymin toimintaa säätelemällä voidaan ehkäistä rinta- ja kohdunrungon syövän esiasteita (Väitös: FM Päivi Järvensivu, 26.1.2018, fysiologia)

Kansalaisten osallistumismahdollisuudet monipuolistuvat mobiiliteknologioiden avulla (Väitös: VTM Titiana-Petra Ertiö, 20.1.2018, taloussosiologia)

Agricola hyödynsi eri kielikontakteja kirjasuomea kehittäessään (Väitös: FK Duha Elsayed, 19.1.2018, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

Rasva-aineenvaihduntaan liittyvä entsyymi vaikuttaa munasarjojen toimintaan ja munasarjasyövän kehittymiseen (Väitös: LL Heidi Kemiläinen, 19.1.2018, fysiologia)

Liikunta ja kestävyyskunto vaikuttavat suotuisasti valtimoiden venyvyyteen ja pienentävät rasvamaksan riskiä (Väitös: LL Kristiina Pälve, 19.1.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Tulevaisuuden materiaalit löytyvät tietokoneiden avulla (Väitös: FM Henrik Levämäki, 13.1.2018, teoreettinen fysiikka)

Varhaisen nivelreuman hoito vaatii aktiivista otetta myös lääkäriltä (Väitös LL Laura Kuusalo, 12.1.2018, sisätautioppi)

Uusia lupaavia mahdollisuuksia munasarjasyöpäpotilaiden solunsalpaajahoidon vasteen arviointiin (Väitös: LL Tuulia Vallius, 12.1.2018, synnytys- ja naistentautioppi)

HSD17B1-entsyymin geenialueen muuntelu aiheuttaa alentunutta hedelmällisyyttä ja muutoksia aineenvaihdunnassa (Väitös: FM Heli Jokela, 5.1.2018, fysiologia)

Kilpirauhasen lieväkin toimintahäiriö saattaa olla haitallinen (Väitös: LL Ville Langén, 5.1.2018, sisätautioppi)

Metsäkurjenpolvesta löytyy harvinaisia tanniineja (Väitös: FM Anu Tuominen, 5.1.2018, luonnonyhdisteiden kemia)

Tekonivelrekisterit löytävät toimivat tekonivelmallit (Väitös: LL Mika Junnila, 15.12.2017, ortopedia ja traumatologia)

Perhetausta vaikuttaa laajasti ihmisen elämänkulkuun (Väitös: VTM Aleksi Karhula, 15.12.2017, sosiologia)

Välittämistä ja huolenpitoa korostava perheohjaus edistää oppilaan aktiivista toimijuutta uravalinnoissa (Väitös: KM Jukka Jännetyinen, 16.12.2017, kasvatustiede

HSD17B1-entsyymi on merkittävä lisääntymiseen vaikuttava tekijä (Väitös: FM Janne Hakkarainen, 15.12.2017, fysiologia)

Piilevä raudanpuute vääristää transferriinireseptoritutkimuksen viitearvoja (Väitös: EL Timo Takala, 15.12.2017, kliininen kemia)

Akuutin eteisvärinän rytminsiirtoon liittyy kohonnut aivohalvauksen vaara (Väitös: LL Toni Grönberg, 15.12.2017, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

IT-palveluiden globaali ulkoistaminen kysyy luottamusta ja toimivia laatukäytäntöjä (Väitös: FM Anne-Maarit Majanoja, 15.12.2017, tietojenkäsittelytiede)

Monipuoluehallinnon ja poliittisten ohjelmien julkistaloudelliset vaikutukset ovat erilaiset jälkikommunistisissa ja läntisissä EU-maissa (Väitös: VTM Juha Ylisalo, 16.12.2017, valtio-oppi)

Kosmiset ydinräjähdykset tuovat uutta tietoa neutronitähtien rakenteesta (Väitös: FM Joonas Nättilä, 15.12.2017, tähtitiede)

Väittelijän laatimalla halogeenihektoriittisynteesillä laaja sovellettavuus tieteessä ja teollisuudessa (Väitös: MSc Hellen Silva Santos, 15.12.2017, kemia)

Maailmassa teurastetaan vuosittain yli kymmenen eläintä yhtä ihmistä kohden: tutkimus osoittaa lihankulutuksen ongelmia (Väitös: MSc Francesca Allievi, 14.12.2017, maantiede)

Korkeammin koulutetuilla miehillä pienempi riski kuolla eturauhassyöpään (Väitös: LL Heikki Seikkula, 15.12.2017, kirurgia)
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto