Väitöstiedotteet

 

Oravan kannanvaihteluihin vaikuttaa eniten kuusen käpysato – ihmiset vaikuttavat oravakantoihin sekä positiivisesti että negatiivisesti (Väitös: FM Tytti Turkia, 28.9.2018, ekologia)

Väittelijä tutki mahdollisuutta hyödyntää fotosynteettistä syanobakteerisolua teollisena tuotanto-organismina (Väitös: FM Jari Kämäräinen, 2.11.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Maksukyvyttömyys haastaa yritysjärjestelyjen oikeudelliset vaikutukset (Väitös: KTM, HTM Minna Murto-Unkila, 21.9.2018, yritysjuridiikka)

Post-translationaaliset modifikaatiot transkriptiotekijä MYC:n aktiivisuuden säätelyssä (Väitös: MSc Xi Qiao, 21.9.2018, patologia)

Pelillisillä sovelluksilla on potentiaalia edistää terveyttä lastenneuvolatyössä (Väitös: TtM Anni Pakarinen, 21.9.2018, hoitotiede)

Lasten hengitystieinfektioihin vaikuttavat monet arkisen ympäristön tekijät (Väitös: LL Linnea Schuez-Havupalo, 21.9.2018, lastentautioppi)

Väittelijä selvitti inkerinsuomalaisten paluumuuttoa kulttuuriperintöprosessina (Väitös: FM Minna-Liisa Salonsaari, 21.9.2018, kulttuuriperinnön tutkimus)

Verestä mitattavalla proteiinilla voidaan ennustaa tulevia sydän- ja verisuonitautitapahtumia (Väitös: FM Kristiina Santalahti, 21.9.2018, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia)

T-solujen erilaistumiseen vaikuttavilla proteiineilla on rooli autoimmuunisairauksissa (Väitös: MSc Imran Mohammad, 14.9.2018, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia)

Yrittäjyys ei ole helppo ansiotyön muoto äideille (Väitös: KTM Katri Luomala, 14.9.2018, yrittäjyys)

Perusterveydenhuolto tarjoaa edellytykset mielenterveysasiakkaiden omahoidolle (Väitös: TtM Anu Vähäniemi, 13.9.2018, hoitotiede)

Vetyenergian käyttö mahdollistuu syanobakteerien avulla (Väitös: FM Gayathri Murukesan, 14.9.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Yksinkertainen seula auttaa kouluterveydenhuoltoa löytämään syömishäiriöön viittaavan oireilun (Väitös: TtM Lea Hautala, 14.9.2018, nuorisopsykiatria ja hoitotiede)

Verkkopohjaisilla ohjelmilla voidaan tukea masentuneiden nuorten mielenterveyttä (Väitös: TtM Katriina Anttila, 14.9.2018, hoitotiede)

Erilaiset stressitekijät voivat nopeuttaa biologista ikääntymistä (Väitös: FM Janina Stauffer, 7.9.2018, biologia)

Väittelijä selvitti proteiinin evolutiivisia muutoksia (Väitös: FM Erika Artukka, 7.9.2018, biokemia)

Väittelijä kartoitti solujen aktiivisuutta säätelevään sharpiiniin sitoutuvat proteiinit (Väitös: MSc Meraj Hasan Khan, 31.8.2018, solubiologia ja anatomia)

Tutkimusmatkailija A. E. Nordenskiöldin ympäristönlukutaidolla avainasema pohjoismaisen luonnonsuojelun historiassa (Väitös: FL Seija A. Niemi, 1.9.2018, Suomen historia)

Sudenkorennon koko vaikuttaa sen loisten määrään (Väitös: MSc Jaakko Ilvonen, 31.8.2018, biologia)

Kolmannes lonkkamurtumapotilaista sairastaa sydänlihasvaurion ja heistä vain viidesosa elää viiden vuoden kuluttua (Väitös: LL Pauliina Nordling, 31.8.2018, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Sairaalan päivittäisen toiminnan johtamiseen tarvitaan reaaliaikaiseen tietoon perustuvia käyttäjäkeskeisiä ratkaisuja (Väitös: TtM Laura-Maria Peltonen, 31.8.2018, hoitotiede)

Uusi, reaktioajan mittaukseen perustuva menetelmä voi helpottaa näkökentän tutkimista (Väitös: LL Laura Knaapi, 31.8.2018, silmätautioppi)

Automerkkifoorumien verkkokeskustelut ovat lupaava markkinatiedon lähde (Väitös: KTM Petteri Ojala 20.8.2018, markkinointi)

Kotitalouspalveluiden markkinat kasvussa maailmalla – työntekijöiden asema usein unohtuu (Väitös: VTM Merita Jokela, 24.8.2018, sosiaalipolitiikka)

Opetussuunnitelma ohjaa opettajien työtä eri tavoin – haasteina tulkinnanvaraisuus ja opettajien erilainen osaaminen (Väitös: KM Jaanet Salminen, 24.8.2018, kasvatustiede)

Geometriasta apuvälineitä koneoppimistehtäviin (Väitös: TkL Paavo Nevalainen, 20.8.2018, tietojenkäsittelytiede)

Ohjausjärjestelmistä tukea myös yrityksen innovaatiotoimintoihin ‒ vapaus ja itsenäisyys toimia eivät riitä (Väitös: KTM Eero Ståhlberg, 17.8.2018, laskentatoimi ja rahoitus)

Vanhat sananlaskut saavat nykykäytössä uusia tulkintoja (Väitös: KT, FM Liisa Granbom-Herranen, 16.8.2018, folkloristiikka)

Kasvit säätelevät yhteyttämistä proteiinien asetylaation avulla (Väitös: FM Minna Koskela, 15.8.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Väittelijä kehitti uusia ratkaisuja matematiikan ikiongelmiin (Väitös: FM Joni Teräväinen, 14.8.2018, matematiikka)

Vastasyntyneen ja vanhemman läheisyyttä voidaan tukea sairaalahoidon aikana (Väitös: LL Simo Raiskila, 17.8.2018, lastentautioppi)

Hammaspaikan esikäsittely silaaniyhdisteellä parantaa keraamisen paikan kiinnittymistä ja kestävyyttä (Väitös: MDS Ravi Kumar Ramakrishnaiah, 10.8.2018, biomateriaalitiede)

Tutkimus tuo uutta tietoa Auringon koronan massapurkauksista (Väitös: MSc Firas Al-Hamadani, 8.8.2018, fysiikka)

Yhteyttämisen säätely hapetus–pelkistysreaktioiden avulla mahdollistaa kasvien sopeutumisen muuttuviin valo-olosuhteisiin (Väitös: FM Lauri Nikkanen, 8.8.2018, molekulaarinen kasvibiologia)

Hampaiden purentavirheet huonontavat suunterveyteen liittyvää elämänlaatua (Väitös: BDS, MSc Mohd Masood, 3.8.2018, hammaslääketiede)

Ruuan tuoreus ja alkuperä ovat tärkeitä kuluttajalle – mutta niiden tuottama arvo syntyy eri tavalla (Väitös: DI Tommi Kumpulainen, 3.8.2018, elintarvikekehitys)

Suositteluviestintä on matkailuorganisaatioille suuri mahdollisuus (Väitös: MSc Ping Wang, 2.7.2018, tietojärjestelmätiede)

Lasten astmariskiä on mahdollista ennustaa varhaisten uloshengitysvaikeuksien avulla (Väitös: LL Annamari Leino, 29.6.2018, lastentautioppi)

Eläkereitti ja asuinmaan elintaso muokkaavat eurooppalaisten eläkeläisten kokemuksia toimeentulosta (Väitös: VTM Liisa-Maria Palomäki, 20.6.2018, sosiologia)

Liikunnalla on suojaava vaikutus perifeerisen valtimotaudin varhaisvaiheessa (Väitös: LL Arto Heikkilä, 15.6.2018, yleislääketiede)

Optimointitehtävien rakenteesta hyötyä koneoppimiseen (Väitös: FM Kaisa Joki, 21.6.2018, sovellettu matematiikka)

Motivoivatko oppimispelit todella oppilaita? (Väitös: MA Gabriela Rodriguez-Aflecht, 18.6.2018, kasvatustiede)

Liikunnan intensiteetti säätelee endorfiinien vapautumista ja liikunnan aikaansaamia tuntemuksia (Väitös: FM Tiina Saanijoki, 16.6.2018, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Tutkimuksessa selvisi uutta tietoa nukleiinihapporakenteiden käyttäytymisestä (Väitös: FM Lotta Granqvist, 14.6.2018, kemia)

Suomen valtiosäännön valmiuksia puolustaa ydinarvojaan EU:ssa tulee vahvistaa (Väitös: OTL, LLM, VT Mikko Puumalainen, 13.6.2018, oikeustiede)

Uutta tietoa eturauhassyövän lääkehoidosta (Väitös: FM Riikka Oksala, 15.6.2018, fysiologia)

Kansanedustajien sosiaalipoliittiset näkemykset koventuneet 1990-luvulta lähtien (Väitös: OTT Sirpa Posio, 13.6.2018, sosiaalipolitiikka)

Jo kahden viikon liikuntaharjoittelu saa aikaan muutoksia aivojen ja rasvakudoksen aineenvaihdunnassa (Väitös: LiTM, FM Sanna Honkala, 15.6.2018, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Innovaatioekosysteemit uudistavat alueiden taloudellista kehittämistä ja muuttavat julkisen sektorin roolia (Väitös: VTL Sami Niemelä, 15.6.2018, taloustiede)

Paikkariippuvuus on keskeinen muuttuja luonnonvararesurssien ennustettavuutta mittaavissa tekoälymalleissa (Väitös: FM Jonne Pohjankukka, 15.6.2018, tietojenkäsittelytiede)
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto