Postmoderni näytelmäkirjallisuus haastaa afroamerikkalaisia koskevia stereotypioita (Väitös: MA Mehdi Ghasemi, 10.6.2016, englannin kieli)

​Turun yliopiston tiedote 2.6.2016

Innovatiivinen ja ennakkoluuloton Pulitzer-palkittu näytelmäkirjailija Suzan-Lori Parks kuuluu niiden afroamerikkalaisten kirjailijoiden jatkumoon, jotka ovat pyrkineet haastamaan ja uudelleen määrittelemään afroamerikkalaista identiteettiä.

Väitöskirjassaan Ghasemi analysoi Parksin kolmea näytelmää – The Death of the Last Black Man in the Whole Entire World (1990), Venus (1996) and Fucking A (2000). Tutkimuksessaan Ghasemi keskittyy tarkastelemaan sitä, miten afroamerikkalaisten, erityisesti naisten, identiteettikysymykset heijastuvat näytelmissä.

– Parksin näytelmät haastavat hallitsevan hierarkkisen ja patriarkaalisen järjestyksen. Näytelmät osoittavat miten yhtenäisyys voi auttaa vastustamaan rotu-, luokka- ja sukupuolisortoa ja kannustavat afroamerikkalaisia sukupuolen ylittävään yhtenäisyyteen ja keskinäiseen solidaarisuuteen, Ghasemi sanoo.

Väitöskirjassaan Ghasemi pohtii sitä, miten Parks on muokannut näytelmäkirjoitusten perinnettä. Näytelmissään Parks soveltaa postmodernia draamaa ja afroamerikkalaista feminismiä tuodakseen hallitsevaa diskurssiin omia pienoiskertomuksiaan. Ghasemin mukaan Parks käyttää näitä keinoja motivoidakseen pohdintoja intersektionaalisuudesta ja nostaakseen esiin afroamerikkalaisten, erityisesti naisten ongelmia.  Näin Parks onnistuu horjuttamaan hallitsevien sortojärjestelmien varmuutta. 

– Parks on näytelmiensä kautta korostanut afroamerikkalaisen identiteetin uudelleen määrittelyn tarvetta kyseenalaistamalla valtaideologioita ja suuria kertomuksia, purkamalla afroamerikkalaisia koskevien stereotypioiden perusteita, sekä osoittamalla median rasismia ylläpitävää valtaa. Hän on tuonut esiin orjuuden ja lynkkausten jälkivaikutuksia, kirjoittanut uudelleen afroamerikkalaisten historiaa ja virittänyt pohdintoja sosiaalisen ja biologisen sukupuolen, rodun ja luokan erilaisista intersektionaalisista vaikutuksista. Näin hän on tarjonnut lukijoille vaihtoehtoisia tapoja ajatella kriittisesti afroamerikkalaisten kohtaamia ongelmia, Ghasemi arvioi.

**

MA Mehdi Ghasemi esittää väitöskirjansa Quest/ion of Identities in African American Feminist Postmodern Drama: A Study of Selected Plays by Suzan-Lori Parks (Identiteettikysymys afroamerikkalaisessa feministisessä postmodernissa draamassa: Tutkimus Suzan-Lori Parksin valituista näytelmistä) julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.6.2016 klo 12.00 (Turun yliopisto, Quantum, Auditorium, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Jopi Nyman (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Joel Kuortti, Turun yliopisto. Tilaisuus on englanninkielinen.

MA Mehdi Ghasemi on syntynyt vuonna 1975 Teheranissa Iranissa ja suorittanut korkeakoulututkintonsa (MA) 2001 Karaj Azad -yliopistossa. Väitöksen alana on englannin kieli.

Väittelijän yhteystiedot: p. 040 937 0627, mehgha(at)utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/ghasemi_mehdi.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://www.doria.fi/handle/10024/123601


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 2.6.2016 10:25 ,  Päivitetty 2.6.2016 10:39

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto