Suuronnettomuuksiin liittyvässä tiedonkulussa paljon parannettavaa (Väitös: TkT Kimmo Laakso, 22.8.2014, tulevaisuudentutkimus)

​Turun yliopiston tiedote 15.8.2014

TkT Kimmo Laakso tarkasteli tulevaisuudentutkimuksen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan suuronnettomuuksiin varautumista ja niissä toimimista. Onnettomuustilanteet voivat aiheutua ihmisen toiminnasta, luonnon ääritilanteista tai näiden yhteisvaikutuksesta. Laakso keskittyi suuronnettomuuksiin, joiden aiheuttajana on yritys tai jotka tapahtuvat yrityksessä.

Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva suuronnettomuuden hallinnasta ja siihen liittyvistä kommunikaatiohaasteista sekä muodostaa asiantuntijanäkemykseen pohjautuvia ratkaisuja kommunikaation parantamiseksi lähitulevaisuudessa viiden vuoden aikajänteellä.

Laakson mukaan suuronnettomuuksille on tyypillistä, että ne eivät ole hallittavissa päivittäisen perusvalmiuden organisaatiolla ja voimavaroilla. Niissä tarvitaan eri viranomaisten ja yritysten yhteistyötä sekä johtamisjärjestelmien ja resurssien tehostettua yhteiskäyttöä.

‒ Jotta onnettomuustilanteessa toimijoiden yhteistyö olisi onnistunutta ja tehokasta, osapuolten on välttämätöntä saada aikaan ajantasainen ja oikea kuva siitä, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan, Laakso sanoo.

Paremmin suunnittelut yhteiset pelastusharjoitukset parantaisivat yhteisymmärrystä

Onnettomuuksiin varautumisessa ja onnettomuustilanteissa kommunikaatio-ongelmat usein johtuvat eri viranomaisten välisen yhteistyön tai viranomaisten ja yritysten välisen yhteistyön niukkuudesta. Laakso arvioi, että asia olisi kohtuullisen helposti korjattavissa.

‒ Syystä tai toisesta eri viranomaiset ja yritykset kommunikoivat tavalla, joka ei aina ole toiselle osapuolelle yksiselitteistä.

Tutkimustulokset osoittavat selvästi, että viranomaisten tulisi siirtää toiminnan painopistettä ennaltaehkäisevän toiminnan suuntaan. Viranomaisten tulee kerätä valvomaansa toimialaa koskevia parhaita käytänteitä ja hyödyntää niitä yrityksille annettavassa neuvonnassa esimerkiksi onnettomuuksiin varautumisessa ja riskianalyysien laatimisessa. Yritysten puolestaan tulisi aiempaa paremmin nivoa varautumisajattelua osaksi joka päivästä liikkeenjohtoa.

‒ Onnettomuustilanteen hoitamisessa tärkeiden tietojärjestelmien yhteentoimimattomuus nousi esille. Tutkimustulosten valossa niiden kehittäminen näyttäisi olevan haasteellista mutta ei mahdotonta. Samoin yhtenäisten termien puute ja slangin käyttö ovat suuria ongelmia pelastustoimintaan liittyvässä tiedonkulussa.  Asian tärkeys korostuu tulevaisuudessa entisestään, sillä moniviranomaistilanteiden nähdään yleistyvän. Aiempaa paremmin suunnitellut viranomaisen ja yritysten pelastusharjoitukset parantaisivat yhteisymmärrystä, Laakso kertoo.

Delfoi-menetelmän avulla luotiin toimiva kommunikaatioprosessi

Tutkimuksen empiiriset havainnot pohjautuvat kolmikierroksiseen Delfoi-prosessiin, jonka asiantuntijoina oli 48 suuronnettomuuskontekstissa toimivan viranomaisen, yrityksen ja sidosryhmän edustajaa. Tulevaisuudentutkimuksessa usein käytetty Delfoi-menetelmä osoittautui tehokkaaksi menetelmäksi myös lähitulevaisuuteen suuntautuvassa ongelmanratkaisussa.

‒ Delfoin avulla saatiin aikaan toimiva kommunikaatioprosessi erilaisten intressiryhmien edustajien kesken niin, että asiantuntijoiden näkemykset onnistuneesti täydensivät toisiaan.

Laakson Turun yliopistossa tekemä tutkimus on ensimmäinen tulevaisuudentutkimuksen oppiaineessa tehty väitöstutkimus Suomessa.

‒ Tulevaisuudentutkimuksen alan väitöskirjoja on Suomessa tehty useita. Kimmo Laakson työ on kuitenkin ensimmäinen tulevaisuudentutkimuksen oppiaineen väitöskirja, kertoo professori Petri Tapio.

Tulevaisuudentutkimuksen oppiaine perustettiin Turun yliopistoon viime vuonna ja sen jatko-opintolinja on ainutlaatuinen maailmassa.

***

Perjantaina 22. elokuuta 2014 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Turun kauppakorkeakoulu, Osuuskauppa-sali, Rehtorinpellonkatu 3) julkisesti tarkastettavaksi tekniikan tohtori Kimmo Laakson väitöskirja ”Management of major accidents - Communication challenges and solutions in the preparedness and response phases for both authorities and companies” (Suuronnettomuuksien hallinta – Varautumisessa ja onnettomuustilanteissa esiintyvät kommunikaatio-ongelmat ja ratkaisuehdotuksia sekä viranomaisille että yrityksille). Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Mikko Valkonen Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Petri Tapio.

Tkt Kimmo Laakso on syntynyt 1961 Huittisissa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1980 Porin lyseosta. Tekniikan tohtoriksi hän väitteli Tampereen teknillisestä yliopistosta 2011. Nykyään Laakso työskentelee Executive Advisorina Ahma insinöörit Oy:ssä. Väitös kuuluu tulevaisuudentutkimuksen alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten:
Puhelin 040 708 7987
Sähköposti kimmo.laakso[at]utu.fi
Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/laakso_kimmo.jpg 
Väitöskirjan myynti: KY-Dealing Oy, puh. 02 333 9422, s-posti info@ky-dealing
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä:  https://www.doria.fi/handle/10024/98496

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 15.8.2014 10:30 ,  Päivitetty 18.8.2014 16:03

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto