Sydänsairauksien ja -kuolleisuuden vaara huomioitava nuorella iällä sairastetun syövän jälkeen (Väitös: LL Andreina Kero, 20.01.2017, lastentautioppi)

​Turun yliopiston tiedote 12.1.2017

Keron tutkimus on tähän mennessä laajin nuorten syöpäpotilaiden myöhempää sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta selvittävä tutkimus. Hän havaitsi valtakunnallisiin terveydenhuollon rekistereihin perustuvassa väitöskirjatutkimuksessaan, että nuoruusiällä (0–34-vuotiaana) sairastettu syöpä on yhteydessä lisääntyneeseen sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien ilmaantumiseen ja näistä syistä johtuvaan kuolleisuuteen. 

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset koskevat 20–34-vuotiaana syövän sairastaneita, joista on vasta vähän myöhäisvaikutuksia koskevia julkaisuja verrattuna lapsuusiässä sairastaneisiin.

Korkeimmat vaarasuhteet havaittiin sydämen vajaatoimintaan sairastumisessa. Myös valtimonkovettumataudin, aivoverisuonitukoksen, sydäninfarktin ja sydämen rytmihäiriöiden vaarasuhde oli sisaruksia korkeampi nuorella iällä sairastetun syövän jälkeen.

– Vaarasuhteet olivat korkeimpia lapsuusiän syvän sairastaneilla. Syöpädiagnoosikohtaisesti tarkasteltuna sairastuminen sydän- ja verenkiertoelimistön tauteihin oli merkittävää lapsena sairastetun akuutin leukemian, lymfooman ja aivokasvaimen jälkeen sekä nuorena sairastetun akuutin leukemian, lymfooman ja kivessyövän jälkeen, Kero kertoo.

Pitkäaikaisseuranta syövän jälkeen voisi mahdollisesti ehkäistä osan sydänkuolemista

Kehittyneiden hoitojen myötä suurin osa lapsuudessa ja nuoruusiässä syöpään sairastuneista selviää taudistaan. Lapsena ja nuorena aikuisena syöpähoidon läpikäyneillä on huomattavasti suurentunut riski menehtyä toisen syövän lisäksi myös sydän- ja verisuonisairauksiin.
Nuorena aikuisena syöpähoitoja saaneiden myöhemmistä terveyshaitoista on tietoa vasta vähän, eikä väestöpohjaisia tutkimusraportteja sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista ole tämän ikäryhmän osalta aiemmin julkaistu. Väitöstutkimuksen seuranta-aika oli pisimmillään 33 vuotta syöpädiagnoosista ja tulokset täydentävät tähän mennessä julkaistuja melko vähäisiä pitkäaikaistietoja sydän- ja verenkiertoelimistön myöhäisvaikutuksista.

– On tärkeä löydös, että sydän- ja verenkiertoelimistön pitkäaikaisvaikutukset voivat ilmaantua jopa vuosikymmenten päästä syöpähoidosta. Väitöskirjani tulokset korostavat sitä, että nuoruusiän syöpähoitojen jälkeen tarvitaan myös sydän- ja verenkiertoelimistön terveyden seurantaa, Kero sanoo.

Keron mukaan syövästä selvinneiden lasten ja nuorten aikuisten pitkäaikaisseurannassa tulisikin painottaa sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä.

– Tulevaisuudessa osa ennenaikaisista sydänkuolemista voisi olla ehkäistävissä hyvin toimivalla jälkiseurantaohjelmalla. Lisäksi voisi olla mahdollista vähentää muita vakavia syöpähoidosta johtuvia sydän- ja verenkiertoelimistön terveysongelmia.

***

LL Andreina Kero esittää väitöskirjansa Late mortality and cardiovascular morbidity after cancer at a young age in Finland julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 20.1.2017 klo 12.00 (Tyks, U-sairaala, Auditorium Paediatricum Tuomas Peltonen, Kiinamyllynkatu 4-8, Turku).
Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Lars Hjorth (Skånes universitetssjukhus, Ruotsi) ja kustoksena professori Erika Isolauri (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

LL Andreina Kero on syntynyt vuonna 1978 Saksassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Karolinen Gymnasiumissa Saksassa vuonna 1997. Korkeakoulututkintonsa (LLl) Kero suoritti Ruprecht Karls Universität yliopistossa Saksassa vuonna 2007. Väitöksen alana on lastentautioppi.

Väittelijän yhteystiedot: p. 0440780821, andreina.byrd(at)gmail.com
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/130366
 **

Kaikki Turun yliopiston tiedotteet: www.utu.fi/tiedotteet


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.1.2017 7:55 ,  Päivitetty 12.1.2017 8:07

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto