Ajankohtaista koulutustarjontaa

Täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus

Kasvatustieteiden tiedekunta:

 • Opettajien erikoistumiskoulutukset
  • Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä 60 op
  • Kouluhyvinvointi 60 op
  • Monikulttuurisuus opetustyössä 30 op
 • Erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja erilliset erityisopettajan opinnot (60 op), ks. lisätietoja Tutkinnon täydentäminen, täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus -sivulta
  • Monikulttuuristen ryhmien lukeminen, lukumateriaalit ja kirjallisuus 3 op
  • Suomen kieli oppijan näkökulmasta 3 op
  • S2-oppilas opetettavana 5 op
  • Kielitietoisuus oman aineen opetuksen apuna 3 op
  • Vierailut monikielisiin opintoryhmiin 3 op
  • Ilmiölähtöinen opetus käsityössä 3 op

Lääketieteellinen tiedekunta:

Oikeustieteellinen tiedekunta:

Turun kauppakorkeakoulu TSE exe:

 •  TSE exe: JOKO, EMBA, CFP, lisäksi lyhyempikestoisia koulutuksia liiketoiminnan eri osa-alueilta
Turun yliopiston Brahea-keskus:
Eri alojen täydennyskoulutusta ja seminaareja sekä kehittämishankkeisiin liittyviä koulutuksia mm.:

Tutustu Brahea-keskuksen koulutuspalveluihin! 

Avoin yliopisto-opetus

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjotaan tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikista yliopiston tiedekunnista ja Turun kauppakorkeakoulusta. Opintoja alkaa ympäri vuoden - myös joustavina verkko-opintoina.

Alla on poimintoja kevään 2018 opinnoista - tutustu koko opintotarjontaan!

 • humanistisia opintoja mm.
  • Arkeologian ja historin perusopinnot ja yksittäisiä jaksoja mm. Historian taito 5 op (verkko-opinnot)
  • Mediakasvatus 5 op, verkkokurssi
  • Liikenteen kulttuurihistoria 5 op (verkkokurssi)
  • Luovan kirjoittamisen perusopinnot yhteistyöoppilaitoksissa
 • kasvatustieteellisiä opintoja
  • kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintoja (verkko-opinnot)
  • Tilastolliset perustaidot 6 op
 • lääke- ja terveystieteellisiä opintoja
  • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea
  • hoitotieteen perusopinnot
  • gerontologian opintoja, myös yhteistyöoppilaitoksissa
  • Lihavuus 3 - 4 op, Koululaisen ravitsemus 3 op
 • luonnontieteiden ja tekniikan opintoja
  • maantieteen ja ympäristötieteen opintoja (verkko-opinnot)
  • biologian, biokemian, fysiikan, kemia opintoja
  • tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opintoja
  • AVOT-hanke: Biotalousasiantuntijan osaamissalkku (verkkokurssit)
 • oikeustieteellisiä opintoja
  • Johdatus oikeustieteeseen 2 op (verkkokurssi)
  • oikeustieteen aineopintojen oikeudenalojen perusteiden jaksoja
 • yhteiskuntatieteellisiä opintoja
  • psykologian opintoja (verkko-opinnot)
  • East Asian Studies, online courses
 • Turun kauppakorkeakoulun opintoja
  • Henkilöstöjohtaminen 6 op, Työpsykologia 6 op, Palvelujen johtaminen 6 op, Yrittäjyys 3 op, Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op, Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Sopimusoikeus 6 op, kielten ja liikeviestinnän kursseja ym.
  • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus ja yksittäisiä jaksoja, myös yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto