Suomen kielen taito

Kielitaito osoitetaan yleensä suomen kielellä tehtävällä valintakokeella.

Huom! Poikkeukset:
  • kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuksen hakukohteet (ks. alla)
  • matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnan hakukohteet silloin kun valinta tapahtuu todistuksen perusteella (ks. alla)
  • oikeustieteen koulutus
  • lääketieteen ja hammaslääketieteen hakukohteeseen hakevan tulee toimittaa todistus jos hakija tekee valintakokeen ruotsin kielellä. 

Todistus kielitaidosta tulee toimittaa yliopistoon hakemuksen liitteenä.

Tavat, joilla voit todistaa kielitaitosi

- oikeustieteen hakukohde: Oikeustieteen yhteisvalinnan verkkosivu

- lääketieteen tai hammaslääketieteen kokeen ruotsiksi tekevä hakija: Lääketieteen alan yhteisvalinnan verkkosivu

- opettajankoulutus ja matemaattis-luonnontieteellisen todistusvalinta:

1. Kielitutkinto tai –koe
a) matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekunnan todistusvalinta:
  • Yleisen kielitutkinnon kaikki osa-alueet taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko).
  • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.
b)  Lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja käsityön aineenopettajan koulutukset:
  • Yleisen kielitutkinnon kaksi osakoetta vähintään taitotasolla 5 ja kaksi osakoetta taitotasolla 6 (6-portainen taitotasoasteikko).
  • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotasolla erinomainen.
 
2. Koulusivistys
  • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä
3. Ylioppilastutkinto tai vastaava
  • Hyväksytty arvosana suomen kielessä
    • A-kielenä osana IB-tutkintoa,
    • L1-kielenä osana EB-tutkintoa tai
    • osana Reifeprüfung-tutkintoa.
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon
    • äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
    • suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
    • toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä joko pitkä oppimäärä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur tai keskipitkä oppimäärä arvosanalla laudatur.
4. Korkeakouluopinnot
  • Korkeakoulututkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (toisena kotimaisena kielenä), vähintään arvosanalla hyvä.
  • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot TAI oppimäärän cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
  • Korkeakoulututkinto suomen kielellä TAI korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
  • Korkeakoulussa suomen kielellä annettu kypsyysnäyte.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto