Usein kysyttyä
HAKULOMAKE VALINTAKOE VALINNAN TULOKSET JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

 

 

Mikä on yhteishaun ja erillisvalinnan ero?
Suurin osa hakijoista hakee yhteishaussa, jossa hakuperusteena on ylioppilastutkinto tai siihen rinnastettava tutkinto. Yhteishaun hakijat osallistuvat valintakokeisiin. Erillisvalinnoissa hakevilla on pääsääntöisesti aiempaa koulutustaustaa omasta tai toisesta yliopistosta (esim. avoimen väylä tai siirto-opiskelijat) ja he voivat tulla valituksi aikaisempien opintojensa pohjalta.

Tarvitseeko minun toimittaa yliopistoon kopio ylioppilastodistuksestani?
Ei tarvitse, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen. Vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritettujen ylioppilastutkintojen arvosanat siirretään ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) rekisteristä automaattisesti korkeakoulujen sähköiseen hakujärjestelmään.

Mikäli korotan ylioppilaskirjoitusten aikaisempia arvosanoja, otetaanko uudet arvosanat automaattisesti huomioon vai täytyykö hakulomakkeen mukaan liittää jokin lisäselvitys?
Ei tarvita lisäselvityksiä, vaan yliopisto saa päivitetyt tiedot suoraan ylioppilastutkintolautakunnasta korkeakoulujen sähköiseen hakujärjestelmään.

Mistä tiedän, että hakulomakkeeni on tullut perille?
Kun saat lähetetystä hakemuksesta vahvistusviestin sähköpostiisi voit olla varma hakemuksen perillemenosta.

Voinko täyttää ja lähettää hakulomakkeen ilman verkkopankkitunnuksia?
Kyllä voit. Mene kohtaan Täytä hakulomake ja toimi ohjeiden mukaan. Muista painaa lopuksi Lähetä hakemus -painiketta. Vain Oma opintopolku -palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Oma opintopolku -palvelussa voi muokata omaa hakemustaan hakuaikana, seurata sijoittelun tilannetta omien hakukohteidensa osalta sekä ottaa sähköisesti opiskelupaikan vastaan.

Pitääkö minun laittaa hakukohteeni mieluisuusjärjestykseen?
Kyllä pitää. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Valintatulosten vahvistuessa sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa – sitä, jonka asetit mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalle ja johon menestyksesi riittää.

Haluaisin lisätä/poistaa hakukohteita hakulomakkeeltani. Miten se onnistuu?
Voit muokata hakulomakettasi hakuaikana Oma opintopolku -palvelussa. Palveluun pääset tunnistautumalla verkkopankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Tunnistautunut käyttäjä voi muokata hakulomakettaan hakuaikana: vaihtaa hakutoiveiden järjestystä yhteishaussa sekä lisätä ja poistaa hakutoiveita. 

Mitä teen, jos haen yhteishaussa vahingossa väärin? Esimerkiksi maisterikoulutukseen lukion jälkeen?
Jos haet vahingossa maisterikoulutukseen ilman alempaa korkeakoulututkintoa, voit korjata virheen vain hakuaikana joko hakutoivemuutossivulla, johon pääset muokkauslinkillä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Korkeakoulu ei voi valita koulutukseen hakijaa, joka ei ole hakukelpoinen – jolla siis ei ole opintojen suorittamiseen vaadittavaa pohjakoulutusta.

Miten nettihaun mahdollinen ruuhkautuminen voi vaikuttaa hakulomakkeen lähettämiseen?
Ota huomioon, että palvelu voi ruuhkautua hakuaikojen lopussa, joten jätäthän hakemuksesi ajoissa. Jos haet hakuaikojen viimeisinä päivinä, niin hakulomakkeesi on oltava lähetettynä ennen klo 15.00. Suosittelemme vahvasti, että et jätä hakemuksen tekemistä viimeiseen päivään, jotta ehdit myös varmistua hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä.

Missä voin tarkastella lähettämääni hakulomaketta ja esimerkiksi tulostaa sen itselleni uudestaan?
Voit tarkastella viimeiseksi lähettämääsi hakulomaketta Oma opintopolku -palvelussa.

Miten voin perua hakemukseni?
Voit poistaa hakemuksesi sähköisen asiointipalvelun kautta hakuajan kuluessa. Hakuajan päättymisen jälkeen voit perua hakulomakkeesi ottamalla yhteyttä kirjallisesti (sähköposti, faksi tai kirje) korkeakoulun hakijapalveluihin.  Viestin tulee sisältää koko nimesi, yhteystietosi ja henkilötunnuksesi (faksi ja kirje) tai syntymäaikasi (sähköposti).

Mistä saan apua korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän käytössä?
Osoitteessa opintopolku.fi voit tutustua koulutustietoihin sekä täyttää sähköisen hakulomakkeen. Järjestelmä ohjaa sinua hakulomakkeen täytössä vaihe vaiheelta ja hakemisessa tarvittava ohjeistus löytyy hakujärjestelmästä.  Jos sinulle tulee ongelmia hakulomakkeen täytössä, voit kysyä neuvoa yliopistojen hakijapalveluista. 

Kutsutaanko valintakokeisiin?
Pääsääntöisesti valintakokeisiin ei erikseen kutsuta eli hakijan on huolehdittava itse siitä, että on valintakoepäivänä oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Voiko valintakokeen tehdä jossakin muualla tai muuna ajankohtana?
Pääsääntöisesti ei voi. Poikkeuksena ovat sellaiset aineet, jotka tekevät valintayhteistyötä keskenään. Niiden kokeen voi suorittaa myös jossain ko. yhteistyöyliopistossa, mutta tällöinkin koepaikka pitää valita etukäteen.

Olen menossa lomamatkalle, joten voiko valintakokeita siirtää esimerkiksi viikolla eteenpäin?
Valintakoepäiviä tai koeaikaa ei voi siirtää. Valintakokeen voi tehdä vain valintaperusteissa ilmoitettuna ajankohtana ja esimerkiksi yhteisvalinnan yliopistoissa valintakokeet pidetään aina täsmälleen samaan aikaan.

Minulla on lukihäiriö. Saanko valintakokeissa erityisjärjestelyitä, kuten lisäaikaa kokeen tekemiseen?
Oikeutta erityisjärjestelyihin tulee hakea erikseen määräaikaan mennessä. Hakukohteilla voi olla erilaisia määräaikoja. Poikkeuksista kerrotaan valintaoppaan alkuosassa ja yliopiston www-sivuilla.

Mitä tarkoittaa sijoittelu?
Yhteishaussa suoritetaan aina sijoittelu. Sijoittelussa verrataan hakijan hakukohdekohtaista valintamenestystä hänen hakutoivejärjestykseensä. Tämän perusteella järjestelmä etsii automaattisesti hakijan korkeimmalle priorisoiman hakutoiveen, johon hän voi tulla hyväksytyksi, ja tarjoaa tätä hakijalle vastaanotettavaksi opiskelupaikaksi.

Milloin ja missä valintojen tulokset julkaistaan?
Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan 28.6.2018. Nopeimmin omia hakukohteita koskevat tulokset näkee kirjautumalla Opintopolkuun vahvasti tunnistautuneena (opintopolku.fi). 

Minut on hyväksytty opiskelemaan. Mitä minun pitää tehdä ennen opintojen aloittamista?
Sinun tulee vahvistaa opiskelupaikkasi vahvan tunnistautumisen avulla sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

Paikan vastaanoton lisäksi sinun on myös ilmoittauduttava yliopistoon ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisen jälkeen voit jättää opiskelijakorttihakemuksen ylioppilaskuntaan. Muista myös hakea opintotukea riittävän ajoissa. Osallistu opintoihin johdattavan johdantokurssin ohjelmaan. Johdantokurssilla kerrotaan paljon sellaista tietoa, josta on hyötyä opintojesi eri vaiheissa.

Vaikuttaako vastaanotettu korkeakoulupaikka tulevaisuudessa?
Kyllä vaikuttaa. Keväällä 2014 järjestetystä yhteishausta lähtien vastaanotettu paikka on vaikuttanut seuraavissa yhteishauissa siten, että hakija ei hae enää ensikertalaiskiintiössä.

Uskallanko / voinko ottaa opiskelupaikan vastaan jos paikka ei ole ensisijainen valintani?
Opiskelupaikat on lähtökohtaisesti tarkoitettu niille, jotka haluavat suorittaa kyseisen tutkinnon. Jos otat vastaan paikan koulutuksesta, josta et aio tehdä tutkintoa, saatat samalla viedä paikan hakijalta, joka haluaisi suorittaa juuri kyseisen tutkinnon. Ota siis paikka vastaan, mikäli aiot suorittaa tutkinnon. 

Mikäli otat paikan vastaan, mutta haluatkin myöhemmin vaihtaa alaa, sinulle on tarjolla hakeutumismahdollisuuksia ja -väyliä muihin koulutuksiin. Henkilöllä joka opiskelee korkeakoulussa tai on suorittanut tutkinnon, tulee pääsääntöisesti olla mahdollisuus hakea ja tulla valituksi kaikkeen koulutukseen, joka on ensikertalaisille hakijoillekin tarjolla. Vaikka opiskelupaikkoja varataan ensikertalaisille hakijoille heidän asemansa parantamiseksi, eivät mahdollisuutesi tulla valituksi saa lain mukaan olla kohtuuttomasti ensikertalaisia huonommat.

Mitä tarkoitetaan ensikertalaiskiintiöllä ja onko se käytössä Turun yliopistossa?
Korkeakouluille annetaan mahdollisuus varata osa aloituspaikoista henkilöille, joilla ei ole jo korkeakoulupaikkaa tai jotka eivät ole jo valmistuneet aikaisemmin jostain suomalaisesta korkeakoulusta. Korkeakouluille annetaan mahdollisuus varata osa aloituspaikoista henkilöille, joilla ei ole jo korkeakoulupaikkaa tai jotka eivät ole jo valmistuneet aikaisemmin jostain suomalaisesta korkeakoulusta.
Turun yliopiston hakukohteissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille, mikäli hakukohteen enimmäiskiintiö on enemmän kuin 16.

Ketkä kuuluvat ensikertalaiskiintiöön?
Ensikertalaisiksi katsotaan seuraavat hakijat:
- hakija, jolla ei ole korkeakoulupaikkaa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja joka ei ole valmistunut suomalaisesta ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta,
- hakija, joka on vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka on alkanut keväällä 2014 tai sitä ennen eli hakenut ja päässyt ao. koulutukseen viimeistään syksyllä 2013,
- hakija, jolla on korkeakoulupaikka tai -tutkinto ulkomailta.

Kuinka kauan on mahdollista opiskella yliopistossa yhtä tutkintoa?
Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laskennallinen suoritusaika on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta viisi vuotta. Katso tarkemmat tiedot opintojen kestosta ja poissaolosäännöistä yliopiston verkkosivuilta: www.utu.fi/hae.


En pysty muokkaamaan pohjakoulutus- tai julkaisulupatietojani
 Oma opintopolku -palvelussa. Miten minun pitäisi toimia?

Lähetä asiasta sähköpostia osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi ja kerro mikä tieto pitäisi olla toisin.

Mitä tarkoittaa Alle 25-vuotiaiden velvollisuus hakea koulutukseen?

Työttömyysetuutta saadakseen alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, on haettava keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää.

Haettavan koulutuksen ei tarvitse olla yhteishaun piiriin kuuluvaa, vaan se voi olla myös muuta tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, esimerkiksi yliopisto-opintoja.
 
Jos nuori ilman pätevää syytä jättää hakematta koulutukseen, omalla menettelyllään aiheuttaa ettei häntä valita koulutukseen tai kieltäytyy koulutuksesta, hän menettää oikeuden työmarkkinatukeen syyslukukauden alusta lukien.
 
Hakijan (alle 25-vuotias), joka kieltäytyy hänelle tarjotusta opiskelupaikasta, toimeentulotukea voidaan alentaa 20 % (laki toimeentulotuesta 2 luku 10 §).
 
Lisätietoa mm.  TE-keskuksen sivuilta.


Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto