Passiivirekisteri

Ajankohtaista

Opiskelijat, joiden opiskeluoikeus on menossa passiivirekisteriin 31.7.2018 saavat sähköpostitse tiedotteen asiasta helmikuussa. Tiedotteet lähetetään kevätlukukaudella 2018 läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneille opiskelijoille.

Lisäaikaa on haettava 1.1.-31.3.2018 sen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti, jota passiivirekisteriin siirto koskee. 


Mikä on passiivirekisteri?

Yliopiston opiskelijatietojärjestelmässä on paljon opiskelijoita, jotka eivät enää opiskele aktiivisesti tai aio suorittaa tutkintoa Turun yliopistossa vaan ovat esimerkiksi siirtyneet muihin korkeakouluihin. Opiskelijatietojärjestelmässä olevien opiskelijamäärien ja todellisten opiskelijoiden tulisi vastata toisiaan, jotta yliopiston on mahdollista varata resursseja esimerkiksi opinto-ohjauspalveluihin todellisen tarpeen mukaan. Tämän vuoksi Turun yliopistossa on otettu käyttöön passiivirekisteri 1.8.2010 osana opiskelijatietojärjestelmää. Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijan, joka ei opiskele aktiivisesti, opinto-oikeus voidaan siirtää passiiviseksi (Turun yliopiston opintojohtosääntö, 5.2 §).
 
Passiivirekisterimerkintä on opinto-oikeuskohtainen, eli opiskelijalla voi samanaikaisesti olla muita aktiivisia opiskeluoikeuksia.
 
Passiivirekisterissä oleva opiskeluoikeus säilyy piilevänä, mikä tarkoittaa, että opiskeluoikeus voidaan uudelleen muuttaa aktiiviseksi. Passiivirekisteri ei tarkoita sitä, että opiskelija menettää kokonaan opiskeluoikeutensa.
 

Perustutkinto-opiskelijan siirtäminen passiivirekisteriin

Perustutkinto-opiskelijoista passiivirekisteri koskee vain niitä opiskelijoita, jotka ovat tulleet hyväksytyksi Turun yliopiston opiskelijaksi keväällä 2005 tai sitä ennen.
 
Perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos hänen kyseinen opinto-oikeutensa on alkanut vähintään 10 lukuvuotta sitten tai jos hän on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeisenä kolmena lukuvuotena. 

Passiivirekisteriin siirtymisen välttäminen 

Opiskelija välttää opinto-oikeutensa merkitsemisen passiiviseksi, jos hän laatii ja palauttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) sen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti, jota passiivirekisteriin siirto koskee.  
  • HOPSin laatimisen lähtökohtana on tutkinnon suorittaminen valmiiksi eli valmistuminen. 
  • Tiedekuntakohtaiset HOPSin laatimis- ja palautusohjeet löytyvät tiedekuntien www-sivuilta.  
  • Lisäaikaa on haettava 1.1.-31.3. välisenä aikana sinä vuonna, jolloin opiskeluoikeus on menossa passiivirekisteriin.
HOPSin hyväksytettyään opiskelija saa jatkoaikaa opinnoilleen maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti. 
Jos opiskelija passiivikirjeen saatuaan ei palauta HOPSia tiedekunnan ohjeistamalla tavalla viimeistään 31.3. merkitään opinto-oikeus passiiviseksi 1.8. lähtien. Tämän jälkeen opiskelijalle ei enää lähetetä muistutuskirjeitä. 
 
 

Jatkotutkinto-opiskelijan siirtäminen passiivirekisteriin

Jatko-opiskelijan opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, mikäli hänen tutkintonsa suorittaminen ei ole edennyt. Tohtorikoulutettava toimittaa seurantaraportin tohtoriohjelmaan kerran vuodessa tohtoriohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Seurantaraportilla arvioidaan tutkinnon suorittamisen etenemistä, ja se sisältää ohjaajan kannan tohtorikoulutettavan tilanteesta. Lisensiaatintutkinnon suorittajan tutkinnon etenemistä seuraa tiedekunta. Opiskeluoikeuden merkintä passiiviseksi tehdään lukuvuoden päättyessä (31.7.).

Passiivirekisterin vaikutukset opiskelijalle

Passiivirekisterissä oleva opiskelija, jolla ei ole yhtään aktiivista opinto-oikeutta Turun yliopistossa, ei voi kuulua ylioppilaskuntaan eikä näin ollen olla yliopistossa kirjoilla läsnä- tai poissaolevana. Opiskelija ei tällöin voi nostaa opintotukea, eikä hyödyntää muita opintososiaalisia etuuksia kuten esimerkiksi YTHS:n palveluita.
 
Lisäksi Turun Ylioppilaskyläsäätiö on ilmoittanut, ettei passiivirekisterissä oleva opiskelija voi enää asua TYS:n asunnossa vuoden kuluttua siitä, kun passiivirekisteri on astunut voimaan ao. opiskelijan kohdalla. Lisätietoa
 
Passiivirekisterissä olevan opiskelijan yliopiston käyttäjätunnus lakkaa toimimasta, eikä opiskelija voi enää käyttää esimerkiksi yliopiston sähköpostiosoitetta eikä kirjautua moodleen tai Nettiopsuun. Opiskelijalle käyttäjätunnuksen lakkaaminen tarkoittaa sitä, että hänen pääsynsä yliopiston järjestelmiin ja palveluihin loppuvat. Kevätlukukaudella kirjoilla olleella opiskelijalla, jonka opinto-oikeus päättyy 31.7.,  tunnus säilyy tunnus voimassa 1.10. saakka. Tarkempi listaus siitä, mihin toimintoihin käyttäjätunnuksen loppuminen vaikuttaa, löytyy täältä.
 
Kirjaston käytöstä tarkempaa tietoa saa Turun yliopiston kirjaston lainauspalveluista.   


Passiivirekisterissä olevan opiskeluoikeuden aktivointi 

Jos opiskeluoikeus on siirretty passiivirekisteriin, voidaan se aktivoida opiskelijalle parempana ajankohtana.
 
Kun opiskelija haluaa myöhemmin aktivoida opinto-oikeutensa, tulee hänen laatia HOPS ja palauttaa se tiedekuntaan yhdessä aktivoimislomakkeen kanssa. Tiedekunta tekee päätöksen opinto-oikeuden aktivoinnista.
  
Mikäli opinto-oikeus palautetaan aktiiviseksi, opiskelija saa opinnoilleen jatkoaikaa maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti. Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet lähetetään opiskelijakeskus Discosta sen jälkeen, kun tiedekunta on ensin tehnyt päätöksen aktivoinnista.
 
Passiivirekisteriin siirretyn opinto-oikeuden uudelleen aktivoinnin yhteydessä opiskelijan on maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.
 

Kysy lisää

Yleisiin passiivirekisteriä koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa disco [at] utu.fi. Tarkempia ohjeita mm. HOPSiin liittyen saat tiedekunnasta. 
​​
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto