Kirjoilla myös toisessa yliopistossa

Voit hakea takaisin YTHS-osuutta​

Jos olet kirjoilla läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana kahdessa suomalaisessa yliopistossa, maksa koko jäsenmaksu kumpaankin yliopistoon ja hae sitten YTHS-osuuden palautusta siitä yliopistosta, johon olet maksanut jälkimmäisen maksun.

Jos jälkimmäinen on maksettu Turun yliopistoon:

  • Toimita opiskelijakeskukseen maksutositteet molemmista jäsenmaksuista
  • Saat lomakkeen maksunpalautusta varten. Lomake ja tositteet toimitetaan Turun yliopiston ylioppilaskunnalle, TYYlle.
  • Palautusta on haettava TYYltä syyslukukauden tai koko lukuvuoden osalta 30.9. mennessä ja pelkän kevätlukukauden osalta 15.2. mennessä. Jos em. päivät osuvat viikonlopulle, niin seuraavaan maanantaihin mennessä.

Uuden perustutkinnon opiskeluoikeuden saaneen ilmoittautuminen Oilissa

  • Opiskelija, joka on saanut uuden perustutkinto-oikeuden ilmoittautuu Turun yliopistoon Opintopolun Oili-palvelussa.
  • Jos olet jo ehtinyt ilmoittautumaan Turun yliopistoon läsnäolevaksi perustutkinto-opiskelijaksi samalle lukuvuodelle, Oili-palvelu vähentää ylioppilaskunnan jäsenmaksuosuuden ja ilmoittautumisen voi tehdä ilman maksuja. Jos aiempi maksu ei vielä näy Oili-palvelun tiedoissa ja jäsenmaksu kuitenkin peritään toiseen kertaan Oili-palvelussa, saa jälkimmäisen osuuden haettua TYYltä takaisin kuten yllä on kerrottu.

Jäsenmaksuvapautus TY:n ja ÅA:n välillä

  • Turun yliopiston ja Åbo Akademin välillä ollut jäsenmaksuvapautus koko maksusta on poistunut 1.1.2012. Opiskelijat, jotka ovat  ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijoiksi molempiin yliopistoihin noudattavat samaa ohjetta kuin muihin suomalaisiin yliopistoihin ilmoittautuneet.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto