Opintoajan rajaus: pidennys opintoaikaan

Opintoaikaa pidentävät perusteet 

Yliopistolaissa on mainittu ne sallitut poissaolot - asevelvollisuus, vapaaehtoinen asepalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa - jotka eivät kuluta opiskeluaikaa. Mahdollista lisäaikaa haettaessa perhevapaa otetaan kuitenkin huomioon opintojen etenemistä hidastavana tekijänä. 
 
Niitä lukukausia, joiden aikana opiskelijan edellä mainittu (perhevapaa, asevelvollisuuden suorittaminen tai vapaaehtoinen asepalvelus) poissaoloperuste alkaa tai päättyy, arvioidaan tapauskohtaisesti. Tällaisia lukukausia ei yleensä lasketa tutkinnon suorittamisaikaan, jos opiskelija perustellusti esittää poissaolon häirinneen opiskelua. Jos opiskelija on tällöin ilmoittautunut alku- tai loppulukukaudeksi poissaolevaksi, yliopisto voi samoin perustein katsoa, ettei tällainen lukukausi kuluta poissaololukukausia.  
   

Poissaoloperusteiden ilmoittaminen ja päätöksenteko

Opiskelija ilmoittaa sallittuun poissaoloon kuluneen ajan vasta opiskeluajan päättymisen lähestyessä, jos kyseisen ajan huomioon ottaminen on hänen tapauksessaan tarpeen. Ilmoitus tehdään opiskelijakeskus Discoon, jossa tehdään myös ratkaisu jäljellä olevasta opiskeluajasta. Ilmoits tehdään tämän sivun oikean laidan reunapalkista löytyvällä lomakkeella.
  • Jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.7., lomake palautetaan opiskelijakeskus Discoon 31.3. mennessä.
  • Jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.12., määräaika on 30.11.

Lomakkeen liitteenä on toimitettava dokumentit, joista käyvät ilmi sallittu poissaolo ja sen kesto. Lisätietoa: disco [at] utu.fi.


Uusi päättymisajankohta näkyy Nettiopsussa

Opiskeluoikeuden uusi päättymisajankohta merkitään opiskelijatietojärjestelmään opiskelijan hakemuksen ja sen liitteenä toimitettujen dokumenttien perusteella. Muuttunut tieto näkyy tämän jälkeen opiskelijalla Nettiopsussa kyseisen opiskeluoikeuden kohdalla.

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto